Otwórz istniejący skoroszyt zapisany w pliku Poczatki xlsx w arkuszu kalkulacyjnym Excel i wykonaj w nim poniższe poleceniaPobieranie 63.27 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar63.27 Kb.

Początki w Excelu

Ćwiczenie 1

Otwórz istniejący skoroszyt zapisany w pliku Poczatki.xlsx w arkuszu kalkulacyjnym Excel i wykonaj w nim poniższe polecenia:


 1. W arkuszu Arkusz1 przenieś zawartość komórki A1 do D1. Po wykonaniu tej operacji zawartość komórki A1 ma pozostać pusta.

 2. Zmień wielkość czcionki tekstu zawartego w komórce D1 na 16, zaś kolor na niebieski. Nadaj tej komórce nazwę Tytul.

 3. Do komórek z kolumny A zastosuj czcionkę pogrubioną oraz zawiń tekst w komórkach.

 4. Edytuj zawartość komórki B13: dodaj na początku jej zawartości znak minus.

 5. Zmień nazwę arkusza Arkusz1 na Wstęp, a następnie zapisz skoroszyt pod nazwą MojExcel w swoim folderze.

 6. Kontynuuj pracę w arkuszu MojExcel. Przekopiuj blok komórek A3:B9 do bloku komórek A22:B28 oraz do bloku D22:E28.

 7. Zmień format zawartości komórek B22:B28 na walutowy, zaś E22:E28 na księgowy.

 8. Zmień walutę w obu powyższych blokach komórek na euro.

 9. Tak sformatuj liczby w bloku komórek B3:B9, aby były bardziej czytelne. Użyj separatora 1000.

 10. Wyczyść zawartość komórek E22:E28, zaś zawartość komórek D22:E28 usuń. czy zauważyłaś różnice między wykonaniem polecenia wyczyść, a usuń?

 11. Używając polecenia autoformatowanie tabeli sformatuj blok komórek A3:B17 jako tabelę. Wybierz odpowiedni dla Ciebie, proponowany przez Excel format.
  Zapisz tą tabelę pod nazwą Zakres.

 12. Zapisz arkusz pod nazwą pliku MojePoczatki.xlsx w swoim folderze.

Ćwiczenie 2


Otwórz plik MojePoczatki.xlsx. W arkuszu Daty i godziny wykonaj następujące działania:

 1. Używając malarza formatów przekopiuj format z komórki A1 do J2.

 2. Wpisz do komórki A3 bieżąca datę w formacie: 1 styczeń 2011, a następnie przekopiuj jej zawartość do komórek A4:A14:
  a) używając kombinacji kopiuj+wklej
  Zapamiętaj uzyskany rezultat, a następnie wyczyść zawartość komórek A4:A14.
  b) używając uchwytu autouzupełniania.

 3. Zmień format zapisu daty w komórkach A4:A14. Dla każdej komórki zastosuj inne formatowanie daty.

 4. Wpisz do komórki J3 bieżącą godzinę, a następnie używając uchwytu autouzupełniania przekopiuj jej zawartość do komórek J4:J14.

 5. W komórce B3 policz ile dni minie od daty zapisanej w komórce A14 do dnia dzisiejszego. Od Excela 2007 wykonasz to zwyczajnie odejmując od siebie odpowiednie komórki.

 6. Zmień format komórki A4:A14 na format liczbowy z zerową ilością liczb po przecinku. Co zaobserwowałeś?

 7. Podobne rezultaty, jak dla daty i czasu, uzyskujemy dla dni tygodnia. Sprawdź co będzie jeśli do komórki C3 wpiszesz słowo poniedziałek, zaś do komórki C4 środa, zaznacz je jako blok komórek (białym krzyżem) i używając uchwytu autouzupełniania dla bloku komórek przekopiuj do komórek C5: C15. Podobne działanie wykonaj dla pary 12:00 15:00.

 8. Aktualizuj plik zapisując go, a następnie zamknij plik.

Ćwiczenie 3


Otwórz nowy skoroszyt w arkuszu kalkulacyjnym Excel i wykonaj w nim poniższe polecenia:

 1. Wpisz w komórce B2 np. napis: Sprzedaż w firmie X; Uwaga! jeśli następna komórka ma zostać pusta, to napis może zachodzić na tą komórkę, nie trzeba rozszerzać bieżącej kolumny;

 2. W komórkach A4, B4, C4 wpisz kolejno słowa: filia, ilość klientów, dochód w zł; ponieważ w pewnością „ilość klientów” i „dochód w zł” wychodzą poza komórki powiększ szerokość odpowiednich kolumn;

 3. W komórkach A5, A6, A7 wpisz kolejno: A, B, Razem;

 4. W komórkach B5, B6 wpisz kolejno np. liczby: 67; 33; zaś w komórkach C5, C6: 12000, 38000; wyśrodkuj liczby z bloku B5:C7 w komórkach;

 5. Edytuj napis w komórce B2: pogrub czcionkę, zmień jej rozmiar na 14, zaś kolor na czerwony;

 6. Edytuj napisy w komórkach A4, B4, C4, A5, A6, A7: pogrub czcionki i zmień ich kolor na zielony;

 7. Zaznacz komórki C5, C6 przy pomocy bloku (C5:C6) i kategorię zapisanych tam liczb na kategorię walutową (Format komórki/Walutowe). Wybierz symbol zł i ilość miejsc dziesiętnych na 0.

 8. Zapisz plik jako Firma X w swoim folderze i zamknij plik.Ćwiczenia 4


 1. Otwórz plik Firma X.xlsx.

 2. Zmień nazwy arkuszy: Arkusz1 na Styczeń, Arkusz2 na Luty, Arkusz3 na Marzec;

 3. Wstaw nowy arkusz o nazwie „I kwartał”;

 4. Przekopiuj blok komórek A2:C7 z arkusza Styczeń do arkuszy Luty, MarzecI kwartał do odpowiadających mu bloków komórek;

 5. Zmień tytuł „Sprzedaż w firmie X” w arkuszu „Styczeń” na „Sprzedaż w styczniu w firmie X”. Podobnie postąp dla arkuszy Luty i Marzec;

 6. Zmień wyniki liczbowe filii A i B w lutym, marcu na inne (o ich wielkości możesz zdecydować sam); w arkuszu „I kwartał” wyczyść zawartość wszystkich liczbowych komórek;

 7. W komórce B7 arkuszy Styczeń, Luty, Marzec policz sumę odpowiednich komórek B5 i B6 (zastosuj tym razem znak +) oraz w komórce C7 policz sumę odpowiednich komórek C5 i C6;

 8. W arkuszu „I kwartał” zsumuj odpowiednie komórki z arkuszy Styczeń, Luty i Marzec, np. liczba w komórce B5 arkusza „I kwartał” ma być sumą komórek B5 z Stycznia, Lutego i Marca.

 9. Zapisz plik Firma X jako aktualizację i zamknij go.

Ćwiczenie 5


Otwórz ponownie plik MojePoczatki.xlsx. W arkuszu Proste obliczenia wykonaj następujące działania:

 1. Wpisz do odpowiednich komórek nowego arkusza dane zapisane kolorem fioletowym z poniższej tabeli; czarne to oznaczenia wierszy i kolumn arkusza. W tytułach kolumn C, D, E, F, G zastosuj zwijanie tekstu;

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Liczba 1

Liczba 2

suma liczby

1 i 2

różnica 1 i 2

iloczyn
1 i 2


iloraz 1 i 2

liczba 1 podniesiona
do potęgi (liczba 2)


2

1

5

 

 

 

 

 

3

2

8

 

 

 

 

 

4

3

4

 

 

 

 

 

5

4

7

 

 

 

 

 

6

5

-7

 

 

 

 

 

7

6

8

 

 

 

 

 

8

7

-3

 

 

 

 

 

9

8

7

 

 

 

 

 
 1. Wykorzystując operatory dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i potęgowania oblicz zgodnie z tytułem zawartości komórek z wiersza 2 z kolumn C,D, ..., G, a następnie zaznacz blok komórek C2:G2 i przekopiuj formuły do bloku C3: G9.

 2. Zmień dane w kolumnie A na: w komórce A2 wpisz cyfrę 5, zaś w A3 cyfrę 6; zaznacz blokiem komórki A2:A3; przenieś wskaźnik myszy na dolny prawy róg bloku, wskaźnik z białego krzyża zmieni się na czarny, wówczas naciśnij lewy przycisk myszy i ciągnij czarny krzyż a osiągnie on komórkę A9. To inny sposób wstawiania kolejnych liczb (można w ten sposób stosować do dni tygodnia lub miesięcy); ponownie wykonaj obliczenia;

 3. Sprawdź jakie liczby otrzymasz w komórkach kolumny A, jeśli w A2 wstawisz 5 a w A3 7;

 4. Wykonaj wypełnianie komórek z kolumny A z punktów 3 i 4 stosując menu Edycja – Wypełnienie - Serie Danych.

 5. W komórce A10 wpisz „liczba 1liczba2” ;

 6. Zaś w komórkach sąsiednich wpisz liczę 1234 pod kątem450, a następnej pod kątem –450.

 7. Przenieś Arkusz Proste obliczenia na drugie miejce w Skoroszycie, zaś Daty i godziny

 8. Uaktualnij plik MojePoczatki.xlsx poprzez zapisanie, a następnie zamknij go.

Ćwiczenie 6


Do komórki A2 wpisz cyfrę 3, zaś w kolejnych komórkach tego samego wiersza, wykorzystując odpowiednie operatory oraz nawiasy ( ), oblicz wartości ponizszych wyrażeń:
a) c) f)
b) d)
dla takiego x, jaki został zapisany w komórce A2.

Możesz ułatwić sobie zapis nadając komórce A2 nazwę x.Ćwiczenie 7


Otwórz nowy skoroszyt w arkuszu kalkulacyjnym Excel i wykonaj w nim poniższe polecenia:

 1. Wpisz do dowolnego arkusza poniższe dane.

 2. Wypełnij kolumny przychód w zł (ilość · cena) oraz przychód w $. Przy obliczaniu przychodu w $ zastosuj adresowanie bezwzględne.Filia Aaktualny kurs dolara

1$ =

3,9 zł
artykuł

ilość

cena w zł za szt.

przychód w zł

przychód w $

A


15

20B

10

25C

5

10


 1. Zmień kurs dolara na 4 zł. Zauważ kolumna przychód w $ zmieniła się automatycznie.

 2. Kopiując zawartości odpowiednich komórek 1 tabeli stwórz poniżej drugą tabel:

artykuł

A

B

C

ilość

15

10

5

cena w zł za szt.


20

25

10

przychód w zł


przychód w $

 1. Uzupełnij nową tabelę.

 2. Sformatuj obie tabele: pierwszą wykorzystując style gotowe w Excelu, dla drugiej stwórz własny styl.

Pobieranie 63.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna