Ozdoby choinkowePobieranie 19.59 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.59 Kb.


OZDOBY CHOINKOWE

’’Stanowią one jeden z ważnych elementów religijnego przeżywania uroczystości Bożego Narodzenia, a przygotowywanie ich stanowi element składowy obrzędowości rodzinnej w Adwencie. Zofia Kossak, pisząc o zwyczaju ustawiania choinki na Boże Narodzenie, pisze również o ozdobach, jakimi dekorowano „staropolską jodełkę". Niegdyś w polskich chatach, w czasie godów zawieszano w pułapie świetlicy ścięty czubek jodły lub świerku, ustrojony tradycyjnie w wydmuszki jaj, piernikowe figurki, jabłka znamionujące zdrowie i „światy" z opłatków. Według autorki typ choinki zwany jodełką „widywał jeszcze Oskar Kolberg i ją opisał". Oto jego słowa: „Niektórzy, osobliwie po dworach i miastach, ubierają sad, wieszając u sufitu wierzchołki osiny zdobne w jabłka, orzechy, gruszki, pierniki, już to dla czeladzi (w piekarni), już to dla dzieci (w komorze). Wisi to u powały i dopiero w dzień św. Szczepana przysmaki te „obrywają". W dawnej Polsce ozdoby choinkowe stanowiły głównie wyroby ręczne rodziców i dzieci. Wykazywała w tym często cała rodzina uzdolnienia artystyczne i je doskonaliła. Choinka ma charakter chrześcijański i dlatego ozdoby na niej winny jej sakralność jeszcze bardziej podkreślać. Mogą to być symbole chrześcijańskie lub też postacie biblijne. Po wieczornicy adwentowej dzieci mogą wykonać postacie Adama i Ewy, których grzech pierworodny odkupił Chrystus na drzewie krzyża. Do tej myśli nawiązuje modlitwa błogosławieństwa choinki.’’


XV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

NA

NAJCIEKAWSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”WOŹNIKI 2012

ORGANIZATORZY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach

CELE KONKURSU:  • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

  • pobudzanie wyobraźni plastycznej,

  • zastosowanie różnych form i technik przestrzennych

WARUNKI UCZESTNICTWA.

  1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych według w następujących grupach;

I od 6-9 lat

II od 10-12 lat

III od 13-15 lat

IV od 16- 20 lat

V dorośli


  1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną przedstawiającą ozdobę choinkową, wykonaną własnoręcznie w dowolnej technice przestrzennej

  2. Format pracy jest dowolny

  3. Do każdej pracy powinny być dołączone karteczki zawierające następujące informacje:

imię i nazwisko uczestnika, adres, wiek, telefon kontaktowy, opis techniki, w której pracę wykonano, adres szkoły lub instytucji, którą reprezentuje oraz numer telefonu.

TERMIN:


Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 02.12.2012 na adres:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

UL. GÓRNA 5

42-289 WOŹNIKI

Tel. 034 3573037

OCENA PRAC I NAGRODY.

W konkursie przyznawane będą TYLKO wyróżnienia

w postaci nagród rzeczowych dla trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej.

Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

Informacje o werdykcie Jury zostaną zamieszczone na stronie internetowej:www.mgokwozniki.home.pl; www.wozniki.pl

UWAGI KOŃCOWE.

Prace konkursowe przechodzą na własność MGOK Woźniki.

Organizator zapewnia sobie prawo do wydania i publikowania nadesłanych prac w różnorodnej formie.

Prosimy o podanie łącznej ilości prac na opakowaniu zbiorczym.Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (034)357-30-37 od wtorku do soboty w godz. od 1300 do 2100
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Zapraszamy do udziału w konkursie

XV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

NA

NAJCIEKAWSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

WOŹNIKI 2012
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna