PAŹdziernik w życiorysie bł. Jerzego matulewicza w październiku 1886Pobieranie 23.66 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar23.66 Kb.
PAŹDZIERNIK W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA
W październiku 1886

Jerzy zrezygnował z chodzenia do 5-ej klasy z powodu gruźlicy kości i konieczności poruszania się o kulach.


5 października 1899

Ksiądz Jerzy Matulewicz otrzymał od władz carskich paszport na 28 dni do Merano na leczenie.


7 października 1902

Odpowiedź generalnego gubernatora z Warszawy, zatwierdzająca ks. Jerzego Matulewicza jako wikarego parafii w Imielnie.


8 października 1903

Uniwersytet we Fryburgu wystawił uroczysty dyplom doktora, którego ks. Matulewicz nigdy nie odebrał.


9 października 1905

Komisja Pracy Społecznej, powołana przez biskupów metropolii warszawskiej poleciła ks. Matulewiczowi i ks. Henrykowi Przeździeckiemu opracowanie zasady prac społecznych.


Od 26 września do 13 października 1909

Ks. Matulewicz czasowo pełnił funkcję inspektora w Akademii Duchownej w Petersburgu.


16 października 1909

Ks. Jerzy Matulewicz poprosił o. Sękowskiego o przysłanie mu reguły i konstytucji zakonu Marianów.


30 października 1916

Staraniem ks. J. Matulewicza Marianie otworzyli sierociniec na Bielanach w Warszawie.


8 października 1918

Prezydent Smetona wysłał telegram do nuncjusza Paccellego informujący o zgodzie rządu niemieckiego i Taryby na kandydaturę ks. Matulewicza do biskupstwa wileńskiego.


14 października 1918

Ks. Jerzy Matulewicz otrzymał zgodę Stolicy Apostolskiej na otworzenie nowicjatu Marianów w Mariampolu. W tym samym dniu sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Gasparii powiadomił wizytatora apostolskiego Polski i Litwy Achille Rattiego o nominacji ks. J. Matulewicza na biskupa wileńskiego.


17 października 1918

Ratti osobiście złożył Marianom wizytę na Bielanach, informując o decyzji Ojca św., pozostawiającej o. Jerzego na urzędzie generała ich Zakonu.


18 października 1918

Wizytator Ratti napisał list do ks. Matulewicza informujący o nominacji z zaznaczeniem, że jest to ostateczna decyzja papieża, wyrażająca wolę Bożą.


23 października 1918

Ks. Jerzy Matulewicz został biskupem wileńskim.
28 października 1918

Kapituła wileńska poinformowała wizytatora Rattiego o niezadowoleniu Polaków z powołania Litwina na biskupa wileńskiego.


9 października 1919

Bp Matulewicz, podczas wizytowania diecezji, odwiedził klasztor w Raśnie.


10-12 października 1919

W Ostrej Bramie Bp Matulewicz zainaugurował trzydniowe uroczystości otwarcia Uniwersytetu Stefana Batorego.


Od 13 do końca października 1919

Bp Matulewicz wizytował parafie w dekanatach kobryńskim, brzeskim i białostockim. W Białymstoku bierzmował 6 tysięcy osób.


24 października 1919

Zgoda Stolicy Apostolskiej na otworzenie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie wileńskim zgodnie z projektem bpa Jerzego Matulewicza.
23 października 1920

Bp Matulewicz informował nuncjusza Rattiego o braku kapłanów do wschodniej części diecezji wileńskiej.


27 października 1920

Rektor Siedlecki sugerował bp Adamowi Sapieże interwencję u nuncjusza Rattiego o odwołanie bpa Matulewicza.


11 października 1921

Ostry atak rektora Uniwersytetu Michała Siedleckiego w dniu otwarcia nowego roku akademickiego w sprawozdaniu za rok 1920/21 przeciw biskupowi Matulewiczowi w sprawie studiów teologicznych.


13 października 1921

Prośba bpa Matulewicza o odpis fragmentu przemówienia ustępującego rektora, dotyczącego fakultetu teologicznego i o podanie konkretnych faktów świadczących o nieprzyjaznym stosunku biskupa do uniwersytetu.


17 października 1921

Nuncjusz Lorenzo Lauri zapotrzebował od bpa Matulewicza sprawozdania o stanie seminarium i wydziału teologicznego w Wilnie.


26 października 1921

O dane z 3 lat, potrzebne do sprawozdania, Bp Matulewicz poprosił ks. dziekana Żongołłowicza.


6 października 1922

Nuncjatura przekazała biskupowi Matulewiczowi 36 750 000 marek polskich do rozdysponowania między biednych na skutek wojny.


31 października 1922

Bp Matulewicz poinformował arcybiskupa Roppa o założeniu własnego Związku Misyjnego.


4 października 1923

Bp Matulewicz wydał list skierowany do parafian Radunia, ostrzegający o konsekwencjach w razie niezastosowania się do zawartych w nim wskazań dotyczących porządku nabożeństw w języku polskim i litewskim, tj. zamknięcie kościoła w Raduniu i podzielenie parafii.


11 października 1923

W trzechsetną rocznicę męczeństwa św. Jozafata bp Matulewicz polecił kapłanom zorganizowanie uroczystości ku czci „osobliwego obrońcy jedności Kościoła”. Zachęcał też do zapisywania się na członków Towarzystwa Misyjnego Rozkrzewiania Wiary.


12 października 1923

Bp Matulewicz zapowiedział zwołanie synodu.


14 października 1923

Biskup Jerzy Matulewicz powitał osobiście prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przed Ostrą Bramą, odprawił w kaplicy krótkie nabożeństwo i wprowadził w otoczeniu duchowieństwa do katedry.


20 i 24 października 1923

Bp Matulewicz wysłał listy do prezydenta Wojciechowskiego z przeproszeniem za niewłaściwe przyjęcie go w Święcianach przez prob. ks. Pietranisa.


25 października 1923

Komitet Polityczny Rady Ministrów uchwalił: poczynić odpowiednie kroki, celem usunięcia lub przeniesienia bpa Matulewicza z katedry biskupiej w Wilnie.


12 października 1925

Bp Matulewicz pisał do ks. A. Zienkiewicza o potrzebie przygotowania pracowników do misji w Rosji.


22 października 1925

Bp Matulewicz prosił wikariusza diecezji rzymskiej kard. Bazylio Pompili o erygowanie domu i kolegium Marianów w Rzymie.


25 października 1925

Ambasador Władysław Skrzyński w Rzymie zaprosił bpa Matulewicza na przyjęcie.


4 października 1926

Wizytator Apostolski abp Jerzy Matulewicz złożył wizytę dyrektorowi kancelarii ministra spraw zagranicznych i sprawiedliwości Litwy.


9-11 października 1926

Wizytator Apostolski abp Jerzy Matulewicz nawiedził katedrę w Koszedarach.


31 października 1926

Abp Jerzy Matulewicz nawiedził katedrę w Wyłkowyszkach.


24 października 1934

W 25-ą rocznicę odnowienia Marianów ciało śp. arcybiskupa Jerzego Matulewicza uroczyście przeniesiono z Kowna do kościoła w Mariampolu.
27 października 1981

Odbyła się dyskusja na temat heroiczności cnót sługi Bożego arcybiskupa Matulewicza.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna