Opracowanie wykonane przezPobieranie 1.03 Mb.
Strona25/25
Data30.04.2016
Rozmiar1.03 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

12. Wzory ankiet.


ANKIETA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Radomyśl Wielki

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Miejscowość: ......................................................................................... ulica:.............................................................................Budynek:

 Wolnostojący,  Bliźniak,

 Szeregowiec,  Blok mieszkalny


Powierzchnia ogrzewana ............... m2

Rok budowy .............. r.

Liczba mieszkańców ...........................


Ocieplenie ścian*

 Tak,


 Nie.

Ocieplenie dachu/stropodachu*

 Tak,


 Nie.

Okna*

 PCV,


 Drewniane,

 Inne (jakie:..........................)Stan okien*

 Dobry,


 Dostateczny,

 Zły.


Rodzaj ogrzewania budynku*

węglowe o mocy ……….. kW

gazowe o mocy ……….. kW

kominek o mocy ……….. kW

piec kaflowy o mocy ……….. kW

kocioł na biomasę o mocy ……….. kW

olejowe o mocy ……….. kW

 elektryczne o mocy ……….. kW

kolektory słoneczne o mocy ……….. kW

Inne: …………………………Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej *

węglowy

gazowy

olejowy

elektryczny (bojler, podgrzewacz przepływowy)

kolektory słoneczne

Inne: ……………………….


Rok produkcji kotła c.o. …………………………

Źródło ciepła/roczne** zużycie na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody*

 węgiel (ilość) ...............t,

 gaz ................. m3,

 olej opałowy ...................... l

 drewno ................... m3

 energia elektryczna ..................kWh

 inne (jakie) ........................................


Czy planują Państwo termomodernizację budynku w latach 2015-2020?*

 Tak,


 Nie.

Jeśli tak to jakie prace są planowane: …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..Czy wykorzystują Państwo odnawialne źródła energii OZE (np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompę ciepła, turbinę wiatrową)? *

 Tak,  Nie.

Jeśli tak, to jakie, ilość energii z OZE rocznie ..................................................................................................

Czy są Państwo zainteresowani zamontowaniem OZE? *

 Tak,  Nie.

Jeśli tak, to jakie ……………………………………........................................................................................................Rodzaj posiadanego samochodu i ilość:

 osobowy - ………..

 dostawczy - …………

 ciężarowy - ………..Ilość km na terenie gminy w ciągu roku:

 osobowy - ………..

 dostawczy - …………

 ciężarowy - ………..Rodzaj paliwa*

Diesel*

Benzyna*

Gaz*

osobowy

 dostawczy

 ciężarowy


 osobowy

 dostawczy

 ciężarowy


 osobowy

 dostawczy

 ciężarowy


Czy podane przez Państwa dane znacznie się zmieniły w stosunku do 2013 roku? Jeżeli tak, to w jakim obszarze? ………………………………………………………………………………………………………………………...

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Ankieta dla przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych i handlowych

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) dla Gminy Radomyśl Wielki

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji oraz w przypadku przedsiębiorców przy wyrażeniu chęci udziału w Planie – planowane przedsięwzięcia zmniejszające emisję dwutlenku węgla.

1. Nazwa firmy:...........................................................................................................................

2. Adres: .....................................................................................nr. telefonu:.............................

3. Rodzaj działalności

 Produkcyjna,  Usługowa,  Handlowa

Branża: ……………………………………………………………………………………………………………………….………

4. Obiekty usługowe i biurowe, budynki produkcyjne

4.1. Powierzchnia użytkowa: ……………………………………………………..………………………..

4.2. Ogrzewana powierzchnia użytkowa ……………………………………………………………..

4.3. Rok budowy ………………………………………………………………………………………………….

4.4. Rodzaj ogrzewania:

Rodzaj ogrzewania*

węglowe

gazowe

kominek

piec kaflowy

kocioł na biomasę

olejowe

 elektryczne

pompa ciepła

kolektory słoneczne

Inne: …………………………


Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej*

węglowy

gazowy

olejowy

elektryczny (bojler, podgrzewacz przepływowy)

pompa ciepła

kolektory słoneczne

na paliwo stałe (np. drewnem)

Inne: ……………………….


4.5. Rodzaj i ilość kotłów: ………………………………………………………………………………

4.6. Moc zainstalowana kotłowni: ..................... kW, rok produkcji kotła ………………………..4.7. Ocieplenie ścian*

 Tak,


 Nie.

4.8. Ocieplenie dachu/stropodachu*

 Tak,


 Nie.

4.9. Okna*

 PCV,


 Drewniane,

 Inne (jakie:.......................................)4.10. Stan okien*

 Dobry,


 Dostateczny,

 Zły.


5. Zużycie energii elektrycznej za 2013 r.: …………………………………..…………………….

6. Zużycie energii elektrycznej za 2014 r.: ……………………………………………………….

7. Czy wykorzystują Państwo odnawialne źródła energii? *

 Tak,  Nie.

Jeśli tak, to jakie ....................................................................

8. Roczne zużycie nośników ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.


Rok 2013

Rok 2014

ciepło sieciowe [GJ]węgiel (ilość) [t]gaz [m3]olej opałowy [l]drewno [m3]własna produkcja (np. OZE) [ ………………]Inne (jakie) ………………………………. [ ………………]9. Czy są Państwo zainteresowani zamontowaniem OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)? *

 Tak.  Nie.  Nie wiem.

10. Jeżeli tak, to jakie i o jakiej mocy? ……………………………………………………………………………………………

11. Przeprowadzone w ostatnich latach (2013, 2014 rok) prace termomodernizacyjne (np. docieplanie budynku, wymiana okien, wymiana kotłów) - proszę podać zakres prac, lata realizacji, poniesione koszty i źródła finansowania. ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Planowane inwestycje zmniejszające emisję CO2 w latach 2015 – 2020 (np. docieplanie budynku, wymiana okien, wymiana kotłów, wymiana urządzeń na energooszczędne) - proszę podać zakres prac, lata realizacji, planowane koszty i źródła finansowania. ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Czy są Państwo zainteresowani zamieszczeniem planowanych inwestycji w Planie (zwiększy to Państwa możliwości uzyskania dofinansowania na te inwestycje)?

 Tak.  Nie.

14. Liczba samochodów i rodzaj oraz ilość używanego rocznie paliwa? Zużycie w litrach w ciągu roku


Liczba samochodów
2013

2014
osobowe

benzyna

szt.
LPG

szt.
diesel

szt.dostawcze

benzyna

szt.
LPG

szt.
diesel

szt.ciężarowe

benzyna

szt.
diesel

szt.

15. Jaki orientacyjny procent podróży samochodami odbywa się w granicach Gminy? …………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!Ankieta dla budynków użyteczności publicznej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Radomyśl Wielki

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji, oraz zbiór planowanych przedsięwzięć zmniejszających emisję dwutlenku węgla.

1. Nazwa budynku:...........................................................................................................................

2. Adres: .........................................................................................nr. telefonu:.............................

3. Rodzaj działalności ………………………………………………………………………………………………………………….

4. Powierzchnia użytkowa: ………………………………………..……………………………………..………………………..

5. Ogrzewana powierzchnia użytkowa ………………………………………..……………………………………………..

6. Kubatura budynku ………………………………………………………………………………………………………………….

7. Rok budowy …………………………………………………………..……………………………………………………………….

8. Rodzaj ogrzewania:

Rodzaj ogrzewania*

węglowe

gazowe

kominek

piec kaflowy

kocioł na biomasę

olejowe

 elektryczne

pompa ciepła

kolektory słoneczne

Inne: …………………………


Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej*

węglowy

gazowy

olejowy

elektryczny (bojler, podgrzewacz przepływowy)

pompa ciepła

kolektory słoneczne

na paliwo stałe (np. drewnem)

Inne: ……………………….


9. Rodzaj i ilość kotłów: ………………………………………………………………………………

10. Moc zainstalowana kotłowni: ..................... kW, rok produkcji kotła ………………………..11. Ocieplenie ścian*

 Tak,


 Nie.

12. Ocieplenie dachu/stropodachu*

 Tak,


 Nie.

13. Okna*

 PCV,


 Drewniane,

 Inne (jakie:.......................................)14. Stan okien*

 Dobry,


 Dostateczny,

 Zły.


15. Zużycie energii elektrycznej za 2013 r.: …………………………………..…………………….

16. Zużycie energii elektrycznej za 2014 r.: ……………………………………………………….

17. Czy wykorzystują Państwo odnawialne źródła energii? *

 Tak,  Nie.

Jeśli tak, to jakie ....................................................................

18. Roczne zużycie nośników ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.


Rok 2013

Rok 2014

ciepło sieciowe [GJ]węgiel (ilość) [t]gaz [m3]olej opałowy [l]drewno [m3]własna produkcja (np. OZE) [ ………………]Inne (jakie) ………………………………. [ ………………]19. Czy są Państwo zainteresowani zamontowaniem OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)? *

 Tak.


 Nie.

 Nie wiem.

20. Jeżeli tak, to jakie i o jakiej mocy? ……………………………………………………………………………………………

21. Przeprowadzone w ostatnich latach (2013, 2014 rok) prace termomodernizacyjne (np. docieplanie budynku, wymiana okien, wymiana kotłów) - proszę podać zakres prac, lata realizacji, poniesione koszty i źródła finansowania. ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22. Planowane inwestycje termomodernizacyjne w latach 2015 – 2020 (np. docieplanie budynku, wymiana okien, wymiana kotłów) - proszę podać zakres prac, lata realizacji, planowane koszty


i źródła finansowania. ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23. Liczba samochodów i rodzaj oraz ilość używanego rocznie paliwa? Zużycie w litrach w ciągu roku
Liczba samochodów
2013

2014
osobowe

benzyna

szt.
LPG

szt.
diesel

szt.dostawcze

benzyna

szt.
LPG

szt.
diesel

szt.ciężarowe

benzyna

szt.
diesel

szt.

24. Jaki orientacyjny procent podróży samochodami odbywa się w granicach Gminy? …………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!1 https://www.pois.gov.pl/media/1238/POIS_2014_2020_13022015.pdf

2 http://www.rpo2007-2013.podkarpackie.pl/perspektywa/attachments/article/163/RPO%20WP%202014-2020_09.01.2015r..pdf

3 Dotyczy wyłącznie podmiotów wykonujących zadania użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego, a także spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego/związek komunalny/Skarb Państwa samodzielnie lub łącznie posiadają większość udziałów lub akcji

4 http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/

5 http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

 wstawić X we właściwym miejscu

** dane za rok 2014

str.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna