OŚwiadczenie oświadczam, że pit roczny składam/składamy* : Urząd SkarbowyPobieranie 25.23 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar25.23 Kb.
(A12)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że PIT roczny składam/składamy* :
Urząd Skarbowy /pełna nazwa urzędu/
Dane adresowe Urzędu

Miejscowość
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy

Dane Właścicieli parku

Właściciel I

Imię, nazwisko
Miejscowość
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowyPESEL


NIPWłaściciel II

Imię, nazwisko
Miejscowość
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowyPESEL


NIP

.............................................../czytelny podpis – imię i nazwisko/
.................................dnia...............................

* niepotrzebna skreślić

Pobieranie 25.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna