Osiągnięcia szkolne, studenckie i zawodowe laureatów olimpiad międzynarodowych w latach 1959-2009”Pobieranie 0.54 Mb.
Strona1/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Towarzystwo Szkół Twórczych

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji

Osiągnięcia szkolne, studenckie i zawodowe laureatów


olimpiad międzynarodowych w latach 1959-2009”


Dyrektorzy TST współpracujący z Zespołem Redakcyjnym
nad gromadzeniem danych o laureatach olimpiad międzynarodowych

Szanowni Dyrektorzy,


udostępniamy Państwu – niepełny jeszcze – opis najstarszej, Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, w której znalazło się ponad 164 polskich laureatów.

Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie i potwierdzenie zgodności danych dotyczących


Państwa uczniów lub absolwentów. Dane te chwilowo zawieszone są na stronie internetowej XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (www.staszic.waw.pl).

Prosimy o sprawdzenie, czy laureaci MOM z Waszego województwa znajdują się w załączonym na końcu opracowania spisie Laureatów oraz o uzupełnienie i pogłębienie opisów dziesięciu wielokrotnych laureatów MOM i ich pięciu nauczycieli (czekamy również na zdjęcia tych osób).

Pytania i uwagi na temat opisów prosimy kierować do XIV LO w Warszawie

na adres szkola@staszic.waw.pl

Przypominamy, że imienne opisy wszystkich laureatów MOM będą zamieszczone w drugiej części książki, przy macierzystych szkołach, w poszczególnych województwach.

W zakończeniu uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie na stronie internetowej


XIV LO będą zamieszczone również opisy Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej i Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej.

dr Danuta Nakoneczna, Towarzystwo Szkół Twórczych

Regina Lewkowicz, XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

prof. Tomasz Borecki, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Towarzystwo Szkół Twórczych

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji

Osiągnięcia szkolne, studenckie i zawodowe laureatów


olimpiad międzynarodowych w latach 1959-2009”

Wprowadzenie


 • List otwarty do Laureatów Olimpiad Międzynarodowych i ich Nauczycieli: Tomasz Borecki..............

 • Inicjatywy międzynarodowe na rzecz porównywania wyników kształcenia zdolnych:
  Danuta Nakoneczna, Lidia Jastrzębska....................................................................................................

 • 50 lat Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (1959-2009): Zbigniew Marciniak.

 • Osiągnięcia Polaków w Międzynarodowych Olimpiadach Informatycznych: Krzysztof Diks...............
Część pierwsza

Wyniki Polaków w Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych w latach 1959-2009


 1. Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna (1959-2009)....................................................................

 2. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna (1967-2009)....................................................................

 3. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna (1968-2009)....................................................................

 4. Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna (1990-2009)....................................................................

 5. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna (1989-2009)....................................................................

 6. Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna (1993-2009)....................................................................

 7. Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna (1996-2009)...................................................................

 8. Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna (2006-2009)...................................................................


Część druga

Osiągnięcia szkolne, studenckie i zawodowe laureatów olimpiad międzynarodowych z uwzględnieniem województw i szkół. 1. Laureaci województwa dolnośląskiego.................................................................................................

 2. Laureaci województwa kujawsko-pomorskiego...................................................................................

 3. Laureaci województwa lubelskiego......................................................................................................

 4. Laureaci województwa lubuskiego......................................................................................................

 5. Laureaci województwa łódzkiego........................................................................................................

 6. Laureaci województwa małopolskiego................................................................................................

 7. Laureaci województwa mazowieckiego...............................................................................................

 8. Laureaci województwa opolskiego......................................................................................................

 9. Laureaci województwa podkarpackiego..............................................................................................

 10. Laureaci województwa podlaskiego....................................................................................................

 11. Laureaci województwa pomorskiego..................................................................................................

 12. Laureaci województwa śląskiego........................................................................................................

 13. Laureaci województwa świętokrzyskiego...........................................................................................

 14. Laureaci województwa warmińsko-mazurskiego...............................................................................

 15. Laureaci województwa wielkopolskiego.............................................................................................

 16. Laureaci województwa zachodniopomorskiego..................................................................................


Pobieranie 0.54 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna