Oraz X międzynarodowy Konkurs Wykonawczy Młodych Gitarzystów pt „Gitara w muzyce dawnej Hiszpanii,Ełk 03. 10. 2015Pobieranie 49.98 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar49.98 Kb.

X Jubileuszowy Festiwal Muzyczny Ełk 02 do 07 października 2015 obchody : Jubileuszu 500-lecia Św. Teresy z Ávili (1515-1582) ,


oraz

X Międzynarodowy Konkurs Wykonawczy Młodych Gitarzystów pt „Gitara w muzyce dawnej Hiszpanii ,Ełk 03.10.2015

info: www.psmelk.edupage.org lub www.esk.org.pluwaga ! zmiany w regulaminie. Zgł do 29.09

Patronat Honorowy Festiwalu


Ambasador Królestwa Hiszpanii w Warszawie Sr.  Agustín Núñez Martínez

Bp Jerzy Mazur , Biskup Ełcki

Prezydent Miasta Ełk Tomasz Andrukiewicz

Starosta Powiatu Ełckiego Marek Chojnowski

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski

Ambasada Hiszpanii Jubileusz Sw.Teresy Diecezja EłckaMiasto Ełkorganizator konkursu

Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne (ESK)współorganizatorzy

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych I i II st w Ełku

Ełckie Centrum Kultury( ECK)

Szkoła Artystyczna w EłkuRamowy program festiwalu:

02.10 pt – Międzynarodowy Dzień Muzyki -Koncert inauguracyjny ECK

03.10 sob otwarte przesłuchania konkursowe X Międzynarodowego Konkursu Młodych Instrumentalistów ( w czterech grupach solistów i zespołów kameralnych ) ZPSM

03.10 sob - Koncert laureatów, wręczenie nagród

04.10 niedz - Msza Święta w Kościele Katedralnym w Ełku ze wspomnieniem Św. Teresy z Avilii z oprawą muzyczną gości festiwalu, po mszy- koncert muzyczny

05.10 pon- Międzyszkolny konkurs piosenki hiszpańskojęzycznej ECK

06.10 wt - Konkurs wiedzy o Św. Teresie z Avili i czasach w których żyła. WSD

- Konferencja, wykłady popularno- naukowe na temat życia i twórczości

Św. Teresy ,historii Hiszpanii okresu Baroku, koncert muzyczny Klasztor

Karmelitanek,WSD

07.10 śr - ogłoszenie wyników konkursów : piosenki i biograficznego. ECK

Uroczysty koncert kończący festiwal. Podsumowanie.

Podczas trwania konkursu 3.10 czynna wystawa instrumentów.
Organizator; Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne ESK

Współorganizatorzy : Ambasada Królestwa Hiszpanii, samorządy: Miasto Ełk, Starostwo Powiatowe, Wójt Gminy ,Ełcka Kuria Diecezjalna, Ełckie Centrum Kultury, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Wyższe Seminarium Duchowne, Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych, ełckie kościoły parafialne, I Liceum Ogólnokształcące, ,Muzeum Historyczne w Ełku, szkoły i przedszkola, Szkoła Artystyczna, szkoła Języków Obcych –Modernschool,

(lista otwarta)  program festiwalu od września na www.esk.org.pl www.elk.pl

(Dla uczestników konkursu i pedagogów wstęp na wszystkie imprezy festiwalu jest bezpłatny.)
X Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Muzyki Gitarowej i Zespołów z Udziałem Gitary pt”Krok do Mistrzostwa”

Podczas konkursu czynna będzie po raz pierwszy na festiwalu w Polsce wystawa kolekcji romantycznych gitar z 1800-1850 z możliwością testowania ,wykonania części repertuaru na konkursie i ew. zakupu.

Oraz wystawy instrumentów przedstawicieli firm m.in. Martinez ,Kantare ,Admira i innych. http://www.music-treasures.com/guitars.htm 

Regulamin konkursu solistów i zespołów


 1. W konkursie solistów biorą udział uczniowie klas gitary z publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i II stopnia.

-W grupie zespołów ( od 2 do 8 wykonawców) biorą udział uczniowie dowolnej specjalności instrumentalnej przy założeniu, że program wykonany będzie z udziałem gitary/ gitar.( np. gitara & fortepian, flet& gitara) itp.

 1. Konkurs jest jednoetapowy. Odbywa się w sobotę 3.10.2015 w siedzibie ZPSM.
  Adres : 19-300 Ełk ul. Armii Krajowej 21 Tel/fax 087- 610 36 23 strona konkursu : http://psmelk.edupage.org/ oraz www.esk.org.pl w menu – konkursy)

 2. Laureaci wskazani przez jury zobowiązani są wystąpić w koncercie finałowym.

 3. Uczestnik wykonuje cały program z pamięci /nie dotyczy gr. zespołów/

- w programie solistów znajduje się minimum jedna kompozycja z działu : Muzyka Hiszpańskiego Renesansu i Baroku - uczestnik wykonuje program z pamięci.

-zespoły wykonują program dowolny w tym jeden utwór kompozytora hiszpańskiego z dowolnie wybranej epoki. Prosimy zwrócić uwagę na ogólny czas prezentacji : 1. Czas prezentacji wynosi:


Grupa:

Program

Czas

I

(uczniowie klas IIC-6


i klasy II C-4)

Dowolnie wybrana kompozycja twórcy hiszpańskiego z działu muzyka renesansu i baroku oraz utwór/utwory dowolne.

Do 6 minut

II

(uczniowie klas III, IVC-6

i klasy III C-4)


Dowolnie wybrana kompozycja twórcy hiszpańskiego z działu muzyka renesansu i baroku oraz utwór/utwory dowolne.

5- 8 minut

III

(uczniowie klas V, VIC-6 oraz klas i IV C-4)Kompozycja twórcy hiszpańskiego z działu muzyka renesansu i baroku oraz utwór/utwory dowolne.

6- 10 minut

IV

(uczniowie PSM II st.)Kompozycja twórcy hiszpańskiego z działu muzyka renesansu i baroku oraz utwór/utwory dowolne.

8- 12 minut

V

(zespoły o dowolnym składzie od duetu do kwartetu)Program dowolny z uwzględnieniem min jednego utworu kompozytora hiszpańskiego. W razie braku repertuaru barokowego dopuszcza się wykonanie kompozycji twórców późniejszych.

Uwaga! Zespoły mogą wykonać program z nut.

Do 10 minut

Uwaga dot programu: -w grupach III i IV należy wykonać utwór kompozytora hiszpańskiego z okresu renesansu lub baroku. Może to być jeden dłuższy utwór lub forma cykliczna rozumiana jako np. suita (ew. jej część) wybranego twórcy, -lub wiązanka tańców dawnych różnych kompozytów hiszpańskich dobranych wg własnego wyboru

-obok kompozycji oryginalnych dopuszcza się transkrypcje np. klawesynistów, lutnistów…

- możliwe jest wykonanie kompozycji twórcy późniejszego jednak z zastrzeżeniem aby utwór był inspirowany dawnymi tańcami hiszpańskimi np. Romanesca, Zambra, Moresca ,La Folia. ( przykład A.Vidal, lub M.Giuliani „Wariacje n.t hiszpański” op. 45 ,B.Budzyński- La folia for guitar, M.Ponce-Variations and fugue on Folia de Espana itp.)
Dobór repertuaru związany jest z okresem życia Sw. Teresy z Avila i tematyką festiwalu.

Sugerowani kompozytorzy:  Alonso Mudarra, Juan Carlos Amat, Vicente Espinel ,Lope de Vega, Luis de Narvaez,Antonio de Cabezon ,Antonio Soler,M.Albeniz,Nicolao Doici de Velasco, Gaspar Sanz,  Luis de Briceño,  Lucas Ruiz de Ribayaz , Francisco Guerau,  Sebastián de Covarrubias, Jacob Otto i inni. 1. Prezentacje ocenia międzynarodowa komisja powołana przez organizatorów . Ocena w skali 0-25 punktów.

Przewodniczący jury Prof.zw.dr.hab Jan Paterek Akademia Muzyczna im St.

Moniuszki w Gdańsku. St.wykł. Emilia Majewska Akademia Muzyczna im St.

Moniuszki w Gdańsku. Paco Seco Sevilla Hiszpania

Sergiej Semienienko Królewiec, Rosja Akademia

Muzyczna St.Petersburg

Algimantas Pauliukevicius Wilno, Litwa Akademia

Muzyczna Wilno


 1. Decyzje jury są ostateczne.

 2. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa a laureaci dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Fundatorzy to m.in. Ambasada Hiszpanii, samorządy miasta, powiatu i gminy Ełk, sponsorzy. Nagroda Grand Prix –gitara „Martinez” hand made, ufundowana przez firmę Interton ,laureaci otrzymają mi.in. gitary firm „Kantare” od firmy MEGA MUSIC Sp. z o.o. „Admira” od firmy Lauda Audio, oraz sprzęt elektroniczny i sportowy.

 1. Organizator ustala wpisowe w wys. 80 zł od każdego solisty oraz 100 zł od zespołu. Wysokość wpłaty wpisowego dla zespołu jest niezależna od ilości wykonawców.

 2. Wpisowe należy wpłacić do dnia 29 .09. 2015 na konto:
  Ełckiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Banku Spółdzielczym w Ełku nr 39 9331 0004 0000 0009 3073 0001 z dopiskiem „konkurs 2015”.

 3. W przypadku rezygnacji z konkursu wpłata nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przyjęcia do konkursu jest przysłanie pisemnego zgłoszenia /w dole dokumentu/ do dnia 29 .09. 2015 wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego na adres:

ESK –„Konkurs 2015”

ul. Grodzieńska 10a/7

19-300 Ełk

/dopuszcza się wysłanie zgłoszenia drogą internetową wraz z zeskanowanym dowodem wpłaty na adres mailowy: wpopiel7@op.pl


 1. Uczestnicy konkursu mają obowiązek (na życzenie Jury) udostępnić komisji nuty wykonywanych utworów.

 2. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w terminie do 22-09-2015

 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu do konkursu decyduje kolejność ich nadsyłania.

 4. Przesłuchania są otwarte dla publiczności. Kolejność przesłuchań wg listy alfabetycznej od wylosowanej litery na początku konkursu.

 5. Uczestnik pokrywa koszty przejazdów , wyżywienia, noclegów.

 6. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie i wykorzystanie materiałów do celów promocji festiwalu.

 7. We wszelkich sprawach dot. konkursu prosimy kontaktować się z koordynatorem projektu: Wojciech Popielarz tel. 663745775 mail; wpopiel7@op.pl tel/ fax do ZPSM 087-610-36-23

 8. Organizator zwraca się z prośbą o rozpowszechnianie informacji o konkursie w Państwa środowisku.ZATEM……..DO ZOBACZENIA!
Dyr. art. festiwalu Wojciech Popielarz

Prezes Ełckiego Stowarzyszenia Kulturalnego
Cele festiwalu

- wpisanie Ełku w cykl światowych obchodów Roku Sw. Teresy z Avila

- promocja miasta i regionu .Upowszechnianie logo i symboli miasta ( lilia wodna). Festiwal ma zasięg międzynarodowy / w dotychczasowych edycjach brali udział artyści z 12 krajów EU , USA i Afryki/

- upowszechnianie muzyki artystycznej - przybliżenie w sposób profesjonalny i atrakcyjny twórczości i dorobku kompozytorów hiszpańskich i z innych krajów.

- wyłonienie , nagrodzenie i promocja młodych talentów z różnych dziedzin aktywności artystycznej, / 3 konkursy/

- poszerzanie literatury muzycznej poprzez zamówienie nowych kompozycji specjalnie na festiwal. Promocja muzyki gitarowej.


Dokument DO WYSŁANIA dla organizatora

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu:

/ wypełnić pismem drukowanym /


X Międzynarodowy Konkurs Wykonawczy Młodych Gitarzystów „Krok do mistrzostwa” o nagrodę grand prix- statuetkę ełckiej lilii wodnej pt „Gitara w muzyce dawnej Hiszpanii Ełk 02 -03.10.2015
IMIĘ i NAZWISKO………………………………………………………………………
DATA URODZENIA...........................................................................................................
GRUPA WIEKOWA ........................................................................................................
INSTRUMENT ……………………………………………………………………………
ADRES, TEL., E-MAIL UCZESTNIKA..........................................................................
................................................................................................................................................
ADRES, TEL, E- MAIL SZKOŁY ………………………………………………………

................................................................................................................................................

KLASA, NAUCZYCIEL.....................................................................................................
................................................................................................................................................
OPIEKUN..............................................................................................................................
REZERWACJA NOCLEGÓW I WYŻYWIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE
……………………………………………………………………………………………….

PROGRAM pełne imię i nazwisko kompozytorów, nr, opus, tonacja, tytuł, czas wykonania
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Podpis uczestnika pieczęć szkoły

Noclegi w Ełku

http://www.eholiday.pl/noclegi-11318.html www.turystyka.elk.pl
www.perlamazur.pl www.perlamazur.pl/galeria/
www.smetek.pl www.villaeden.com.pl
www.rydzewski.pl www.grazyna.elk.com.pl
www.kuzniasmaku.eu

www.dospatos.pl
najtaniej w bursie szkolnej nr2 ul Sikorskiego 5A 19-300 Ełk

tel 087-610-49-95 087-621 25 14Organizator :

Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne

dyr. organizacyjni Małgorzata Popielarz

Jerzy Pietkiewicz

Ryszard Jasionowskidyr. artystyczny Wojciech Popielarz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna