OŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 2016 rok Oświadczam, iż w postępowaniu na „Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej w Sandomierzu”Pobieranie 5.65 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar5.65 Kb.
Załącznik 2do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na 2016 rokOświadczam, iż w postępowaniu na „Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej w Sandomierzu” spełniam następujące warunki udziału:
Art.22 ustawy Pzp:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................………………data i podpis z pieczątką
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna