Pakiet informacyjny ectsPobieranie 187.83 Kb.
Strona1/4
Data02.05.2016
Rozmiar187.83 Kb.
  1   2   3   4
Wyższa Szkoła

Hotelarstwa i Gastronomii

w Poznaniu
ul. Nieszawska 19

61-022 Poznań

tel. [+48 61] 871 15 30

fax. [+48 61] 871 15 33
e-mail: wshig@wshig.poznan.pl

www.wshig.poznan.pl

PAKIET INFORMACYJNY ECTS
Poznań, rok akademicki 2007/2008
Spis treści:

 1. Informacje o Uczelni

I.1 Nazwa i adres uczelni 3

I.2 Władze uczelni 4

I.3 Ogólne informacje o uczelni 4

I.4 Kalendarz roku akademickiego 7

I.5 Wykaz prowadzonych programów studiów 7

I.6 Zasady rekrutacji/zapisów na studia 8

I.7 Najważniejsze przepisy uczelniane 12

I.8 Dane uczelnianego koordynatora ECTS 12


II. (A) Informacje o programach studiów – opis ogólny

II.A.1 Przyznawane kwalifikacje 13

II.A.2 Warunki przyjęć 15

II.A.3 Cele programów studiów dotyczące kształcenia

i przygotowania zawodowego 16

II.A.4 Dalsze możliwości kształcenia 17

II.A.5 Plan studiów wraz z liczbą punktów dodatek C

II.A.6 Egzamin końcowy 18

II.A.7 Zasady oceniania i egzaminowania 21

II.A.8 Wydziałowy/kierunkowy koordynator ECTS 24


II (B) Opis poszczególnych przedmiotów dodatek E

III. Ogólne informacje dla studentów

III.1 Koszty utrzymania 25

III.2 Zakwaterowanie 25

III.3 Posiłki 25

III.4 Opieka zdrowotna 26

III.5 Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach 26

III.6 Ubezpieczenie 27

III.7 Pomoc materialna dla studentów 27

III.8 Biuro obsługi studentów 27

III.9 Baza dydaktyczna 28

III.10 Informacje praktyczne dla studentów przyjezdnych 29

III.11 Kursy językowe 30

III.12 Praktyki 31

III.13 Zajęcia pozauczelniane i rekreacyjne 35

III.14 Stowarzyszenia studenckie 36

Dodatek A Struktura organizacyjna WSHiG 00

Dodatek B Regulamin Studiów 00

Dodatek C Plan studiów wraz z punktacją ECTS 00

Dodatek D Zasady dotyczące systemu ECTS 00

Dodatek E Opis poszczególnych przedmiotów 00


I. INFORMACJE O UCZELNI:
I.1. Pełna nazwa i adres Uczelni:
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
ul. Nieszawska 19

61-022 Poznań


tel. 0048 (61) 8-711-530,550,532

fax. 0048 (61) 8-711-533


e-mail: wshig@wshig.poznan.pl

strona internetowa: www.wshig.poznan.pl


I.2 Władze uczelni
Rektor dr Roman Dawid Tauber, Prof. WSHiG
Prorektor ds.Naukowo-Dydaktycznych dr Ewa Mucha-Szajek, Prof. WSHiG
Prorektor ds. Studenckich dr Anna Woźniak,
Prorektor ds. Studiów Zaocznych dr Alicja Jaworska-Piasecka

I.3 Ogólne informacje o uczelniI. 3.1 Podstawy prawne:
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną, działającą w oparciu o:

 • decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 1993 r. (DNS 1 – 0145/TBM/315/1/97 – pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja) oraz wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 29,

 • przedłużenie okresu ważności zezwolenia prowadzenia działalności edukacyjnej do 30.09.2010 r. (decyzja DNS-I-0145-513/TBM/2000 z 18.07.2000 r.)

 • uchwałę nr 1169/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 09.12.2004r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku ”Turystyka i Rekreacja” prowadzonym na poziomie zawodowym ( pozytywna opinia),

 • uchwałę nr 285/2005 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie wnioski WSHiG o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „turystyka i rekreacja”,

 • decyzję nr DSW-3-EKo-4003-418/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 05.07.2005 r. – pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja

 • statut uczelni zatwierdzony decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-JG-411-106-06 z dnia 21 grudnia 2006 r.I.3.2. Historia uczelni
[ 1993 ] powołanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
[ 1994 ] przyjęcie Uczelni do AEHT/ Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko Turystycznych/ w Luksemburgu
[ 1995 ] zakup budynku przez uczelnię na własność przy ul. Nieszawskiej
[ 1995 ] po raz pierwszy uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Europejskiej Gwiazdce
w Barcelonie
[ 1996 ] uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Gwiazdce 1996 na Węgrzech w Budapeszcie
[ 1997 ] uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Gwiazdce 1997 w Finlandii w Espoo
[ 1998 ] uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Gwiazdce 1998 w Czechach w Podebradach
[ 1999 ] przyjęcie w poczet członków CHRIE/ Międzynarodowa Rada Edukacji Hotelarstwa i Gastronomii,
[ 1999 ] uczestnictwo reprezentacji Uczelni w Gwiazdce 1999 we Francji w Bonneville
[ 2000 ] przyjęcie Uczelni w poczet członków EUHOFA Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Hotelarskich/
[ 2000 ] uczestnictwo Uczelni w Gwiazdce 2000 w Grecji na Rodos
[ 2001 ] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych w Peru
[ 2001 ] zorganizowanie dla wszystkich europejskich członków AEHT Gwiazdki 2001
w Poznaniu
[ 2002 ] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych na Kubie
[ 2002 ] zorganizowanie w Uczelni konferencji naukowej pt. Agro-ekoturystyka w Wielkopolsce
[ 2003 ] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych w Meksyku
[ 2003 ] nadanie Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii przez Komisję Europejską: Erasmus University Charter
[ 2003 ] zorganizowanie w Uczelni międzynarodowej konferencji naukowej pt.
„Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie”
[ 2003 ] zjazd absolwentów Uczelni
[ 2004 ] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych na Kubie i w Brazylii
[ 2004 ] zorganizowanie w Uczelni międzynarodowej konferencji naukowej pt.
”Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej”
[ 2004 ] otrzymanie Certyfikatu Najwyższej Jakości przyznanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością
[ 2005 ] udział w Międzynarodowych Prezentacjach Kulinarnych w Ekwadorze
[ 2005 ] otrzymanie Certyfikatu Wiarygodna Szkoła nadanego przez Akademickie Centrum Informacyjne
[ 2005 ] Otrzymanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich
[ 2006 ] powtórne wyróżnienie Certyfikatem Wiarygodna Szkoła
[ 2006 ] oddanie do użytku III piętra z nowocześnie wyposażonymi 6 salami wykładowymi o łącznej powierzchni 760 m2
[ 2006 ] rozpoczęcie budowy obiektu biblioteczno-administracyjnego

I.3.3. Misja Uczelni

Uczelnia pragnie stale świadczyć wysoki poziom nauczania oparty o nowoczesne i sprawdzone metody kształcenia z wykorzystaniem najlepszych międzynarodowych wzorców edukacyjnych, zmierzających do ukształtowania wykwalifikowanych specjalistów, aktywnych i przedsiębiorczych ludzi, potrafiących świadomie planować swoją ścieżkę kariery zawodowej.I.3.4. Struktura i organizacja
Katedra Hotelarstwa i Gastronomii
kierownik - prof. dr hab. Edward Kamiński

Katedra Turystyki i Rekreacji
kierownik - prof. dr hab. Wiesław Siwiński

Katedra Zarządzania i Marketingu
kierownik - dr hab. Wojciech Lis, prof. WSHiG

Studium Języków Obcych
kierownik - dr Romuald Wawrzyniak, prof. WSHiG
Szczegółową strukturę organizacyjną Uczelni przedstawiono w formie diagramu w

Dodatku A.I.3.5. Informacje ogólne
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii posiada doskonałą kadrę dydaktyczną, która gwarantuje wysoki poziom nauczania. Obecnie kadra Uczelni to około 100 wykładowców, w tym ponad 30 samodzielnych pracowników naukowych. Są to lektorzy, informatycy, wykładowcy oraz praktycy z różnych dziedzin nauki m.in. kultury fizycznej, nauk ekonomicznych, nauk humanistycznych, nauk o Ziemi itp.

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii kształci zarówno na poziomie I jak i II stopnia. W roku akademickim 2006/2007 liczba studentów na studiach I stopnia wynosiła 1561 a na II stopnia 135.

Dotychczas mury uczelni opuściło ok. 4767 absolwentów studiów I stopnia oraz 135 II stopnia.

WSHiG realizuje programy nauczania łączące wiedzę teoretyczną z praktyczną, ciągle aktualizowane gwarantują wiedzę zgodną z najnowszymi trendami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami płynącymi z praktyki. Uczelnia oprócz tego zapewnia możliwość biegłego opanowania przynajmniej trzech języków obcych.

Do zalet uczelni na pewno należy bogata oferta praktyk krajowych i zagranicznych, możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach systemu wymiany Sokrates-Erasmus, dodatkowe kursy organizowane przez Ośrodek Szkolenia Kadr oraz duże szanse zdobycia atrakcyjnej pracy. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej bazie dydaktycznej.

Dodatkowymi atutami są: bogato wyposażona biblioteka z czytelnią, sala internetowa, sala usprawnień ruchowych, oferta wykwintnych i tanich obiadów w Restauracji Filmowej „Beverly Hills”, ogród zimowy, który jest miejscem odpoczynku i spotkań towarzyskich.
I.4 Kalendarz roku akademickiego
Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni.

Semestr zimowy:

Studia stacjonarne - 16 tygodni od 05.10.2007 do 25.01.2008

Studia niestacjonarne weekendowe – 8 zjazdów w terminach od 6.10.2007 do 20.01.2008

Semestr letni:

Studia stacjonarne - 16 tygodni od 11.02.2008 do 30.05.20078

Studia niestacjonarne weekendowe – 8 zjazdów w terminach od 23.02.2008 do 01.06.2008

Szczegółowa organizacja przedstawiona jest na stronach internetowych Uczelni.:

www.wshig.poznan.pl

I.5 Wykaz prowadzonych programów studiów

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oferuje studentom: • 3-letnie studia I stopnia,

 • 2-letnie studia II stopnia,

 • roczne studia podyplomowe,

na kierunku Turystyka i Rekreacja studia prowadzone są w ramach trzech specjalności:

 • Hotelarstwo i Gastronomia,

 • Obsługa Ruchu Turystycznego,

 • Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji.

Studia podyplomowe prowadzone są w ramach następujących specjalności:

- manager gospodarstwa turystycznego,

- obsługa finansowo-księgowa obiektu turystycznego,

- manager turystyki.
I.6 Zasady rekrutacji / zapisów na studia
Zasady i terminy rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie).

W poczet studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zostanie przyjęty każdy, kto ukończył szkołę średnią i uzyskał świadectwo maturalne oraz otrzyma satysfakcjonujący wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w momencie złożenia dokumentów. Ma ona na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do wybranej specjalności studiów.

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii nie stawia wymagań co do przedmiotów wybieranych na maturze.

Rekrutacja trwa od 15 maja do 15 września.

W momencie składania dokumentów, kandydaci wypełniają kwestionariusz osobowy, podpisują umowę, wpłacają wpisowe w wysokości 500 zł, dokonują wyboru systemu studiów, specjalności oraz stopnia zaawansowania języków.

Wszyscy rozpoczynający studia licencjackie, mają możliwość kontynuowania studiów magisterskich na wybranej specjalności w WSHiG.
Wymagane dokumenty:


 • świadectwo maturalne

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wydawane przez lekarza rodzinnego)

 • 5 zdjęć legitymacyjnych

 • kserokopia dowodu osobistego

 • kserokopia książeczki wojskowej.

Studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie).

Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

Zasady i terminy rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie).

Na studia II stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci WSHiG.

W procesie rekrutacji uczelnia kieruje się następującymi zasadami:


 • podstawą przyjęcia na I rok studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia [licencjackich, inżynierskich] lub studiów II stopnia [magisterskich] oraz złożenie kompletu dokumentów

 • o przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci: -kierunku ”turystyka i rekreacja” na WSHiG / przyjmowani w pierwszej kolejności/, -kierunku ”turystyka i rekreacja” z innych uczelni, -innych niż ”turystyka i rekreacja” kierunków studiów i specjalności zawodowych.

 • na studia II stopnia będą przyjęci kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera oraz magistra i magistra inżyniera z kierunku ”turystyka i rekreacja” oraz kierunków innych niż ”turystyka i rekreacja”. Rekrutacja tych kandydatów prowadzona jest indywidualnie po złożeniu wymaganych dokumentów i określeniu na podstawie kserokopii indeksu /lub suplementu do dyplomu/ różnic programowych.

Rekrutacja trwa od 15 maja do wyczerpania miejsc.

Wpisowe: 500 zł.


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo maturalne

 • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wydawane przez lekarza rodzinnego)

 • 5 zdjęć legitymacyjnych

 • kserokopia dowodu osobistego

 • kserokopia książeczki wojskowej

 • podanie o przyjęcie wypełnione w Uczelni.Pobieranie 187.83 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna