Organizatorzy Oddział Warszawski sapPobieranie 9.13 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar9.13 Kb.
Konferencja naukowa

Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego”Warszawa 22-23.09.2010
Organizatorzy

Oddział Warszawski SAP

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK

Archiwum Akt Nowych
Program konferencji
22.09.2010
10.00 – rozpoczęcie konferencji

10.15. – 10.40 – prof. dr hab. Władysław Stępniak (UMK) „Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego. (aspekty prawne)”

10.40 – 11.05 - mgr Włodzimierz Janowski (AAN) „Akta instytucji życia publicznego w zasobie archiwów państwowych”.

11.05 – 11.30 – mgr Teresa Kantor (NDAP) „Współpraca NDAP i archiwów Panstwowych z instytucjami życia publicznego”

11.30 – 11.55 - dr Tadeusz Krawczak (AAN) „AAN wobec instytucji życia publicznego. Doświadczenia i osiągnięcia”.

11.55 - 12.20 - mgr Mariusz Olczak (AAN) „Zbiory Polskiego Państwa Podziemnego na przykładzie AAN”


12.20 - 12.45 – przerwa na kawę
Wystąpienia przedstawicieli instytucji życia publicznego – cz. I
12.45-13.05. – Polskie Stronnictwo Ludowe

13.05-13.20 – Platforma Obywatelska

13.20-13.40 – Prawo i Sprawiedliwość

13.40-14.00 – Sojusz Lewicy Demokratycznej

14.00-14.30 – dyskusja

14.30-16.00 – przerwa obiadowa


Wystąpienia przedstawicieli instytucji życia publicznego – cz. II
16.00-16.20 – Polski Czerwony Krzyż

16.20-16.40 – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

16.40-17.00 – Ośrodek ‘Karta”

17.00-17.20 – NSZZ „Solidarność”

17.20-17.40 – Związek Nauczycielstwa Polskiego

17.40-18.00 – OPZZ

18.00-18.20 – Fundacja gen. Elżbiety Zawadzkiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

18.20-19.00 – dyskusja

19.00 - zamknięcie pierwszego dnia obrad

19.05 - cocktail

23.09.2010
9.00 – 11.00 – zwiedzanie AAN (wybrane fragmenty zasobu, pracownia naukowa, pracownia konserwacji archiwaliów.
11.00 – 11.30 – przerwa na kawę
Praktyczne aspekty postępowania z dokumentacją w instytucjach życia publicznego
11.30-11.55 – Kancelaria instytucji życia publicznego

11.55.-12.20 – mgr Ewa Suchmiel (Oddział Warszawski SAP) Wartościowanie dokumentacji instytucji życia publicznego

12.20-12.45 – prof. dr hab. Wiesława Kwiatkowska (UMK) Ogólny model opracowania zasobu archiwalnego a porządkowanie akt organizacji społecznych.

12.45-13.10 – mgr Magda Wiercińska (AAN) Przechowywanie dokumentacji instytucji życia publicznego

13.10-13.30 – przerwa na kawę

13.30- 14.30 - dyskusja14.30 – podsumowanie obrad

14.40 – Sprawy organizacyjne

Pobieranie 9.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna