Organizator prezes Klubu 2012 w Wyszkowie Andrzej RębowskiPobieranie 17.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.6 Kb.
XXIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI LAT 60 i 70

pt. „POWRÓĆMY DO PIĘKNA W SŁOWIE I MUZYCE”

Wyszków

25 - 26 maja 2016

ORGANIZATOR

Prezes Klubu 2012 w Wyszkowie Andrzej RębowskiWSPÓŁORGANIZATOR

Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” Mariusz Kowalski


GWIAZDY I JURORZY

Koncert


Wojciech Gąssowski
Konferansjer

Ryszard Wolański, Paweł Sztompke, Marek Gaszyński i Sebastian Rębowski
Kierownictwo Artystyczne i Jury Festiwalu
Marek Gaszyński, Krzysztof Heering, Aleksander Nowacki, Ryszard Wolański,

Ryszard Poznakowski – Przewodniczący Jury.
Gwiazdy sportu

Kazimierz Czarnecki, Daniel Dołęga, Andrzej Kapitan, Henryk Petrich, Oleg Pisarewski. Wiesław Rutkowski, Danuta i Ryszard Soćko, Henryk Sozański, Andrzej Szalewicz,

Andrzej Wroński, Władysław Zieliński.

REGULAMIN1. W Festiwalu może wziąć udział młodzież od lat 14 (soliści i zespoły), w tym wszyscy dotychczasowi uczestnicy, z wyjątkiem zdobywców Super Grand Prix. Zdobywca Super Grand Prix w 2015 roku wystąpi jako gość Festiwalu w 2016 r.
2. Celem Festiwalu jest promocja piękna polskiej piosenki lat 60 i 70.
3. Wykonawca przygotowuje trzy polskie piosenki z lat 60 - 70, zachowując oryginalną linię melodyczną. Uwaga! Liczy się rok publicznego wykonania piosenki, a gdy nie jest to możliwe do ustalenia – rok płytowego nagrania piosenki.
4. Zgłaszający są zobowiązani do przesłania na adres Klubu „2012” do 19 lutego 2016 r.:

- wypełnionej czytelnie karty uczestnictwa,

- nagranych na CD trzech polskich piosenek. Uwaga! Za piosenki polskie uważa się piosenki napisane i skomponowane przez polskich autorów słów i polskich kompozytorów.

5. Kwalifikacji do udziału w Festiwalu dokonuje tylko Kierownictwo Artystyczne Festiwalu, które zakwalifikuje 20 wykonawców, wskazując jedną z trzech nadesłanych piosenek, którą finalista wykona na Festiwalu.
6. Decyzja o zakwalifikowaniu do Festiwalu zostanie przesłana listem poleconym do 20 kwietnia 2015 roku, a wraz z nią podane będą wszystkie inne niezbędne informacje.
7. W czasie Festiwalu wykonawcy wystąpią z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym, który nadeślą na niżej podany adres Klubu „2012” do 16 maja 2015 r.
8. Przed Festiwalem (25 maja) odbędzie się spotkanie artystyczne (warsztaty), które poprowadzą jurorzy Festiwalu. Koszt nieobowiązkowego spotkania artystycznego wynosi 140 zł od osoby.
9. Zakwaterowanie piosenkarzy, instruktorów i osób towarzyszących odbędzie się w internacie LO w Wyszkowie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom zakwalifikowanym.
10. Osoby nieletnie muszą przebywać pod opieką prawnych opiekunów
11. Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania rejestracji Festiwalu i  nadesłanych nagrań oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w związku z Festiwalem, do jego i swojej promocji m.in. na stronie www i w folderach okolicznościowych.
12. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymują dyplomy i gadżety. Nagrody na Festiwalu są w całości finansowane przez fundatorów nagród.
13. Piosenkarze i osoby towarzyszące ubezpieczają się we własnym zakresie.
Regulaminowymi nagrodami Festiwalu będą:
1. Super Grand Prix

Nagroda finansowa oraz srebrny klucz wiolinowy na kamieniu agat2. Grand Prix

Nagroda finansowa oraz okolicznościowa statuetka.3. Nagrody finansowe i wyróżnienia jury artystycznego

4. Nagrody rzeczowe i wyróżnienia jury komplementarnego

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia organizatorów5. Nagroda laureatów

6. Nagroda publiczności i mediów
Wysokość nagród finansowych znajduje się na stronie internetowej.
Informacji na temat Festiwalu udziela organizator.

mgr Andrzej Rębowski

07-200 Wyszków, ul.1 Maja 3/18

tel. kom 502-241-380, 516-176-258info@klub2012.com.pl

www.klub2012.com.pl

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Festiwalu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna