Optymalizacja opisu występowania chromosomów dicentrycznych oraz analiza strukturalnych aberracji chromosomowych w funkcji dawki od wiązek mieszanych i neutronowychPobieranie 13.12 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar13.12 Kb.
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia (magisterskiej)

na rok akademicki 2013/2014
Temat: Optymalizacja opisu występowania chromosomów dicentrycznych oraz analiza strukturalnych aberracji chromosomowych w funkcji dawki od wiązek mieszanych i neutronowych
Dobór modelu do opisu częstości chromosomów dicentrycznych jako funkcji dawki od wiązek mieszanej i neutronowej za pomocą analizy bayesowskiej.

Opiekun:


Dr Maria Kowalska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, kowalska@clor.waw.pl, 22 811 00 11 w. 164

Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:


Prof. dr hab. Jan Pluta
Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

...... Ekologiczne źródła energii ...... Nanostruktury

...... Fizyka i technika jądrowa ...... Modelowanie układów złożonych

...... Fotonika ...... Informatyka optyczna.. .. Fizyka medyczna
Opis pracy:

Przedmiotem pracy jest wybór modelu, który najlepiej opisuje dane przedstawiające zależność dawka - skutek dla częstości chromosomów dicentrycznych indukowanych w limfocytach krwi obwodowej przez promieniowanie mieszane, składające się z neutronów i fotonów gamma, oraz przez jego składową neutronową. Wybrany model zostanie zastosowany do opracowania krzywych wzorcowych dla potrzeb awaryjnej dozymetrii biologicznej promieniowania mieszanego. W celu wyboru modelu oraz porównania wiarygodności jednego modelu względem drugiego zostanie zastosowana bayesowska analiza danych (4). Powodem podjęcia powyższego tematu są wyniki prac (2,3), z których wynika, że częstość chromosomów dicentrycznych indukowanych przez neutrony uwalniane w reakcji rozszczepienia jąder uranu nie jest liniową tylko linio - kwadratową funkcją dawki.

Ze względu na pracochłonność i czasochłonność analizy strukturalnych aberracji chromosomowych oraz konieczność posiadania dużego doświadczenia w tym zakresie, Dyplomant otrzyma gotowe dane dotyczące indukcji chromosomów dicentrycznych w napromienionych limfocytach krwi obwodowej 6 dawców. Napromienianie próbek krwi zostało przeprowadzone w kanale poziomym (H8) reaktora Maria w Świerku. Wiązka promieniowania kanału H8 składa się w 92% z fotonów gamma i w 8 % z neutronów, zawierających głównie neutrony termiczne. Dawki promieniowania mieszanego wynosiły: 0,1; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 i 2,0 Gy, a odpowiadające im dawki od neutronów : 0,008; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,12 i 0,16 Gy.

Praca dyplomowa będzie realizowana w ramach strategicznego projektu NCBiR pt.: „Technologie wspierające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej” etap VIII: „Przystosowanie metody oznaczania częstości występowania chromosomów dicentrycznych dla potrzeb awaryjnej dozymetrii neutronów reaktorowych”.
Zakres zadań do wykonania dla dyplomanta:

W ramach pracy Dyplomant zapozna się z wielozadaniowym reaktorem jądrowym MARIA w Świerku oraz pozna techniki hodowli komórkowych i wykonywania preparatów cytogenetycznych. Zdobędzie również teoretyczne i praktyczne umiejętności:

    • posługiwania się metodami statystyki bayesowskiej;

    • prowadzenia prac badawczych w zakresie cytogenetyki radiacyjnej;

    • pracy w laboratorium cytogenetycznym (hodowla limfocytów ludzkiej krwi obwodowej, analiza strukturalnych aberracji chromosomowych za pomocą mikroskopu optycznego);

    • korzystania z danych literaturowych i porównywania ich z otrzymanymi

wynikami eksperymentalnymi;

    • pracy w zespole naukowym.


Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową?

TAK

Uwaga: Realizacja tej pracy jest uzgodniona ze studentką Wydziału Fizyki, p.
Katarzyną Buraczewską


Bibliografia:

1) The theory of
 dual radiation action , A. M. Kellerer and H. H. Rossi, Curr. Top. Radiat. Res. Q. 8, 85-158, 1972;

2) Chromosome aberration frequency in human lymphocytes irradiated in a phantom by a mixed beam of fission neutrons and γ-rays. E. Schmid, H.Schraube and M. Bauchinger. Int. J. Radiat. Biol. 73,263-267, 1998;

3) Dose-response relationship of dicentric chromosomes in human lymphocytes obtained for the fission neutron therapy facility MEDAPP at the research reactor FRM II. E. Schmid,F. M.Wagner, H. Romm, L.Walsh, H. Roos. Radiat. Environ Biophys. 48, 67-75, 2009;

4) Zastosowania twierdzenia Bayesa do analizy niepewnych danych doświadczalnych. K.W. Fornalski, L. Dobrzyński. Postępy Fizyki. 61, 178-192, 2010.

Pobieranie 13.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna