Organizatorzy: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ekes) Ministerstwo Pracy I polityki Społecznej (MPiPS) Rada Działalności Pożytku Publicznego (rdpp) ProgramuPobieranie 14.33 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar14.33 Kb.Organizatorzy:

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej (MPiPS)

Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP)
Programu

(Miejsce: sala konferencyjna 107, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5,Warszawa)
Moderacja: Pan Krzysztof Balon, przewodniczący Stałej Grupy Analitycznej Usługi świadczone w interesie ogólnym EKES, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej
09:30 Rejestracja uczestników, kawa10:00 Wystąpienia inauguracyjne

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy I Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej
10:20 Uwagi wstępne

Pani Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (lub Pan Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP)

Pani Agnieszka Pomaska, Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej, Sejm RP

Pan Rafal Rudnicki, Kierownik Wydziału Komunikacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Rola organizacji non-profit i przedsiębiorczości społecznej w świadczeniu usług użyteczności publicznej w różnych państwach członkowskich UE: system prawny i praktyka (prezentacja 15 minut plus 5 minut pytań i odpowiedzi na każde państwo)

10:55 Niemcy: Pani prof. Barbara John, przewodnicząca Parytetowego Związku Krajowego Berlina

11:15 Polska: Pan Cezary Miżejewski, członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, członek RDPP

11:35 Litwa: Pani Justina Donielaite, Project Manager, Przedszkole pozarządowe NENDRE, Wilno

11:55 Przerwa kawowa

12:15 Słowacja: Pani Elena Kopcová, Prezydent Stowarzyszenia TENENET

12:35 Republika Czeska: Pan Lukáš Curylo, dyrektor Caritas Republiki Czeskiej, dyrektor Caritas diecezji Ostrava-Opava

12:55 Łotwa: Pani Gunta Anča, członek EKES, przewodnicząca Łotewskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych, wiceprzewodnicząca Europejskiego Forum Niepełnosprawności
13:15 Dostępność i przystępność usług społecznych użyteczności publicznej dla wszystkich obywateli Unii – wyzwania dla kreowania polityki i dla społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim i narodowym

Pani Laura Jones, Starsza specjalistka ds. Polityki i Rozwoju Członkostwa, Eurodiaconia (reprezentująca Social Services Europe)
Dyskusja moderowana
14:00 Konkluzje

Pan Senator Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony rządowo-samorządowej

Pan Krzysztof Balon, przewodniczący Stałej Grupy Analitycznej Usługi świadczone w interesie ogólnym EKES, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej
14:15 Lunch na zaproszenie EKES

Uczestnicy:

  • Delegacja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

  • Stałe przedstwicielstwo KE w Warszawie

  • Posłowie na Sejm i Senatorowie

  • Reprezentanci Kancelarii Prezydenta RP

  • Reprezentanci Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej oraz innych ministerstw i instytucji

  • Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego

  • Reprezentanci kluczowych polskich organizacji pozarządowych świadczących usługi społeczne użyteczności publicznej oraz reprezentanci środowisk naukowych

  • Uczestnicy z Litwy, Łotwy, Niemiec, Republiki Czeskiej i Słowacji

  • Media

Konferencja oraz konferencja prasowa będą tłumaczone na język angielski, francuski i polski.

Pobieranie 14.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna