Oznaczenie sprawy: nzo/43/2013 Wrocław, dnia 13 grudnia 2013r dotyczyPobieranie 23.59 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar23.59 Kb.
Oznaczenie sprawy: NZO/43/2013
Wrocław, dnia 13 grudnia 2013r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz flot komunikacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. we Wrocławiu” prowadzonego w trybie negocjacji
z ogłoszeniem


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Niniejszym zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz flot komunikacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. we Wrocławiu”, ogłoszonym przez Zamawiającego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2013/S 171-296868
z dnia 04.09.2013r.

W obu częściach zamówienia Zamawiający uznał za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, czyli ofertę przewidującą najniższą cenę za realizację zamówienia, ponieważ cena była jedynym kryterium oceny ofert.

Najkorzystniejszą ofertę w zakresie części 01 złożyło Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie.

Najkorzystniejszą ofertę w zakresie części 02 złożyło Towarzystwo Ubezpieczeń


i Reasekuracji Warta SA z siedzibą w Warszawie.
W postępowaniu w zakresie części 01 zamówienia zostało złożonych pięć ofert, tj.:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt

1.

Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa


66,71

2.

Uniqa TU SA

Ul. Kapelanka 13A,

30-347 Kraków


75,79

3.

TUiR Warta SA

ul. Sikorskiego 2-8

53-659 Wrocław


79,86

5.

STU Ergo Hestia SA

ul. Piłsudskiego 13,

50-048 Wrocław


100,00

6.

PZU SA

Oddział Regionalny we Wrocławiu

ul. Zielińskiego 41

53-535 Wrocław
68,50

W postępowaniu w zakresie części 02 zamówienia zostało złożonych sześć ofert, tj.:Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt

2.

Uniqa TU SA

Ul. Kapelanka 13A,

30-347 Kraków


56,90

3.

TUiR Warta SA

ul. Sikorskiego 2-8

53-659 Wrocław


100,00

4.

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group

Ul. Basztowa 1/5,

31-134 Kraków


42,11

5.

STU Ergo Hestia SA

ul. Piłsudskiego 13,

50-048 Wrocław


56,24

6.

PZU SA

Oddział Regionalny we Wrocławiu

ul. Zielińskiego 41

53-535 Wrocław
64,59

7.

AXA TUiR SA

Ul. Zelwerowicza 20,53-676 Wrocław


68,29W przedmiotowym postępowaniu w odniesieniu do każdej z części nie odrzucono żadnych ofert. Nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.

Pobieranie 23.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna