Osiągnięcia szkolne, studenckie i zawodowe laureatów olimpiad międzynarodowych w latach 1959-2009”Pobieranie 0.54 Mb.
Strona2/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Część trzecia

    • Wybrane zagadnienia z problematyki kształcenia zdolnych w szkołach, które w latach 1959-2009 wychowały od 25 do 50 laureatów olimpiad międzynarodowych.

    • Próba podsumowania badań nad osiągnięciami polskich laureatów na przykładzie międzynarodowych olimpiad: matematycznej, fizycznej, chemicznej i informatycznej, w porównaniu z osiągnięciami, w tym zakresie, laureatów z innych krajów Unii Europejskiej i świata.

Indeks laureatów................................................................................................................................

Noty o autorach i współpracujących szkołach................................................................................

50 lat Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (MOM)
Inicjatorami powołania Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej były Czechosłowacja, Polska, Rumunia i Węgry, czyli te państwa, w których wcześniej zostały zorganizowane Krajowe Olimpiady Matematyczne. Pierwsza Krajowa Olimpiada Matematyczna odbyła się w Polsce w roku szkolnym 1949/1950, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Międzynarodowe Olimpiady Matematyczne organizowane są rokrocznie, począwszy od 1959 roku. Pierwsza Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna (MOM) odbyła się w Rumunii z inicjatywy prof. Simionescu i Rumuńskiego Towarzystwa Matematyczno-Fizycznego. Uczestniczyły w niej siedmioosobowe reprezentacje uczniów z siedmiu państw Europy Środkowej i Wschodniej. Laureatami pierwszej olimpiady byli zawodnicy z Czechosłowacji, Rumunii i Węgier. W Rumunii Międzynarodowe Olimpiady Matematyczne organizowane były jeszcze cztery razy: 1960, 1969, 1978, 1999; Węgry gospodarzami zawodów międzynarodowych były w latach (1961, 1970, 1982); Czechosłowacja (1962, 1971, 1984); Polska (1963, 1972, 1986).

Międzynarodowe olimpiady matematyczne polegają na indywidualnym rozwiązywaniu sześciu zadań w ciągu dwóch dni, każdego dnia po cztery i pół godziny. Przyjęła się zasada, że propozycje zadań przesyłane są z krajów uczestniczących w olimpiadzie do kraju organizującego zawody. Tam matematycy dokonują ich wstępnej selekcji, w wyniku której pozostaje około 30 zadań. Ostatecznego wyboru dokonuje jury złożone z przewodniczących delegacji państw uczestniczących w MOM. Obradom jury przewodniczy wybitny matematyk z kraju organizującego olimpiadę. Już podczas olimpiady opiekunowie ekip tłumaczą zadania na języki ojczyste i w takiej postaci docierają one do uczestników olimpiady.

Rozwiązania są oceniane przez przewodniczącego delegacji i jego zastępcę, a następnie przedstawiane – w skali od 0 do 7 punktów – do definitywnego ustalenia ocen zespołom koordynatorów wyznaczonych przez organizatorów. Zawodnicy są szeregowani według liczby uzyskanych punktów, na podstawie których przyznawane są medale: złote otrzymuje około 10% ogólnej liczby zawodników, medale srebrne – około 20%, medale brązowe – około 30%. Uczestnicy, którzy nie zdobyli medalu, ale rozwiązali co najmniej jedno zadanie na ocenę 7 punktów, otrzymują tzw. wyróżnienie.

Od 1983r. w MOM startują reprezentacje sześcioosobowe, choć nie zawsze przyjeżdża pełna reprezentacja, głównie z powodów finansowych. Tak było z polską reprezentacją w 1987r., na Kubę pojechało trzech uczniów. Trzyosobowa delegacja z Polski uczestniczyła również w 1988r. w Australii.

Polska reprezentacja zaczęła odnosić sukcesy począwszy od III MOM, w której zdobyła jeden medal złoty (Maciej Skwarczyński z I LO im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie) i pięć wyróżnień. Zespołowo zajęła drugie miejsce.

W XIV Olimpiadzie (1972r.), której organizatorem była Polska uczestniczyło już
14 państw i 107 zawodników. Spośród nich wyłoniono 54 osoby, których prace zasługiwały na nagrody. Maksymalną liczbę punktów (42) uzyskało 8 zawodników. Pracom jury przewodniczył prof. Leon Leśmianowicz, znany nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejna olimpiada organizowana w Polsce (1986r.) – XXVII MOM – zgromadziła zawodników z 38 państw. Międzynarodowe jury obradowało pod przewodnictwem prof. Stanisława Balcerzaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W XXIII MOM (1981r.) zorganizowanej w Stanach Zjednoczonych sukces odnieśli uczniowie XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, zdobywając dwa złote medale. Ten rekord udało się powtórzyć w latach następnych. W 1982 i 1983 roku również trzech uczniów z XIV LO we Wrocławiu wróciło z medalami z Międzynarodowych Olimpiad Matematycznych, odbywających się w Budapeszcie i w Paryżu.W 1994 roku podczas XXXV Olimpiady w Hongkongu dwóch uczniów z IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, Grzegorz Bobiński i Tomasz Schreiber zdobyli złote medale, uzyskując maksymalne liczby punktów (42). Pozostali uczestnicy trzy brązowe medale i jedno wyróżnienie.

Zdobywcy złotych medali w XXXV Międzynarodowej Olimpiadzie
Matematycznej w Hongkongu


L.p.

Kraj

Złote medaleAustria

1Bułgaria

3Chiny

3Francja

1Iran

2Japonia

1Kanada

1Niemcy

1Polska

2Rosja

3Słowacja

1Stany Zjednoczone

3Ukraina

1Węgry

1Wielka Brytania

2Wietnam

1

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna w 1994r. odbyła się w Hongkongu. Polscy uczniowie przywieźli 5 medali (2 złote i 3 brązowe) oraz 1 wyróżnienie.
W oficjalnych dokumentach organizatorzy nie podają imiennych wyników zawodów. Ogólna klasyfikacja złotych medalistów z poszczególnych krajów przedstawiona jest w tabeli obok. Poniżej rozdział medali wg kontynentów.
Europa

16 medali

Azja

7 medali

Ameryka

7 medali

W ostatnich latach, w Międzynarodowych Olimpiadach Matematycznych, uczestniczą przedstawiciele z około 100 krajów świata, z pięciu kontynentów. Na czoło zwycięzców wysuwają się uczniowie z krajów azjatyckich, a zwłaszcza z Chin. W XLIV Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Japonii (2003 r.) uczestniczyło 467 uczestników z 82 krajów. Polska, wśród zwycięzców, uplasowała się na 22 miejscu z jednym medalem złotym, dwoma srebrnymi i dwoma wyróżnieniami. Uczeń z Chin oraz dwóch Wietnamczyków uzyskało maksymalną liczbę punktów.

Na uroczystość zakończenia olimpiady przybył książę, następca tronu cesarza Japonii. Obecni byli
ministrowie edukacji, kultury, sportów, nauki i technologii Japonii oraz prezesi firm sponsorujących olimpiadę.
Polska reprezentacja olimpijczyków w 2003r. w Tokio. Marcin Pilipczuk z XIV LO w Warszawie (złoty medal), Paweł Januszewski z V LO w Krakowie i Aleksander Zabłocki z IV LO w Toruniu (medale srebrne), Michał Lasń i Witold Rębacz z V LO w Krakowie (wyróżnienia)
A oto teksty zadań z XLIV Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej w Tokio
1. Niech A będzie podzbiorem zbioru S = {1, 2, . . . , 1 000 000} zawierającym dokładnie 101 elementów. Dowieść, że w zbiorze S istnieją takie liczby t1, t2, . . . , t100, że zbiory

Aj = {x + tj : x A} dla j = 1, 2, . . . , 100

są parami rozłączne.


2. Wyznaczyć wszystkie takie pary liczb całkowitych dodatnich (a, b), że


jest liczbą całkowitą dodatnią.
3. Dany jest sześciokąt wypukły, w którym każde dwa przeciwległe boki mają następującą własność: odległość pomiędzy ich środkami jest równa sumie długości tych boków pomnożonej przez . Udowodnić, że wszystkie kąty tego sześciokąta są równe.

(Wypukły sześciokąt ABCDEF ma trzy pary przeciwległych boków: AB i DE, BC i EF, CDi FA.)
4. Niech ABCD będzie czworokątem wpisanym w okrąg. Niech P, Q i R będą rzutami prostokątnymi z punktu D odpowiednio na proste BC, CA i AB. Wykazać, ze PQ = QR wtedy i tylko wtedy, gdy dwusieczne kątów ABC i ADC przecinają się na prostej AC.
5. Niech n będzie liczbą całkowitą dodatnią oraz niech x1, x2, . . . , xn będą liczbami rzeczywistymi spełniającymi x1 x2 . . . xn.
(a) Dowieść, że

(b) Wykazać, że równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy x1, x2, . . . , xn jest ciągiem arytmetycznym.
6. Niech p będzie liczbą pierwszą. Dowieść, że istnieje taka liczba pierwsza q, że dla dowolnej liczby całkowitej n, liczba np p nie jest podzielna przez q.
W latach 2004-2009, 34 uczestników Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej zdobyło: 6 medali złotych, 11 srebrnych, 16 brązowych, 1 wyróżnienie

Miejsca uzyskane przez zawodników państw Unii Europejskiej

w Międzynarodowych Olimpiadach Matematycznych

w latach 2004- 2009

(tabela wg liczby zdobytych złotych medali)


Miejsce

Kraj

Liczba zdobytych medali:

złotych

srebrnych

brązowych

1

Bułgaria

10

17

8

2

Rumunia

10

12

8

3

Niemcy

8

15

10

4

Węgry

7

21

7

5

Polska

6

11

16

6

Włochy

5

10

14

7

Wielka Brytania

4

15

14

8

Francja

2

2

20

9

Słowacja

1

9

14

10

Czechy

1

6

15

11

Litwa

1

3

8

12

Belgia

0

4

10

13

Grecja

0

3

15

14

Dania

0

3

7

15

Holandia

0

3

6

16

Słowenia

0

2

13

17

Hiszpania

0

1

13

18

Austria

0

1

12

18

Szwecja

0

1

12

19

Finlandia

0

1

9

19

Portugalia

0

1

9

20

Łotwa

0

1

7

21

Luksemburg

0

1

6

22

Cypr

0

1

2

22

Irlandia

0

1

2

23

Estonia

0

0

9

24

Malta

0

0

01   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna