OŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuPobieranie 9.78 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar9.78 Kb.Załącznik nr 3
Zapytanie ofertowe

nr 1/Z/AWR/2014 z dnia 20.03.2014r.


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W związku z udziałem w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych z Uczestnikami/czkami projektu „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program Aktywnej Integracji w Jaworznie” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Oświadczam, że spełniam warunki udziału w ww. postępowaniu tj. posiadam wyższe wykształcenie z zakresu psychologii lub socjoterapii lub pedagogiki oraz posiadam certyfikaty/zaświadczenia dokumentujące posiadanie uprawnień i kwalifikacji zawodowych z zakresu psychologii/pedagogiki i pokrewnych (co najmniej 4).
W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się udokumentować posiadanie przeze mnie odpowiedniego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia poprzez przedłożenie Zamawiającemu (przed podpisaniem umowy) kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach zawodowych oraz wyższym wykształceniu (dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe są CV, kserokopie dyplomów, certyfikaty, świadectwa itp.)
……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego/1


Partner Projektu:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

tel: 32 615 09 78, fax: 32 615 09 83

owis@interia.eu, www.owis.org.pl

NIP: 632-17-75-073, REGON: 276635859AWR – Akademia Własnego Rozwoju”

Program aktywnej integracji w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 235, 43-609 Jaworznotel. 032 751 29 89, fax. 032 751 26 52

www.awr.jaworzno.pl | biuro@awr.jaworzno.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna