Opracowanie dofinansowane ze środkówPobieranie 1.16 Mb.
Strona1/22
Data03.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

A

Opracowanie dofinansowane

ze środków

Departamentu Turystyki MINISTERSTWA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2003/2004


Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

Polska Agencja Rozwoju Turystyki

udyt turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen
(Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska)

Audyt turystyczny” został przygotowany przez zespół Krajowej Markowej Infrastruktury Turystycznej, pod kierownictwem Tomasza Majki, w składzie: 1. Jacek Debis

 2. Adam Mikołajczyk

 3. Patrycja Janiszewska

 4. Katarzyna Wyszogrodzka

 5. Joanna Grudzińska

 6. Magda Wawrowska

 7. Wojciech Batura (ekspert zewnętrzny PART)

Dokument powstał także dzięki uwagom i opniom ekspertów zewnętrznych (M. Ambrosiewicza, J. Brzozowskiego, T. Chuchnowskiego, A. Gregoruka, St. Buchowskiego, Luboszy Wesołowskiej, Teresy  Świrupskiej), pracownikom SIRT: prezes Elżbiecie Niedziejko i koordynatorowi projektu ze strony SIRT Juliuszowi Zubkiewiczowi oraz przedstawicielowi PROT – dr Grzegorzowi Chocianowi.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. istnieje na polskim rynku inwestycji turystycznych od roku 1993. Celem Spółki jest pomoc w tworzeniu i realizacji projektów wspierających rozwój infrastruktury turystycznej w Polsce.

W ramach PART S.A. powstał program Krajowej Markowej Infrastruktury Turystycznej (KMIT). Głównym celem programu KMIT jest koordynowanie prawidłowego rozwoju i współtworzenie krajowej markowej infrastruktury turystycznej. Program swoim zasięgiem obejmuje zarówno inwestycje w gminach, regionach jak i ogólnokrajowe inicjatywy proturystyczne. Z pakietu usług KMIT wyodrębniono specjalną ofertę skierowaną do samorządów i władz lokalnych o nazwie „Atrakcyjny Region”. Program ten ma służyć wykreowaniu silnych marek regionów poprzez wykorzystanie i podkreślenie charakterystycznych walorów naturalnych oraz wybranych atrakcji turystycznych. Dzięki skutecznemu i efektywnemu markowaniu objęte programem regiony, będą mogły zaistnieć nie tylko na polskiej, ale i na europejskiej mapie turystycznej.Zapraszamy do współpracy

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.

ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa

tel. (0 22) 860 67 79/80

fax. (0 22) 860 67 82

Spis treści

1 Metodologia 5

1.1. Wydzielenie analizowanego regionu 6

2 Uwarunkowania rozwoju turystyki 13

2.1. Uwarunkowania zewnętrzne 13

2.2. Uwarunkowania wewnętrzne 17

3 Atrakcyjność turystyczna Regionu 22

3.1. Walory naturalne 22

3.2. Walory i atrakcje historyczno-kulturowe 37

3.3. Dominujące formy turystyki z wyszczególnieniem głównych ośrodków turystycznych 48

3.4. Dostępność komunikacyjna 53

3.5. Infrastruktura techniczna i stan ochrony środowiska 58

3.6. Wnioski 62

4 Stan zagospodarowania turystycznego 64

4.1. Baza noclegowa 64

4.2. Baza gastronomiczna 78

4.3. Szlaki turystyczne 82

4.4. Baza towarzysząca 112

4.5. Wnioski 124

5 Ruch turystyczny i dominujące formy turystyki 126

5.1. Trendy w turystyce 126

5.2. Charakterystyka ruchu turystycznego w Regionie 130

5.3. Dominujące formy turystyki 132

5.4. Wnioski 141

6 Zaplecze instytucjonalno-organizacyjne 142

6.1. Samorządy branży turystycznej 142

6.2. Przedsiębiorstwa turystyczne i inne jednostki 145

6.3. System informacji turystycznej 149

6.4. Zatrudnienie, kwalifikacje i kształcenie kadr dla turystyki 153

6.5. Wnioski 154

7 Aktywność marketingowa w zakresie turystyki 156

7.1. Organizacja promocji 156

7.2. Elementy promocji 158

7.3. Wnioski 168

8 Analiza S.W.O.T. 169

8.1. Analiza silnych i słabych stron analizowanego obszaru w zakresie rozwoju turystyki 170

8.2. Analiza szans i zagrożeń analizowanego obszaru w zakresie rozwoju turystyki 171

9 Załączniki 172

9.1. Bibliografia 1721Metodologia


Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Dążąc do rozwoju gospodarczego wiele krajów, prowincji i regionów rozwinęło markowe programy rozwoju turystyki.

Podstawą do generowania takich działań jest wyznaczenie obszaru oraz zbadanie jego potencjału turystycznego. Obecnie rozwój turystyki następuje głównie w obszarach turystycznych, charakteryzujących się dużymi walorami środowiska geograficznego i kulturowego. Aby jednak z obszaru atrakcyjnego turystycznie stworzyć tzw. strefę rekreacyjną - miejsce pobytu turysty, z jego walorami geograficznymi i kulturowymi, ale także świadczonymi usługami, muszą nastąpić odpowiednie inwestycje infrastrukturalne. Szacuje się, że takie zintegrowane strefy rekreacyjne będą głównym motorem dla popytu turystycznego w XXI w. – popytu w znacznej części europejskiego.1Audyt turystyczny ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy analizowany obszar – w tym przypadku Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska jest wystarczająco atrakcyjny pod względem występujących na nim walorów naturalnych i antropogenicznych, by w przyszłości stać się „strefą rekreacyjną”.

Wnioski przedstawione w niniejszym opracowaniu oparte są na: 1. analizie walorów naturalnych obszaru;

 2. analizie walorów antropogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem walorów etnograficznych i historycznych;

 3. ocenie stanu ochrony środowiska;

 4. ocenie dostępności komunikacyjnej Regionu, z uwzględnieniem napływu turystów z głównych obszarów zbytu, w tym turystów zagranicznych;

 5. analizie istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

W opracowaniu wykorzystano informacje pozyskane przez konsultantów PART korzystających z następujących źródeł i metod:

 1. analizy źródeł wtórnych na podstawie publikacji i opracowań historycznych, folderów turystycznych, stron internetowych strategii rozwoju województwa podlaskiego, ankiet PART i opracowań SIRT, danych IT;

 2. wywiadów pogłębionych z turystami, gestorami bazy turystycznej, przedstawicielami poszczególnych gmin;

3) wizji lokalnych, połączonych z metodą ekspercką.

Dokładny wykaz materiałów znajduje się w załączniku 1.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna