Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkolaPobieranie 6.5 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar6.5 Kb.
......................................................................

(imiona, nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)
.....................................................................

(adres)

Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola

Oświadczamy, że dziecko ......................................................................................... uczęszczające do(imię, nazwisko)

grupy ................................. w Przedszkolu ………….…………………… odbierane będzie przez następujące osoby:
  1. ......................................................................................

  2. ......................................................................................

  3. ......................................................................................

  4. ......................................................................................

  5. ......................................................................................

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów:


................................................................
................................................................

(miejscowość, data)

Pobieranie 6.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna