OrganizatorzyPobieranie 23.89 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar23.89 Kb.
REGULAMIN

XX Ogólnopolskiego Konkursu

TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA INSPIROWANA MUZYKĄ DAWNĄ”

towarzyszącegoXXXVII Ogólnopolskiemu Festiwalowi

Zespołów Muzyki Dawnej

SCHOLA CANTORUM”Kalisz 2015

ORGANIZATORZY:

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży

Schola Cantorum” w Kaliszu


WSPÓŁORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu

Wydział Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej


MECENASI FESTIWALU:

Miasto Kalisz

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
CELE KONKURSU:

1. Popularyzowanie muzyki dawnej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie.

2. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.

3. Twórczy wypoczynek dzieci, młodzieży i ich opiekunów artystycznych.

4. Integracja środowisk dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie i muzycznie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

oraz placówek oświatowo- wychowawczych. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkół plastycznych.

2. Ocena prac obejmuje 3 grupy wiekowe:

- do lat 12

- od lat 13-16-tu

- powyżej lat 16-tu (do czasu ukończenia matury w systemie dziennym)

3. Udział w konkursie mogą wziąć prace zrealizowane

w technikach:

- malarskich

- rysunkowych

- graficznych

- rzeźbiarskich (z wyłączeniem form pełnoprzestrzennych)

- fotograficznych (dopuszcza się transpozycję komputerową fotografii)

- technikach tkanych, haftu i aplikacji, batiku oraz wszelkich technikach mieszanych (na płaszczyźnie)

4. Format prac:

- A3-A1

Wymiary powinny być precyzyjnie zachowane.KONKURS OBEJMUJE 2 ETAPY

KLASYFIKACYJNE:

I-szy etap – szkolny/placówkowy:

1. Ocena i selekcja prac odbywa się na terenie szkoły lub placówki biorącej udział w konkursie.

2. Oceny dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły lub opiekuna artystycznego.

3. Do etapu ogólnopolskiego może zostać zakwalifikowanych nie więcej niż 5 prac w każdej

grupie wiekowej ( w sumie do 15 prac).

4. Termin nadsyłania prac – 7 grudnia 2014 r.

5. Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie jury na etapie ogólnopolskim (decyduje

data stempla pocztowego).

6. Adres, na który należy wysyłać prace:


BIURO ORGANIZACYJNE

XXXVII FESTIWALU ZESPOŁÓW MUZYKI DAWNEJ

„SCHOLA CANTORUM”

ul. Fabryczna 13-15

62-800 KALISZ

tel./fax 062 7672521

e-mail: scholacantorum@vp.pl

II-gi etap – ogólnopolski:

Oceny prac dokonuje Jury powołane przez organizatorów konkursu spośród artystów plastyków:

1. Młodzieżowego Domu Kultury im.W. Broniewskiego w Kaliszu,

2. Zakładu Edukacji Plastycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Kaliszu,

3. Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

4. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

KRYTERIA OCENY PRAC:

1. Nowe, ciekawe źródła inspiracji

2. Nowatorskie, interesujące formy realizacji oraz ciekawe technicznie rozwiązania

3. Podstawy dobrej kompozycji plastycznej.

4. Ogólny wyraz artystyczny pracy

WARUNKI PRZYJĘCIA PRAC DO UDZIAŁU

W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM:

Praca na odwrocie powinna mieć trwale umocowaną kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko oraz wiek autora pracy

– imię i nazwisko opiekuna artystycznego

– adres, kod, numer telefonu placówki rekomendującej

pracę.


UWAGA!

Prace, nie mogą być oprawione w passe-partout, ani w żaden inny sposób.

Nadesłane po terminie, wykonane niezgodnie z regulaminem, źle oznaczone lub zniszczone

w wyniku niewłaściwego opakowania – nie będą brane pod uwagę.NAGRODY

I-szy etap:

O formie nagród na tym etapie decyduje szkoła/ placówka oświatowo - wychowawcza

II-gi etap:

– I-szą, II-gą i III-cią nagrodę – w formie rzeczowej

- oraz wyróżnienia prac wyłonionych ze wszystkich grup wiekowych.

- jury zastrzega sobie możliwość przyznania równorzędnych nagród

– Nagrodę przewodniczącej Jury – sztalugę - za najciekawszą i najbardziej kreatywną interpretację plastyczną

muzyki dawnej.

– Nagrodzeni zostaną także opiekunowie artystyczni laureatów konkursu.

– Jury zastrzega sobie możliwość wyboru prac (poza nagrodzonymi) do udziału w wystawie pokonkursowej.

Uczestnicy wystawy, jak i laureaci konkursu oraz ich opiekunowie artystyczni otrzymują, katalog

prac, jako potwierdzenie udziału w konkursie i wystawie pokonkursowej.

– Laureaci konkursu i ich opiekunowie artystyczni

– jako nagrodę – biorą udział w seminariach

i warsztatach plastycznych, corocznie poświęconych innej dyscyplinie plastycznej.

– Laureaci nagrodzonych prac i ich opiekunowie artystyczni zostaną zaproszeni na

uroczyste otwarcie plastycznej wystawy pokonkursowej oraz do udziału w koncertach

i imprezach towarzyszących XXXVII-mu Ogólnopolskiemu Festiwalowi Muzyki Dawnej –

„SCHOLA CANTORUM”- Kalisz 2015.

Seminaria i warsztaty odbywają się na terenie profesjonalnych pracowni Zakładu Edukacji

Plastycznej WPA UAM. Prowadzone przez doświadczonych w określonych dyscyplinach plastycznych

artystów plastyków – pedagogów, oferują nabywanie aktualnej wiedzy o warunkach

i możliwościach różnych dyscyplin plastycznych.

Festiwal odbędzie się w Kaliszu w dniach

24 lutego – 1 marca 2015r

O terminie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej organizatorzy poinformują do dnia 31 grudnia 2014r


Organizatorzy zapewniają uczestnikom finału bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.
WAŻNE:

Organizatorzy konkursu informują, że nagrodzone prace pozostają do dyspozycji Kaliskiego Stowarzyszenia

Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” w Kaliszu. Celem tej decyzji

jest propagowanie i upowszechnianie artystycznego dorobku dzieci i młodzieży, między innymi:– udział prac w wystawach i ich publikacja w środkach masowego przekazu,

– udział prac w aukcjach na rzecz pożytku publicznego.

Pobieranie 23.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna