Opracowanie: W. KwiatkowskiPobieranie 254.58 Kb.
Strona4/4
Data07.05.2016
Rozmiar254.58 Kb.
1   2   3   4

Stanowisko 11

Lemnetum trisulcae

Urtico-Aegopodietum podagrariae

Hottonietum palustris

Typhetum latifoliae

Acoretum calami

Caricetum ripariae

Caricetum elatae

Caricetum vesicariae

Caricetum vulpinae

Phalaridetum arundinaceae

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

Scirpetum silvatici

Junco-Cynosuretum

Arrhenatheretum alatioris

Lolio-Cynosuretum

Carici canescentis-Agrostietum caninae

Fraxino-Alnetum

Salicetum pentandro-cinereae

Ribeso nigri-Alnetum
Fot.1. Caricetum ripariae, Salicetum pentandro-cinereae

Fot.2. Carici canescentis-Agrostietum caninae

Fot.3. Carici canescentis-Agrostietum caninae

Fot.4. Ribeso nigri-Alnetum

Fot.5. Scirpetum silvatici

Stanowisko 12
Riccietum fluitantis

Typhetum latifoliae

Caricetum elatae

Caricetum vesicariae

Carici canescentis-Agrostietum caninae

Menyanthetum trifoliatae

Salicetum pentandro-cinereae
Fot.1. Salicetum pentandro-cinereae

Fot.2. Menyanthetum trifoliatae, Typhetum latifoliae

Fot.3. Menyanthetum trifoliatae


Stanowisko 13
Urtico-Aegopodietum podagrariae

Fraxino-Alnetum

Ribeso nigri-Alnetum

Fot.1. Fraxino-Alnetum, Ribeso nigri-Alnetum


Stanowisko 14
Typhetum latifoliae

Acoretum calami

Caricetum elatae

Caricetum vesicariae

Sparganio-Glycerietum fluitantis

Fot.1. Caricetum elatae

Fot.2. Caricetum elatae, Sparganio-Glycerietum fluitantis
Stanowisko 15
Agrostietum coarctatae

Diantho-Armerietum elongatae

Zbiorowisko Phalaris arundinaceae-Veronica langifolia

Fot.1. Zbiorowisko Phalaris arundinaceae-Veronica longifolia

Stanowisko 16

Consolido-Brometum

Eleocharitetum palustris

Oenantho-Rorippetum

Caricetum elatae

Caricetum vesicariae

Caricetum vulpinae

Phalaridetum arundinaceae

Diantho-Armerietum elongatae

Fot.1. Consolido-Brometum


Fot.2. Eleocharitetum palustris


Fot.3. Oenantho-Rorippetum

Fot.4. Diantho-Armerietum elongatae


Stanowisko 17
Urtico-Aegopodietum podagrariae

Hottonietum palustris

Geranio-Trifolietum alpestris

Trifolio-Agrimonietum

Tilio-Carpinetum

Fraxino-Alnetum

Ribeso nigri-Alnetum

Fot.1. Fraxino-Alnetum

Fot.2. Ribeso nigri-Alnetum

Fot.3. Ribeso nigri-AlnetumStanowisko 18
Lemnetum trisulcae

Urtico-Aegopodietum podagrariae

Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis

Asperulo-Calystegietum sepium

Hydrocharitetum morsus-ranae

Diantho-Armerietum elongatae

Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides

Cerastio-Androsacetum septentionalis

Arrhenatheretum alatioris

Geranio-Trifolietum alpestris

Trifolio-Agrimonietum

Fraxino-Alnetum

Fot.1. Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides

Fot.2. Fraxino-Alnetum

Fot.3. Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides

Fot.4. Diantho-Armerietum elongatae

Fot.5. Fraxino-Alnetum


Fot.6. Fraxino-Alnetum

Fot.7. Fraxino-Alnetum

Fot.8. Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis

Fot.9. Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis,Asperulo-Calystegietum sepium

Fot.10. Cerastio-Androsacetum septentionalis


Stanowisko 19
Lemnetum trisulcae

Urtico-Aegopodietum podagrariae

Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis

Asperulo-Calystegietum sepium

Potametum filiformis

Hydrocharitetum morsus-ranae

Ranunculo-Callitrichetum hamulatae

Scirpetum lacustris

Phalaridetum arundinaceae

Diantho-Armerietum elongatae

Arrhenatheretum alatioris

Trifolio-Agrimonietum

Fraxino-Alnetum

Fot.1. Scirpetum lacustris, Asperulo-Calystegietum sepium


Fot.2. Fraxino-Alnetum

Fot.3. Potametum filiformis
Fot.4. Potametum filiformis

Fot.5. Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis


Fot.6. Diantho-Armerietum elongatae

Fot.7. Potametum filiformis


Fot.8. Potametum filiformis, Fraxino-Alnetum

Fot.9. Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralisStanowisko 20
Lemnetum trisulcae

Elodeetum canadensis

Lolio-Cynosuretum

Fraxino-Alnetum
Fot.1. Lolio-Cynosuretum
Fot.2. Fraxino-Alnetum

Stanowisko 21
Lemnetum trisulcae

Urtico-Aegopodietum podagrariae

Oenantho-Rorippetum

Salicetum pentandro-cinereae

Ribeso nigri-Alnetum

Fot.1. Oenantho-Rorippetum, Ribeso nigri-Alnetum1 Wytłuszczeniem wskazano siedliska naturowe, kolorem czerwonym priorytetowe

2 Stanowiska wymienionych gatunków przedstawiono na Mapie Dokumentacyjnej w skali 1:10 0001   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna