Opracowanie wykonane przez


Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla wraz z prognozą na 2020 rokPobieranie 1.03 Mb.
Strona14/25
Data30.04.2016
Rozmiar1.03 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

7. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla wraz z prognozą na 2020 rok.


W oparciu o dane uzyskane z badania ankietowego określona została struktura zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnictwie, transporcie, oświetleniu ulicznym oraz przedsiębiorstwach dla całego obszaru objętego analizą. Całkowite zużycie energii w gminie w zależności od sektora przedstawia następująca tabela 10:

Tabela 80. Zestawienie energii oraz emisji CO2 w zależności od sektora.
MWh

Mg CO2

Budynki użyteczności publicznej

1 608

398

Mieszkalnictwo

100 555

17893

Transport

31 854

8149

Oświetlenie

341

284

Przemysł

16 159

4647

Razem

150 517

31 371Rysunek 20 Zużycie energii w gminie w zależności od sektora.Rysunek 21 Emisja dwutlenku węgla w zależności od sektora.

Całkowite zużycie energii w gminie w zależności od nośnika energii przedstawia następująca tabela 11:Tabela 91. Zużycie energii w Gminie Radomyśl Wielki w zależności od nośnika energii.

Nośnik energii

MWh

Mg CO2

gaz ziemny

23 864

4802

energia elektryczna

3 305

2751

olej opałowy

338

90

węgiel

43 158

15279

biomasa

47 655

0

kolektory słoneczne

3

0

benzyna

11790

2936

olej napędowy

16084

4294

gaz LPG

3979

919Rysunek 22. Zużycie energii w gminie w zależności od nośnika energiiRysunek 23. Emisja dwutlenku węgla w zależności od nośnika energii.

7.1 Obiekty użyteczności publicznej.


Emisja CO2 wynikająca z funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Radomyśl Wielki dla następujących budynków:

L.p.

Nazwa Zakładu

Adres

1.

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim

Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu

Dąbie 100; 39-311 Zdziarzec

3.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej

Dąbrówka Wisłocka 115; 39-315 Ruda

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Dulczy Wielkiej

ul. Ks. Kalinowskiego 212/1; 39-312 Żarówka

5.

Szkoła Podstawowa w Janowcu

Janowiec 10; 39-312 Żarówka

6.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Partyni

Partynia 66; 39-310 Radomyśl Wielki

7.

Szkoła Podstawowa w Podborzu

Podborze 101; 39-308 Wadowice Górne

8.

Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim

ul. Klonowa 2; 39-310 Radomyśl Wielki

9.

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim

ul. Ogrodowa 1; 39-310 Radomyśl Wielki

10.

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Rudzie

Ruda 124; 39-315 Ruda

11.

Szkoła Podstawowa w Zdziarcu

Zdziarzec 116; 39-311 Zdziarzec

12.

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Żarówce

Żarówka 64; 39-312 Żarówka

13.

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek

Rynek 29, 39 - 310 Radomyśl Wielki

14.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Targowa 5, 39-310 Radomyśl Wielki

15.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu

Dąbie 39 – 311 Zdziarzec

16.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wisłockiej

Dąbrówka Wisłocka 39 – 315 Ruda

17.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Małej

Dulcza Mała 39 – 310 Radomyśl Wielki

18.

Ochotnicza Straż Pożarna Dulczy Wielkiej

Dulcza Wielka 39 – 312 Żarówka

19.

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowcu

Janowiec 39 – 312 Żarówka

20.

Ochotnicza Straż Pożarna w Partyni

Partynia 39 – 310 Radomyśl Wielki

21.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniu

Pień 39 – 310 Radomyśl Wielki

22.

Ochotnicza Straż Pożarna w Podborzu

Podborze 39 -308 Wadowice Górne

23.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radomyślu Wielkim

Radomyśl Wielki 39 – 310 Radomyśl Wielki

24.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie

Ruda 39 – 315 Ruda

25.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziarcu

Zdziarzec 39 – 311 Zdziarzec

26.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgórsku

Zgórsko 39 – 308 Wadowice Górne

27.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarówce

Żarówka 39 – 312 Żarówka

W oparciu o dane uzyskane z badania ankietowego określona została struktura zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej dla całego obszaru objętego analizą. Budynki użyteczności publicznej są podłączone do różnorodnych źródeł ciepła. Wszystkie budynków funkcjonują w systemie indywidualnych źródeł ciepła zlokalizowanych bezpośrednio w budynkach lub ich najbliższym sąsiedztwie – są to kotły gazowe.

Dla powyższych obiektów przeprowadzono badanie ankietowe mające na celu określenie poziomu emisji CO2 związanej ze zużyciem energii elektrycznej, zużyciem energii na ogrzewanie i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Dane pochodziły z zawartych umów na dostawę energii oraz faktur dokumentujących realny poziom zużycia energii. Dla pozostałych obiektów zużycie energii obliczono wskaźnikowo (dane z Urzędu Miasta).

Szczegółowe informacje o zużyciu energii oraz emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w poniższej tabeli 12.Tabela 102. Zużycie energii i wielkość emisji w budynkach użyteczności publicznej w 2013 roku.

Nośnik

Zużycie energii

Całkowita emisja CO2

MWh/rok

%

Mg/rok

%

Gaz ziemny

1 492

93

301

76

Energia elektryczna

116

7

97

24

Razem

1 608

100

398

100Rysunek 24 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze użyteczności publicznej w strukturze zużycia energii.Rysunek 25 Emisja CO2 z poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze użyteczności publicznej.

Obiekty funkcjonujące w sektorze użyteczności publicznej (w tym budynki gminne i powiatowe) zużywały w roku bazowym (2013):  • Ok. 1 % całkowitej energii zużywanej przez obiekty na terenie gminy,

  • Ok. 6 % energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy,

  • Ok. 4 % gazu ziemnego wykorzystywanego w gminie.

Do roku 2020 prognozuje się stabilny wzrost zużycia energii. Wzrost ten będzie spowodowany głównie zwiększeniem się liczby odbiorników energii (urządzeń, oświetlenia, wentylacji itp.). Jednocześnie zakłada się niewielkie wahania w zapotrzebowaniu na energię na cele grzewcze, co związane jest ze zmianami pogody i klimatu.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna