Oprac. Aneta gnyp janusz korczak zestawienie bibliograficzne w wyborzePobieranie 39.86 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar39.86 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ INFORMACJI

OPRAC. ANETA GNYP


JANUSZ KORCZAK

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA
DZIEŁA. – Warszawa : Oficyna Wydaw. Latona, 1992-1998

T. 1 : Dzieci ulicy ; Dziecko salonu. – 1992

T. 2 : Koszałki opałki : humoreski i felietony. Cz. 1-2. – 1998

T. 3 : Na mównicy : publicystyka społeczna : (1898-1912). Cz. 1-2. – 1994

T. 4 : Szkoła życia ; Obrazki szpitalne : artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912). – 1998

T. 5 : Mośki, Joski i Srule ; Józki, Jaśki i Franki. – 1997

T. 6 : Sława ; Opowiadania (1898-1914)

T. 7 : Jak kochać dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo dziecka do szacunku. – 1993

T. 8 : Król Maciuś Pierwszy ; Król Maciuś na wyspie bezludnej. – 1992

T. 9 : Bankructwo małego Dżeka ; Kiedy znów będę mały. – 1994

T. 10 : Senat szaleńców : Proza poetycka ; Utwory radiowe. – 1994

T. 12 : Kajtuś Czarodziej ; Uparty chłopiec ; Opowiadania (1918-1939). – 1998


JAK kochać dziecko : dom sierot. – Wyd. 2. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1929
JAK kochać dziecko : dziecko w rodzinie. – Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1958
JAK kochać dziecko : internat, kolonie letnie. – Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1958
JAK kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot. – Warszawa ; Kraków : Wydaw. J. Mortkowicza, 1929
JANUSZ Korczak. Życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej. Warszawa, 12-15 października 1978 r. – Warszawa : WSiP, 1982
JÓZKI, Jaśki i Franki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydaw., 1985
KIEDY znów będę mały / oprac. Barbara Kryda. – Wrocław;Kraków : Ossolineum, 1991
KRÓL Maciuś Pierwszy. – Łódź : „Res Polona”, 1990 (także wyd. z lat : 1983,1977,1966)
MYŚL pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falkowska. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1983
MYŚLI / wybrała i wstępem opatrzyła Hanna Kirchner. – Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., 1987
PAMIĘTNIK. – Wrocław : Wydaw. Siedmioróg, 1996
PEDAGOGIKA żartobliwa. – Warszawa : Państ. Zakład. Wydaw. Szkolnych, 1958

PISMA wybrane / wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin. – T. 1-4. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1986
PRAWIDŁA życia : pedagogika dla dzieci i młodzieży. – Wyd. 2 powojenne. – Warszawa : Wydaw. Pelikan, 1988
PRAWO dziecka do szacunku. – Rypin : Dom Wydawniczy Verbum, 1996

SŁAWA. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1958


WYBÓR pism / wyboru dokonał i wstępem opatrzyła Igor Nevrly. – T. 1-4. – Warszawa : Nasza Księgarnia”, 1957-1958

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
Wydawnictwa zwarte
DĘBNICKI Kazimierz : Korczak z bliska. – Warszawa : Lud. Spółdz. Wydaw., 1985
FALKOWSKA Maria : Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1989
FEDEROWICZ Ewa : Idea Janusza Korczaka w edukacji akademickiej. Prawa dziecka – scenariusze zajęć warsztatowych // W: Rozpoznania i szkice pedagogiczne / red. nauk. Dzierżymir Jankowski. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2005. – S. 131-137
FILIPCZAK Katarzyna : Janusz Korczak jako współczesny Sokrates // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – 2001, t. 9, s. 395-400
JANUSZ Korczak w getcie : nowe źródła / wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1992
JAWORSKI Marek : Janusz Korczak. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : „Interpress”, 1977
KORCZAKOWSKIE dialogi / red. Nauk. Jadwiga Bińczycka. – Warszawa : Wydaw. Alkadem. „Żak”, 1999
LEWIN Aleksander : Gdy nadchodził kres… : ostatnie lata życia Janusza Korczaka. – Warszawa : WSiP, 1996
LEWIN Aleksander : Tryptyk pedagogiczny : Korczak, Makarenko, Freinet. – Warszawa, 1986
MORTKOWICZ-OLCZAKOWA Hanna : Janusz Korczak. – Warszawa : „Czytelnik”, 1978
NEWERLY Igor : Rozmowa w sadzie piątego sierpnia. – Warszawa : „Czytelnik”, 1978
NEWERLY Igor : Żywe wiązanie. – Warszawa : „”Czytelnik”, 1966
SZLĄZAKOWA Alicja : Janusz Korczak. – Warszawa : WSiP, 1978
WAKSMUND Ryszard : Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : (tematy-gatunki-konteksty). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000
WITEWSKA Kamila : Wykorzystanie dramy w kształceniu pedagogicznym dla przybliżenia idei samorządności w koncepcji Janusza Korczaka // W: Rozpoznania i szkice pedagogiczne / red. nauk. Dzierżymir Jankowski. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2005. – S. 139-146
WOŁOSZYN Stefan : Korczak. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna”, 1982
WSPOMNIENIA o Januszu Korczaku / wybór i opracowanie Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1989


Artykuły z czasopism
ANDRES Maria : Pamięci niezapomnianego wychowawcy : apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50 rocznicę śmierci // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 5, s. 32
BAJORSKI Zygmunt : Pedagogika Janusza Korczaka // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7/8, s. 35, 36, 37, 38, 39, 40
BANET-FORNALOWA Zofia : Janusz Korczak i esperanto // Przyjaciel Dziecka. – 2000, nr 4-6, s. 26-27
BETTELHEIM Bruno : Janusz Korczak : współczesna opowieść // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 134-139
BIAŁEK Józef Zbigniew : Korczak i literatura dla dzieci // W : Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży / po red. Zofii Adamczykowej. – Katowice : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1981
BIŃCZYCKA Jadwiga : Co by na to powiedział Korczak? // Nowa Szkoła. - 1995, nr 1, s. 55-57
BIŃCZYCKA Jadwiga : Czym jest Polski Komitet Korczakowski? // Rocznik Pedagogiczny. - 1995, t. 18, s. 195-201
BIŃCZYCKA Jadwiga : Korczak i dziecko w XX wieku (Międzynarodowa sesja naukowa w Warszawie // Nowa Szkoła. – 1993, nr 2, s. 122-123
BIŃCZYCKA Jadwiga : Spotkanie z Januszem Korczakiem // Nowa Szkoła. – 1992, nr 9, s. 559-561
CIESIELSKA Marta : Korczak i dziecko w XX wieku //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 1, s. 40-41
CIESIELSKA Marta : Uczyć się od Korczaka , to znaczy ... // Ruch Pedagogiczny. – 1998, nr 3/4, s. 173-175
CO nam przekazał Janusz Korczak // Ruch Pedagogiczny. – 1998, nr 3/4, s. 158-172
CZAPLOWA K. : ,,Król Maciuś I'' Janusza Korczaka w klasie czwartej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1992/93, z. 6, s. 9-15
CZESŁAW Miłosz o Januszu Korczaku // Ruch Pedagogiczny. – 1998, nr 3/4, s. 111-113
DAUZENROTH Erich : Piętnasty dodatkowy święty // Ruch Pedagogiczny. – 1998, nr 3/4, s. 114-115

DĄBROWSKA Anna, DĄBROWSKI Andrzej : Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1993, nr 5, s. 153-157


DRUKIER Bolesław : Korczakowskie dramaty // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 124-133
DZIECKO inaczej widziane - twórczość Janusza Korczaka // W : Wanda Krzemińska : Idee i bohaterowie : lektury młodego czytelnika : zarys problemowy. – Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1969
EDEN Szewach : Aspekt pedagogiczny w pismach Korczaka z getta // Nowe w Szkole. - CZ. 1. – 1999/2000, nr 8, s. 3-5, cz. 2. – nr 9, s. 6-8

Herach Joanna : Rozmowa o królu Maciusiu / rozm. przepr. Volker Edlinger // Ruch Pedagogiczny. – 1998, nr 3/4, s. 140-144


JANUSZEWSKA Edyta : Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 9, s. 56-58
KIRCHNER Hanna : Chcę nauczyć, rozumieć i kochać, czyli o potrzebie Korczaka // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 75, dod. s. 24-27
KIRCHNER Hanna : Korczak // Odra. - Cz. 1-2. – 1995, nr 6, s. 35-43, nr 7/8, s. 80-87
KNOP Barbara, WOLDAN Bogusława : Patron szkoły inspiracją do organizowania pracy wychowawczej // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 12, s. 29-31
KODEKS wychowawczy w aforyzmach… / oprac. Stefan Wołoszyn // Życie Szkoły. – 1982, nr 11/12, s. 504-511
KONWICKI Tadeusz : Którędy // Ruch Pedagogiczny. – 1998, nr 3/4, s. 102-105
KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie ,,Domu Sierot" / // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 1/2, s. 28-29
KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie ,,Domu Sierot" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s.100-103
KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 6, s. 334-338
KOSTKA M., SŁOWICKA D. : Janusz Korczak a antypedagogika // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 367-372
KOSTKA M., SŁOWICKA D. : Samopoznanie dziecka w pedagogice Janusza Korczaka // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 10, s. 24-27
KOTWICKA Irena : Korczakowskie samotności // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 8, s.19-22
KOTWICKA Irena : Wychowawcy własnych dzieci // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 2, s. 42-45
KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Ukochał dzieci ponad wszystko : Janusz Korczak - 1878-1942 // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 6, s. 11-13
KULAWIEC Edwin P. : Sam na sam ze starym doktorem - Januszem Korczakiem // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 116-123
LESZCZYŃSKI Grzegorz : „Król Maciuś...” Janusza Korczaka – spór narratorów, metafora, mit // Polonistyka. – 1983, nr 5, s. 323-332
LEWIN Aleksander : Co nam przekazał Janusz Korczak // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 158-172
LEWIN Aleksander : Jak przezwyciężyć bariery między dorosłymi a dziećmi : inspiracje korczakowskie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 4, s. 147-154
LEWIN Aleksander : Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s.16-20
LEWIN Aleksander : Korczak w całości / rozm. przepr. Witold Salański // Nowa Szkoła. – 1994, nr 5, s. 305-307
LEWIN Aleksander : Korczak w niełasce? Na Krochmalną pielgrzymują ludzie z całego świata // Polityka. - 1995, nr 2, s. 21
LEWIN Aleksander : Śniła mi się synteza dziecka // Głos Nauczycielski. – 1994, nr 3, s. 8
LEWIN Aleksander : Testament pedagogiczny Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 1, s. 32-36
LEWIN Aleksander : Wędrówka idei czy wzoru człowieczeństwa : (osobliwości recepcji spuścizny życiowej Janusza Korczaka) // Kultura i Edukacja. - 1995, nr 2, s. 7-21
MALIŃSKA Hanna : Janusz Korczak i jego Senat // Nowa Szkoła. – 1992, nr 8, s. 492-494
MATYJAS B. : Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze w placówkach opiekuńczych Korczaka // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. – 1991, nr 3, s. 136-141
MERŻAN I. : Pożegnanie z J. Korczakiem i panią Stefą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1983, nr 8, s. 376-377
MIŁOSZ Czesław : Czesław Miłosz o Januszu Korczaku // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 111-113
MŁODKOWSKA Marta : Gettowe trajektorie : o zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego (Abraham Lewin, Rachela Aerbach, Janusz Korczak) / // Teksty Drugie. - 2001, nr 1, s. 135-155
NALASKOWSKI Aleksander : Dziecko jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 12, s. 5-7
NIEZNANE teksty Korczaka z getta / oprac. A. Lewin // Polityka. – 1992, nr 13, s. 17-18
PROROK Leszek : Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 145-157
PUSZKIN Barbara : Janusza Korczaka refleksje nad sobą // Nowa Szkoła. – 1992, nr 8, s. 494-498
PYRZYC Ireneusz : Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 3, s. 10-12
RASZEWSKA Maria : Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 4, s. 27-28
SALAŃSKI W. : Dom w lesie // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 21, s. 1, 7
SAWICKI Marek : Ostatnia decyzja Janusza Korczaka – jaka być powinna? // drama. – 1994, z. 12, s. 10-11
SZCZEŚNIAK Jolanta : Symbole władzy w baśniach Janusza Korczaka // Guliwer. – 2003, nr 2, s. 24-31
SZCZEŚNIAK Jolanta : Wakacje według doktora Korczaka // Guliwer. – 2003, nr 2, s. 10-16
SZAMAŃSKI Mirosław Stanisław : „Ruch samorządów uczniowskich” W Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 5-49
ŚLIWERSKI Bogusław : Wychowanie do samowychowania w pedagogice Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1987, nr 8, s. 362-365
TARNOWSKI Janusz : Głos dziecka wczoraj... dziś... jutro // Nowa Szkoła. – 1995, nr 10, s. 19-23
THEISS Wiesław : Janusz Korczak : portret polityczny // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 3, s. 43-55
THEISS Wiesław : Korczak – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 4, s. 173-180
THEISS Wiesław : Międzynarodowa konferencja – „Korczak: nowa antropologia wychowania” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 55-56
THEISS Wiesław : V Miedzynarodowa Konferencja Korczkowska w Jerozolimie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 1, s. 40-41
TWARDOWSKI Jan : Trzy zbliżenia // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 106-110
URBACZEWSKI Mirosław : Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 1, s. 5-11
WAJS K., WAJS S. : Próba oceny działalności Janusza Korczaka : kilka refleksji // Polonistyka. – 1986, nr 4, s. 243-251
WASITA Ryszard : Janusz Korczak – człowiek i dzieło : próba opisu recepcji światowej // Literatura na Świecie. – 1997, nr 4/5, s. 364-368
WASITA Ryszard : Nieznany dramat młodzieńczy Janusza Korczaka // Literatura na Świecie. – 1994, nr 3, s. 307-308
WOJNOWSKA Bożena : Jak zastosowałam w szkole elementy systemu korczakowskiego // Przyjaciel Dziecka. – 2001, nr 4-6, s. 30-32
WOJNOWSKA Bożena : Korczak a wychowanie dla pokoju // Ruch Pedagogiczny. – 2001, nr 1/2, s. 100-107
WOLTER Edyta : Korczak o wychowaniu przedszkolnym // Wychowawca. – 2004, nr 3, s. 16-17
ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M. : Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka // Polonistyka. – 1986, nr 4, s. 251-258
: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi
zestawienia%20gotowe -> Terapia poznawczo-behawioralna
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne

Pobieranie 39.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna