Opis techniczny inwentaryzacji dendrologicznejPobieranie 1.53 Mb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni stanowiących otoczenie kanału Drewnowskiego (odc. ul. Samarytanki – kanał Bródnowski) i kanału Zaciszańskiego (odc. Kanał Bródnowski – ul. Bystra – ul. Radzymińska) w Warszawie wraz z inwentaryzacją dendrologiczną i oceną stanu zieleni istniejącej oraz szacunkową wyceną kosztów inwestycji”


OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ


  1. Przedmiot inwentaryzacji

Przedmiotem inwentaryzacji jest drzewostan znajdujący się na terenach przylegających do kanału Zaciszańskiego (odcinek ul. Radzymińska – Kanał Bródnowski) oraz Kanału Drewnowskiego (odcinek ul. Samarytanki – ul. Gilarska), w pasie o szerokości 20 m.


  1. Zakres inwentaryzacji

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozpoznanie gatunków drzew (w końcowej fazie okresu wegetatywnego – listopad) wraz z określeniem ich podstawowych parametrów (pierśnica, wysokość, średnica rzutu korony) oraz waloryzacją. Dodatkowo poszczególne drzewa zostały naniesione na mapę zasadniczą w skali 1:500. Oprócz drzew opisano również grupy zaroślowe oraz pojedyncze gatunki dużych i mocno zdrewniałych krzewów.


  1. Metodyka

Metoda inwentaryzacji polegała na rozpoznaniu gatunków wg zdobytej wiedzy z zakresu dendrologii, natomiast zlokalizowanie poszczególnych okazów odbywało się w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową. Gatunki niezaznaczone na archiwalnej mapie lokalizowane i nanoszone były odręcznie przy pomocy podstawowych narzędzi mierniczych: taśmy, miernika laserowego firmy Leica i węgielnicy – podczas wizji lokalnej. W przypadku dużego zagęszczenia drzew tworzono w terenie siatkę kwadratów o wymiarach 10m x 10m lub 5m x 5m po czym odwzorowywano jej „zawartość” na planie.

Mierząc pierśnicę drzewa (obwód pnia na wysokości 1,30m) posługiwano się taśmą mierniczą stalową.

LP.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Pierśnica [cm]

Wysokość [m]

Średnica korony [m]

Uwagi

Kanał Zaciszański

Odcinek ul. Radzymińska – Młodzieńcza


1

Populus alba

Topola biała

387

27

14

Drzewo rozrośnięte, ok. 5% posuszu, dziupla w pniu głównym na wys. 3 m. Stan zdrowotny dobry

2

Populus alba

Topola biała

365

22

8,50

Korona jednostronna, osadzona wysoko (ok. 18 m), mocno zredukowana (cięcia), obecność dziupli, ok. 2% posuszu

3

Populus alba

Topola biała


330

25

8,50

Korona osadzona wysoko (ok. 18 m), mocno zredukowana (cięcia), ok. 2% posuszu

4

Syringa vulgaris

Lilak pospolity

14+15+10

2,50

1,80

Pień rozdwojony, korona rzadka

5

Picea abies

Świerk pospolity

68

12

4

Stan zdrowotny bardzo dobry

6

Picea abies

Świerk pospolity

42

12

3

Stan zdrowotny bardzo dobry

7

Picea abies

Świerk pospolity

66

13

4,50

Stan zdrowotny bardzo dobry

8

Populus alba

Topola biała


266+63

25

9

Korona jednostronna, obecność złamanych konarów, konary bardzo długie - narażone na złamania, ok. 8% posuszu, na liściach ślady szkodników

9

Acer negundo

Klon jesionolistny

37

4

4,50

Wygięty jednostronnie, rozłożysty

10

Populus alba

Topola biała


400

25

12

Obecność grubych i bardzo długich konarów, w dolnych partiach pnia gęste kępy pędów przybyszowych, na liściach ślady szkodników, ok. 10% posuszu

11

Populus alba

Topola biała


394

25

13

Korona jednostronna, pień rozdwojony, długie konary, na dole gęste kępy pędów przybyszowych, u nasady pnia Sambucus nigra, ok. 10% posuszu

12

Populus alba

Topola biała


340+200

25

13

Obecność szkodników, bardzo długie konary, mocno rozgałęzione, ok. 10% posuszu

13

Populus alba

Topola biała


283

25

10

Korona jednostronna, na dole kępy pędów przybyszowych oraz obecność zrakowacenia

14

Acer negundo

Klon jesionolistny

24

4

2,50

Stan dobry

15

Acer negundo

Klon jesionolistny

25

4

2,50

Stan dobry

16

Acer negundo

Klon jesionolistny

33

4,50

2,50

Stan dobry

17

Acer negundo

Klon jesionolistny

30

4,50

2,50

Stan dobry

18

Robinia pseudoaccacia

Robinia akacjowa

60

9

4,50

Stan dobry

19

Acer negundo

Klon jesionolistny

18

3,50

2

Stan dobry

20

Acer negundo

Klon jesionolistny

37

4,50

3

Stan dobry

21

Acer negundo

Klon jesionolistny

32

4,50

3

Stan dobry

22

Acer negundo

Klon jesionolistny

16

3

1,80

Stan dobry

23

Acer negundo

Klon jesionolistny

15

3

1,80

Stan dobry

24

Populus alba

Topola biała


344

25

13

Korona jednostronna, na dole kępy pędów przybyszowych, ok. 10% posuszu

25

Populus alba

Topola biała

355

25

15

Korona jednostronna, na dole kępy pędów przybyszowych, ok. 15% posuszu

26

Acer negundo

Klon jesionolistny

24+13

4

2,50

Stan dobry

27

Acer negundo

Klon jesionolistny

25

4

2,50

Stan dobry

28

Populus alba

Topola biała


415

28

20

Korona osadzona nisko (9 m), długie konary, obecność konarów połamanych, na dole kępy pędów przybyszowych, ok. 10% posuszu

29

Acer negundo

Klon jesionolistny

15

3

1,50

Stan dobry

30

Acer negundo

Stan dobry

27+15+42+12+27+35+33+28

3,50

3,50

Stan dobry

31

Sambucus nigra

Bez czarny

29+22+18

3

2

Stan dobry

32

Pyrus pyraster

Grusza pospolita

20

3

1,80

Stan dobry

33

Acer negundo

Klon jesionolistny

19

2,50

1,50

Stan dobry

34

Sambucus nigra

Bez czarny

31+15

2

1,50

Stan dobry

35

Acer negundo

Klon jesionolistny

27+20+39

3

2

Stan dobry

36

Acer negundo

Klon jesionolistny

14

2

1,20

Stan dobry

37

Acer negundo

Klon jesionolistny

32+30+17

3

2

Stan dobry

38

Acer negundo

Klon jesionolistny

20

3

1,80

Stan dobry

39

Populus alba

Topola biała


380

27

12

Długie konary, na liściach obecność szkodników, pień rozdwojony, ok. 5% posuszu

40

Acer negundo

Klon jesionolistny

70

7

4,50

Korona jednostronna, ślady odartej kory na pniu

41

Populus alba

Topola biała


420

28

12

Suche, połamane gałęzie, wysoko osadzona korona (ok. 20 m), ok. 20% posuszu

42

Acer negundo

Klon jesionolistny

73

8

5

Korona jednostronna, pochylenie pnia ok. 45 st, ok. 3% posuszu

43

Juglans regia

Orzech włoski

44+36

7

5

Konary już od 1 m wysokości

44

Juglans regia

Orzech włoski

23

5

3

Rzadka korona jednostronna

45

Salix alba

Wierzba biała

53+104+100+44+17+118+108+90+32

12

10

Przeplatające się pnie, drzewo rozłożyste

46

Salix alba

Wierzba biała

23

3

2

Stan dobry

47

Salix alba

Wierzba biała

33

3

2

Stan dobry

48

Populus alba

Topola biała


320

27

18

Korona osadzona wysoko (20 m), połamane gałęzie i suche konary, ok. 15% posuszu, u nasady Sambucus nigra

49

Populus alba

Topola biała


330

25

15

Korona jednostronna, osadzona wysoko (20 m), długie, suche konary, ślady po wyłamanych gałęziach, na liściach ślady szkodników ok. 20% posuszu

50

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

84

11

6

Stan dobry

51

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

34+61+65

10

6

Stan dobry

52

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

47+69+10+15

10

6

Stan dobry

53

Populus alba

Topola biała


333

25

12

Złamane gałęzie, na liściach ślady szkodników, ok. 10% posuszu

54

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

55

10

5

Stan dobry, Korona jednostronna

55

Populus alba

Topola biała


253

26

12

Duży udział posuszu – 40%, rzadka korona

56

Populus alba

Topola biała


287

24

12

Obecność krótkich, złamanych gałęzi, ok. 10% posuszu

57

Populus alba

Topola biała


337

24

12

Suche, długie konary (ok. 4 szt), na dole kępy pędów przybyszowych, ok. 8% posuszu

58

Sambucus nigra

Bez czarny

20

2

1,50

Stan dobry

59

Aesculus hippocastanum

Kasztanowiec biały

31+53

10

4,50

Stan dobry

60

Populus alba

Topola biała


288

26

10

Pień pochylony – ok. 40 stopni, gałęzie od 1,50 m wysokości, korona jednostronna, ślady po cięciach konarów, suche i krótkie złamane gałęzie – ok. 8%

61

Acer negundo

Klon jesionolistny

35+27+16+20+29+28

4
Stan dobry, gatunki rosnące w bardzo gęstej grupie, rzuty koron trudne do ustalenia

62

Acer negundo

Klon jesionolistny

30+25+21

4

63

Acer negundo

Klon jesionolistny

30

4

64

Acer negundo

Klon jesionolistny

23+30+24+21+29+28

4

65

Acer negundo

Klon jesionolistny

14+17

4

66

Acer negundo

Klon jesionolistny

28

4

67

Acer negundo

Klon jesionolistny

27+20+24+24+31

4

68

Acer negundo

Klon jesionolistny

26+21+18+25+20+35+23+28+19

4

69

Acer negundo

Klon jesionolistny

15+28+33+25

4

70

Acer negundo

Klon jesionolistny

25+12

4

71

Acer negundo

Klon jesionolistny

17+22+24

4

72

Acer negundo

Klon jesionolistny

28

4  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna