Pakiet do formacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej 2009 Pakiet do formacjiPobieranie 0.67 Mb.
Strona1/26
Data08.05.2016
Rozmiar0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Pakiet do formacji

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Archidiecezji Lubelskiej

2009

Pakiet do formacji odpowiada na potrzebę pogłębiania duchowości i relacji z Bogiem w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

KSM bez spotykania się z Bogiem jest pusty, niepełny, nie działa właściwie.

Oprócz działania, aktywności na rzecz innych, spotkań tematycznych i modlitwy indywidualnej ważne jest, aby szukać Boga w czuwaniach, Adoracjach Najświętszego Sakramentu, medytacjach, czy nabożeństwach.

Mamy nadzieję, że ten pakiet będzie pomocą i zmobilizuje Was do pogłębienia „aktywności duchowej” nie tylko w KSM, ale i parafii.


Pakiet formacyjny zawiera część tj.:

 • czuwania i adoracje adwentowe

 • czuwania i adoracje wielkopostne

 • czuwania i adoracje tematyczne

 • rozważania różańcowe

 • rozważania drogi krzyżowej

 • modlitwy różne

W tworzeniu pakietu brali udział: • Ewelina Boruch

 • Monika Czwórnóg

 • Iwona Dubaj

 • Magdalena Jarmołowicz

 • Łukasz Malawka

 • Monika Mańko

 • Marta Misiura

 • Kasia Okoń

 • Małgorzata Oroń

 • Jarosław Pasik

 • Ania Wanicka

 • Monika Zioło

 • Karolina Gąsiorowska

 • Dominika Rozwadowska

 • Paulina Kowalczyk

 • Ania Sutkowska


SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI 2

CZUWANIE ADWENTOWE I 4

CZUWANIE ADWENTOWE II 7

ADORACJA KRZYŻA 9

ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY 11

- WIELKI CZWARTEK 11

„ZA KRZYŻEM”- CZUWANIE NA WIELKI PIĄTEK 14

POWIEDZ „TAK” CHRUSTUSOWI 16

- CZUWANIE WIELKOPOSTNE 16

CZUWANIE PRZY GROBIE PAŃSKIM 18

CZUWANIE MARYJNE 22

„PRZEMIANA ŻYCIA”- ADORACJA 25

„BEZ MILOŚCI BYLBYM NICZYM”- CZUWANIE 28

„JA AMBASADOREM CHRYSTUSA”- CZUWANIE 30

„UWIALBIAĆ BOGA SWOIM ŻYCIEM”- CZUWANIE 33

„STRZEŻ MNIE JAK ŹRENICY OKA” (PS 17, 8) 35

- CZUWANIE 35

„ZBROJA BOŻA”- CZUWANIE 37

Zachęta do walki duchowej: 37

„STRZEŻCIE SWOJEGO SKARBU” 39

- CZUWANIE 39

JEZUS MA TWOJE RĘCE- CZUWANIE 41

DLACZEGO DZIŚ WYBIERAMY CHRYSTUSA? 45

CZUWANIE CZYNU 48

CZUWANIE NA PODSTAWIE MYŚLI KS. JANA TWARDOWSKIEGO 50

CZ.I WIARA 50

CZ. II NADZIEJA 52

CZ. III MIŁOŚĆ 54

„4. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ”- CZUWANIE 56

„PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ”- CZUWANIE W ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II 58

SIĘGNIJMY DO WSPOMNIEŃ - JAN PAWEŁ II 64

RÓŻANIEC BIBLIJNY 67

1. Tajemnice radosne 67

II. Tajemnice światła 68

III. Tajemnice bolesne 70

IV. Tajemnice chwalebne 71

ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCA Z BŁ. KAROLINĄ KÓZKÓWNĄ 73

I. Tajemnice radosne 73

II. Tajemnice światła 74

III. Tajemnice radosne 75

IV. Tajemnice chwalebne 76

DROGA KRZYŻOWA DLA MŁODZIEŻY I 77

I. Jezus na śmierć skazany 77

II. Jezus bierze krzyż na swe ramiona 77

III. Pierwszy upadek 77

IV. Jezus spotyka swoją Matkę 77

V Pozwolił, by Szymon dźwigał krzyż jego 77

VI. Weronika ociera twarz Jezusowi 78

VII. Drugi upadek 78

VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty 78

IX. Trzeci upadek 78

DROGA KRZYŻOWA DLA MŁODZIEŻY II 80

DROGA KRZYZOWA WG „PASJI” A.K. EMMERICH 83

DROGA KRZYŻOWA NIENARODZONYCH 88

LITANIA DO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI- NASZEGO PATRONA 92

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 93

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 93

O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO 93

MODLITWA KSMOWICZA 94

MODLITWA SERCA 94

LITANIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA 95


MEDYTACJA SULPICJAŃSKA………………………………………………………………………………………95


CZUWANIE ADWENTOWE ICzas trwania: 40 min
Cele:

- odpowiedź na pytanie: „Jak mam się przygotować na przyjście Pana?”

- skłonienie do poszukiwania osobistego spotkania z Bogiem w ciszy

- pokazanie prawdziwej istoty Świąt Bożego Narodzenia
Materiały:

3.1. Teksty Jana Pawła II na Adwent i Boże Narodzenie.

3.2. Świeczki.
Przebieg:

Wejście do lekko oświetlonej sali, przeczytanie fragmentu tekstu Benedykta XV na Adwent:
* piosenka, np. „Duchu św. przyjdź”
"...Adwent, czas o wielkim znaczeniu religijnym, ponieważ niesie on z sobą nadzieję i duchowe oczekiwanie: za każdym razem, kiedy wspólnota chrześcijańska przygotowuje się do świętowania wspomnienia narodzin Zbawiciela, napełnia ją wewnętrzna radość, która w pewnym stopniu udziela się całemu społeczeństwu. W Adwencie lud chrześcijański duchem podąża w dwóch różnych kierunkach: z jednej strony podnosi wzrok ku ostatecznemu celowi swojego pielgrzymowania w dziejach, którym jest spotkanie z Chrystusem, który powróci w chwale; z drugiej, wspominając ze wzruszeniem Jego narodziny w Betlejem, chyli czoło przed szopką."
Benedykt XVI, Czas nadziei


Kolejny Adwent w moim życiu. Co zrobić, by nie zmarnować tego czasu, by dobrze przygotować się na przyjście Pana?

Zaglądam do Dzienniczka św. s. Faustyny. Jak ona przeżywała ten czas?

29.XI.1936 r.: "Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować do święta Bożego Narodzenia. Widziałam Ją dziś bez Dzieciątka Jezus; powiedziała mi: Córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim (...)" (Dz. 785).

Chwila ciszy

Pouczenie na Adwent z samego Nieba od Matki Boga. Ale to pouczenie skierowane do konkretnej osoby, do św. Faustyny. Czy ono może dotyczyć i mnie?

W następnym roku Faustyna pisze: "Nadchodzi Adwent, pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego" (Dz. 1398).

Ja także pragnę znaleźć upodobanie u Boga. Maryja i Święci pokazują mi do tego drogę, którą oni odnaleźli. Chcę poprzez ten Adwent przygotować się do przyjęcia Jezusa w moim wnętrzu, do przyjmowania Go codziennie w Komunii Świętej tak, aby mógł powiedzieć i do mnie: "Dobrze mi przy sercu twoim" (Dz. 1481). Dlatego też chcę skorzystać z doświadczenia świętych. Może i ja odnajdę swoją drogę.*piosenka, np. „Pan blisko jest”

Dlaczego właśnie cichość i pokora ma być przygotowaniem na przyjście Pana?

Syn Boży stając się człowiekiem tak bardzo się uniżył. On - potężny i wszechmogący Bóg. I w tym uniżeniu poszedł do końca, gdyż stał się najpierw małym, bezbronnym dzieckiem, uzależnionym od swoich stworzeń. Nie mogę spotkać się w Boże Narodzenie z Jezusem samemu będąc ważnym i wyniosłym. Oczekując od innych chwały i poważania, czując się lepszym, a nawet gardząc drugą osobą odchodzę od miejsca spotkania z moim Bogiem, który schodzi w dolinę pokory i małości, i tam mnie oczekuje.

Jezus powiedział: "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem" (Mt 11,29). Do św. Faustyny natomiast: "Oblubienico moja, zawsze mi się podobasz przez pokorę. Największa nędza nie powstrzymuje mnie od połączenia się z duszą, ale gdzie pycha, tam mnie nie ma" (Dz. 1563).

Estera Rudź ZSJM, Jak mam przygotować się na przyjście Pana?Chwila ciszy

Wejście w atmosferę narodzin Chrystusa

Ze wzruszeniem i radością oczekujemy narodzin Odkupiciela. Na ulicach i w domach wszystko mówi o Bożym Narodzeniu. Światła, ozdoby i prezenty tworzą niepowtarzalną gwiazdkową atmosferę. Te zewnętrzne przygotowania, choć nieodzowne, nie powinny jednak odwracać naszej uwagi od istotnego i nadzwyczajnego wydarzenia, którego pamiątkę obchodzimy, to znaczy od narodzin Jezusa — bezcennego daru, jaki Ojciec ofiarował ludzkości.

Oddajmy się na chwilę kontemplacji betlejemskiej stajenki. Królowi Wszechświata nie zapewniono nawet tego niezbędnego minimum, jakie każda rodzina przygotowuje na przyjęcie nowego dziecka. Maryja i Józef, dla których nie było miejsca w gospodzie, muszą szukać schronienia w ubogiej stajni. Pierwszą kołyską Nowo Narodzonego staje się żłób (por. Łk 2, 7). W takiej właśnie scenerii skrajnego ubóstwa Bóg stał się jednym z nas. Tak przychodzi na świat Jednorodzony Syn Ojca, oczekiwany przez narody, Święta Brama zbawienia, która prowadzi nas do pełni nieśmiertelnego życia.

W stajence jest przy Jezusie Maryja, Dziewicza Matka, która potrafiła przyjąć słowo Boże z całkowitym posłuszeństwem. Jest też Józef, Jej czysty oblubieniec, posłuszny tajemnym zamysłom Wszechmocnego, nawet w obliczu wydarzeń niezrozumiałych i trudnych do przyjęcia.

Jan Paweł II, 24 grudnia 2000, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel (Psalm responsoryjny)

Rozbrzmiewa tej nocy dawne i zawsze nowe zwiastowanie narodzenia Pańskiego. Rozbrzmiewa dla tych, którzy czuwają, tak jak pasterze z Betlejem przed dwoma tysiącami lat. Rozbrzmiewa dla tych, którzy poszli za adwentowym wezwaniem i, czuwając w oczekiwaniu, gotowi są przyjąć radosne przesłanie, które w liturgii staje się śpiewem: «Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel».

Czuwa lud chrześcijański, czuwa cały świat tej Nocy Bożego Narodzenia.

(…) Kościół jak gdyby powtarza wciąż na nowo: «Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel». Ta wieść, mająca w sobie niewyczerpany ładunek odnowy, odbija się tej świętej nocy echem ze szczególną mocą: jest to Boże Narodzenie Wielkiego Jubileuszu, żywe wspomnienie dwóch tysięcy lat Chrystusa, Jego cudownych narodzin, które wyznaczyły nowy początek historii. Dziś «Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas» (J 1, 14).Chwila ciszy

«Dziś». Tej Nocy czas otwiera się na wieczność, bo Ty, Chryste, narodziłeś się wśród nas, wschodząc z wysoka. Przyszedłeś na świat z łona Niewiasty wśród wszystkich błogosławionej — Ty, «Syn Najwyższego». Twoja świętość uświęciła raz na zawsze nasz czas.

Boże Narodzenie jest świętem życia, gdyż Ty, Jezu, przychodząc na świat jak każdy z nas, pobłogosławiłeś godzinę narodzin: godzinę, która symbolicznie przedstawia tajemnicę ludzkiego istnienia, łącząc ból z nadzieją, cierpienie z radością. To wszystko stało się w Betlejem: Matka porodziła, «narodził się na świat człowiek» (por. J 16, 21), Syn Człowieczy. Tajemnica Betlejem!

Jan Paweł II, 25 grudnia 2000, Pasterka na placu św. Piotra

Ewangelista pisze: «W Nim było życie, a życie było światłością ludzi», która «w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła* (J l, 4-5). Tym jednak, którzy ją przyjęli, została dana «moc, aby się stali dziećmi Bożymi» (w. 12). I kończy tym uroczystym stwierdzeniem: «Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył» (w. 18).

Te słowa, rozbrzmiewające w sercu Kościoła od ponad dwóch tysięcy lat, zachowują całą swą nowość i aktualność. W Jezusie, Jednorodzonym Synu Ojca, Bóg objawia się w pełni i przekazuje swoje życie każdej istocie ludzkiej, która uznaje Go za Zbawcę. Dziecię narodzone w Betlejem jest naprawdę «rówieśnikiem» każdego człowieka, przychodzącego na świat.

Jan Paweł II, 5 stycznia 2003, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański

Rodzi się Dziecię. Na pozór jedno z wielu dzieci na świecie. Rodzi się Dziecię w stajni betlejemskiej. Rodzi się zatem w warunkach skrajnej nędzy — ubogie wśród ubogich. Jednak Ten, który się rodzi, jest «Synem» w pełnym tego słowa znaczeniu: «Filius datus est nobis — Syn został nam dany». To Dziecię to Syn Boży, współistotny Ojcu. Zapowiedziany przez proroków, za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem w łonie Dziewicy Maryi.

«Słowo stało się ciałem» (J 1, 14). Tej nadzwyczajnej nocy Przedwieczne Słowo, «Książę Pokoju» (Iz 9, 5), rodzi się w nędznej, zimnej grocie w Betlejem.

Modlitwa na zakończenie:

O, Dziecię, któreś zechciało mieć za kołyskę żłób! O, Stworzycielu wszechświata, który wyrzekłeś się Boskiej chwały! O, nasz Odkupicielu, który wydałeś swe bezbronne ciało na ofiarę za zbawienie ludzkości! Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni noc świata. Niech moc Twojego orędzia miłości zniweczy butne podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz lepiej rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty. Zbyt wiele krwi przelewa się jeszcze na ziemi! Zbyt wiele przemocy i konfliktów zakłóca spokojne współistnienie narodów! Przychodzisz, by przynieść nam pokój. Ty jesteś naszym pokojem! Tylko Ty możesz z nas uczynić «lud oczyszczony», który zawsze będzie do Ciebie należał, lud «gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków» (Tt 2, 14).Ty, Maryjo, czuwająca nad swoim wszechmogącym Synem, daj nam Twe oczy, byśmy patrzyli na Niego z wiarą; daj nam Twe serce, byśmy wielbili Go z miłością.W pełnej blasku ciszy Twego Narodzenia nadal do nas mówisz, Emmanuelu. A my jesteśmy gotowi Cię słuchać. Amen!

Jan Paweł II, 25 grudnia 2003, Pasterka w Bazylice św. Piotra


: files -> downloads
downloads -> Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
downloads -> Zaproszenie jak wyjść z kryzysu – czy zielona modernizacja może być rozwiązaniem dla Polski I Europy?
downloads -> Wskazania do zmian w
downloads -> Archidiecezji lubelskiej
downloads -> Załącznik nr 6
downloads -> Sprawozdanie z trzeciej tury spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu Planu Ochrony soo plh120001 „Babia Góra”
downloads -> Załącznik nr 2 identyfikacja istniejących I potencjalnych zagrożEŃ dla zachowania włAŚciwego stanu ochrony [siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin I zwierząt I ich siedlisk] BĘDĄcych przedmiotami ochrony zidentyfikowane zagrożenia
downloads -> Załącznik nr 5 działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia włAŚciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację Lp


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna