Opowieść o programowaniu w AdziePobieranie 0.69 Mb.
Strona6/16
Data28.04.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Typ wyliczeniowy


Character, wide_character i boolean są przykładami predefiniowanych typów wyliczeniowych. Typ wyliczeniowy to - jak sama nazwa wskazuje - taki typ, którego elementy można wyliczyć. Jego elementy ustawione są w określonej kolejności, można więc znaleźć element pierwszy (najmniejszy), ostatni (największy), a dla danego elementu - poprzedzający go i następny po nim, o ile takie istnieją. Zdefiniowana jest także relacja mniejszości - element mniejszy to taki, który stoi wcześniej w deklaracji typu. Tak na przykład typ boolean określony jest następująco:
type boolean is (false, true);
więc mamy false, <, <=, >=, =, /=).

Typy wyliczeniowe możemy definiować sami, pisząc w części deklaracyjnej programu


type nazwa_typu is (element_1, ..., element_n);
Elementy typu wyliczeniowego nazywamy literałami wyliczeniowymi. Mogą być nimi identyfikatory lub znaki (ujęte w apostrofy) np.
-- identyfikatory

type dni is (pon, wt, sr, czw, pt, so, nie);

-- znaki

type liczby_rzymskie is ( 'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M');

-- znaki i identyfikatory

type xxx is (r2, 'a', xxxd12);


W celu wprowadzania i wyprowadzania wartości typu wyliczeniowego musimy skonkretyzować pakiet ada.text_io.enumeration_io dla danego typu, np.
package dni_io is new ada.text_io.enumeration_io(dni);

package rzymskie_io is new

ada.text_io.enumeration_io(liczby_rzymskie);
Zauważmy, że konkretyzacji trzeba dokonać nawet wtedy, gdy elementami typu wyliczeniowego są same znaki (wyprowadzane i wprowadzane są wtedy znaki ujęte w apostrofy).
Oto przykład deklaracji i użycia takiego typu:
-- przyklad uzycia typow wyliczeniowych

-- wprowadzanie i wyprowadzanie elementow tego typu


with ada.text_io;

use ada.text_io;


procedure pr17 is
type pierwiastki is (H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne,

Na, Mg, Al);

-- pierwiastki sa uporzadkowane rosnaco wg mas atomowych

package chemia_io is new

ada.text_io.enumeration_io(pierwiastki);

p1,p2:pierwiastki;

begin
put_line("Nasza lista obejmuje nastepujace pierwiastki

chemiczne :");

put_line("Al, B, Be, C, F, H, He, Li, N, Na, Ne, Mg, O");

new_line;

put("podaj nazwy dwoch pierwiastkow, a dowiesz sie, ktory ma

wieksza mase atomowa");

new_line;

put(" 1 : ");chemia_io.get(p1);

put(" 2 : ");chemia_io.get(p2);

if p1>p2 then

chemia_io.put(p1);

put(" ma wieksza mase atomowa niz ");chemia_io.put(p2);

elsif p1

chemia_io.put(p1);

put(" ma mniejsza mase atomowa niz");chemia_io.put(p2);

else


put("podane pierwiastki maja rowne masy atomowe");

end if;


end pr17;
Wykonując program zobaczymy, że symbole pierwiastków wyprowadzane są trochę nieprawidłowo, bo wielkimi literami. W wypadku literałów wyliczeniowych Ada, podobnie jak w wypadku identyfikatorów, nie rozróżnia rozmiarów liter. Za sposób wyprowadzania natomiast odpowiada parametr procedury chemia_io.put (tzn. procedury put dla konkretnego typu wyliczeniowego) o nazwie Set. Może on przyjmować dwie wartości - Upper_Case (ustawioną jako domyślną - wtedy elementy typu wyprowadzane są wielkimi literami) i Lower_Case. Procedura put ma jeszcze jeden parametr - width, odpowiadający za szerokość wyprowadzanego tekstu, lecz ponieważ ma on domyślnie wartość 0, więc wyprowadzany element typu zajmuje tylko tyle miejsca, ile musi.

Podtypy

Jeżeli mówimy o definiowaniu własnych typów, wypada wspomnieć także o definiowaniu podtypów. Podtyp nie jest nowym typem, stanowi jedynie podzbiór wartości pewnego już znanego typu (nazywanego tutaj typem bazowym). Definiujemy go pisząc w części deklaracyjnej programu


subtype nazwa_podtypu is typ_bazowy range

ograniczenie_dolne .. ograniczenie_górne;
gdzie ograniczenie_dolne i ograniczenie_górne należą do typu bazowego, np.
subtype dni_robocze is dni range pon .. pt;

subtype wiek_ludzki is integer range 0..120;


Granice zakresu mogą być także obliczane:
granica_gorna:=12*5+3;

subtype ograniczony_integer is

integer range 1 .. granica_gorna;

n:integer:=4;

subtype wiekszy_integer is integer range 1 .. 12*n+3;
Podanie jako element_k lub element_n elementów spoza zakresu typu bazowego spowoduje podczas wykonywania programu zgłoszenie błędu constraint_error - przekroczenia zakresu. Można oczywiście definiować podtypy tak, aby obejmowały cały zakres typu bazowego, np.
subtype calkowite is integer;
co powoduje, że calkowite jest właściwie inną nazwą typu integer; a także podtypy będące podtypami pewnego podtypu, np.
subtype dni_robocze is dni range pon .. pt;

subtype srodek_tygodnia is dni_robocze range wt .. czw;

Podtyp nie jest nowym typem, a więc dziedziczy właściwości swojego typu bazowego. I tak na przykład jeżeli odpowiednią konkretyzacją pakietu ada.text_io.enumeration_io zapewniliśmy wykonywanie operacji wejścia/wyjścia dla elementów typu dni, to nie musimy już dokonywac kolejnej konkretyzacji dla typów dni_robocze ani srodek_tygodnia - odpowiadać za to będzie ten sam pakiet, co w przypadku typu dni. Jak wiadomo, nie wolno w jednym wyrażeniu łączyć ze sobą elementów należących do różnych typów. Jednak łączenie w jednym wyrażeniu elementów należących do różnych podtypów tego samego typu bazowego jest dozwolone.
Nazw podtypów możemy używać zamiast zakresów w teście członkostwa. Zamiast pisać np. w instrukcji warunkowej
wiek in 0..120
możemy napisać
wiek in wiek_ludzki.
Oprócz poznanej definicji podtypu możemy definiować podtypy w sposób niejawny. Nie mają one wówczas nazwy, stanowia jedynie zawężenie zakresu pewnego typu. Dokonujemy tego równocześnie z deklaracją zmiennej, np.
wiek_dziecka: integer range 0..18;
Zmienna o nazwie wiek_dziecka może przyjmować wartości typu integer, ale z określonego przedziału - od 0 do 18. Napisanie np.
wiek_dziecka:=19;
spowoduje zgłoszenie błędu constraint_error.
W Adzie istnieją predefiniowane podtypy typu integer - positive i natural. Określone są one następująco:
subtype positive is integer range 1..integer'last;

subtype positive is integer tange 0..integrer'last;


Wspominaliśmy już o nich przy okazji omawiania zakresów typów liczbowych.
A oto przykładowy program:
-- program przedstawiajacy definiowanie podtypow

with ada.text_io;

use ada.text_io;
procedure pr18 is
type szczyty_tatrzanskie is ( Bobrowiec, Giewont, Kasprowy,

Wolowiec, Bystra, Swinica, Krywan,

Rysy, Lomnica, Gerlach);
subtype Tatry_Zachodnie is szczyty_tatrzanskie

range Bobrowiec .. Bystra;

subtype Tatry_Wysokie is szczyty_tatrzanskie

range Swinica .. Gerlach ;

package szczyty_io is new

ada.text_io.enumeration_io (szczyty_tatrzanskie);

use szczyty_io;

package int_io is new ada.text_io.integer_io(integer);

use int_io;

najwyzszy_Tatry: constant szczyty_tatrzanskie:=Gerlach;

najwyzszy_Polska: constant szczyty_tatrzanskie:=Rysy;

najwyzszy_Tatry_Wysokie:constant Tatry_Wysokie

:=najwyzszy_Tatry;

najwyzszy_Tatry_Zachodnie: constant Tatry_Zachodnie :=Bystra;

gora1,gora2:szczyty_tatrzanskie;

punkty:integer range 0..10;

begin

punkty:=0;set_col(20);

put_line("*** SZCZYTY TATRZANSKIE ***");

new_line;

set_col(5);

put_line("Bobrowiec, Bystra, Gerlach, Giewont,

Kasprowy, Krywan, ");

set_col(15);

put_line("Lomnica, Rysy, Swinica, Wolowiec");

new_line;

put_line("Test znajomosci Tatr - mozesz podawac tylko

powyzsze szczyty");

put("Podaj nazwe najwyzszego szczytu Tatr : ");

get(gora1);

if gora1=najwyzszy_Tatry then punkty:=punkty+1;end if;

put("Podaj nazwe najwyzszego szczytu w Polsce : ");

get(gora1);

if gora1=najwyzszy_Polska then punkty:=punkty+1;end if;

put_line("Podaj nazwy dwoch szczytow w Tatrach Zachodnich

- najpierw nizszy ");

put(" 1 : ");get(gora1);

put(" 2 : ");get(gora2);

if gora1 in Tatry_Zachodnie then punkty:=punkty+1;end if;

if gora2 in Tatry_Zachodnie'first..Tatry_Zachodnie'last then

punkty:=punkty+1;

end if;

if gora1

put_line("Podaj nazwy dwoch szczytow w Tatrach Wysokich

- najpierw nizszy ");

put(" 1 : ");get(gora1);

put(" 2 : ");get(gora2);

if gora1 in Tatry_Wysokie then punkty:=punkty+1;end if;

if gora2 in Tatry_Wysokie then punkty:=punkty+1;end if;

if gora1

put("Podaj nazwe najwyzszego szczytu Tatr Zachodnich : ");

get(gora1);

if gora1=najwyzszy_Tatry_Zachodnie then punkty:=punkty+1;

end if;

put("Podaj nazwe najwyzszego szczytu Tatr Wysokich : ");get(gora1);

if gora1=najwyzszy_Tatry_Wysokie then punkty:=punkty+1;end if;

new_line;

put(ascii.bel);

if punkty>7 then

put_line("Gratulacje - Tatry znasz bardzo dobrze...

albo dobrze czytasz mapy");

put("Zdobyles ");put(punkty,width=>0);put(" pkt");

else

put("Nie znasz geografii Tatr - przykro mi ...");put("Zdobyles tylko ");put(punkty,width=>0);put(" pkt");

end if;


end pr18;Pobieranie 0.69 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna