Pakiet kolejkowy lekarz rodzinny zmianyPobieranie 36.86 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar36.86 Kb.

Warszawa, 21 marca 2014 r.
PAKIET KOLEJKOWY

  1. LEKARZ RODZINNY - ZMIANY

poszerzenie listy badań diagnostycznych m.in.: o FT3, FT4, Holter EKG, EKG wysiłkowe, Holter ciśnieniowy (ABPM), gastroskopię, kolonoskopię, spirometrię

cel: Mniej pacjentów oczekujących w kolejce do specjalisty w celu uzyskania skierowania na badania diagnostyczne. Możliwość przeprowadzenia całego procesu diagnostycznego oraz leczenia w ramach kompetencji lekarza rodzinnego.

• powstanie fundusz badań kosztochłonnychcel: Budowanie motywacyjnego systemu finansowania lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny będzie mógł wykorzystać te środki wyłącznie jeśli przeznaczy je na dodatkową diagnostykę i badania.

• lekarz pediatra i internista w POZcel: Większa liczba lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej, możliwość wyboru przez pacjenta czy chce być pod opieką internisty, pediatry czy lekarza rodzinnego.

wprowadzenie porady receptowejcel: Zmniejszenie kolejki pacjentów oczekujących na wizytę u lekarza rodzinnego np. w celu przedłużenia recepty.


  1. LEKARZ SPECJALISTA – ZMIANY

podwyższenie wyceny pierwszej wizyty, jeśli pacjent zostanie zdiagnozowany i zostanie zaplanowane leczenie w ciągu max. 6 tygodni, po upływie których lekarz specjalista zdecyduje o skierowaniu pacjenta pod opiekę lekarza rodzinnego

cel: Zwiększenie liczby wizyt nowych pacjentów, motywacja do szybkiej diagnostyki i leczenia.

• wprowadzenie pakietów diagnostycznych przy pierwszej wizycie pacjenta, np.: diagnostyka podstawowa chorób tarczycy.cel: Zapobieganie zlecaniu niepotrzebnych badań, zachęta w postaci nowego produktu finansowego.

• zniesienie obowiązku konsultacji specjalistycznej raz na 12 m-cy, w celu możliwości przedłużenia recepty przez lekarza rodzinnegocel: Skrócenie kolejki do lekarza specjalisty.

• wprowadzenie porady receptowejcel: Zmniejszenie kolejki do lekarza specjalisty.


  1. SZPITAL - ZMIANY

• utworzenie poradni przyszpitalnych

cel: Gwarancja wizyty po zabiegu.

zmiana wyceny hospitalizacji jednodniowejcel: Krótszy pobyt pacjenta w szpitalu, jeśli nie ma takiej konieczności.

usunięcie z JGP czasu hospitalizacjicel: Krótszy czas pobytu pacjenta w szpitalu.

• wprowadzenie produktu „hostel + dowóz”cel: Ograniczenie hospitalizacji w trakcie radioterapii.

jasne zasady kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy i wszczepienia endoprotezcel: Wykonywanie zabiegów wyłącznie u pacjentów, którzy ich faktycznie potrzebują, ograniczenie możliwości zapisywania się na te zabiegi „na zapas”.  1. KOMPETENCJE

wprowadzono specjalizacje modułowe

cel: Przyśpieszenie i ułatwienie procesu kształcenia lekarzy.

• „krótka ścieżka” specjalizacyjna dla wąskich specjalizacjicel: Zwiększenie liczby lekarzy w systemie.

• zwiększenie kompetencji lekarzy w trakcie specjalizacjicel: Zwiększenie liczby lekarzy w systemie.

• zwiększenie kompetencji lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacjicel: Zwiększenie liczby lekarzy w systemie.

  1. PIELĘGNIARKI (zmiany od 2016 r.)

możliwość zlecania niektórych badań

cel: Zwiększenie w systemie liczby osób uprawnionych do zlecania badań.

• „recepta pielęgniarska” na wybrane lekicel: Zwiększenie w systemie liczby osób uprawnionych do wystawienia recepty.

• możliwość wystawiania recept w ramach kontynuacji ordynacji lekarskiejcel: Zmniejszenie liczby osób czekających na wizytę lekarską w celu kontynuacji leczenia.

• możliwość ordynowania wyrobów medycznychcel: Zwiększenie w systemie liczby osób uprawnionych do ordynowania wyrobów medycznych.


  1. NFZ - ZMIANY

mapy potrzeb zdrowotnych

cel: Lepsze dopasowanie wydatkowania publicznych środków do rzeczywistych oraz prognozowanych potrzeb zdrowotnych obywateli.

wyprowadzenie wycen procedur medycznych z NFZ do AOTMcel: Nadzór nad sposobem wydawania pieniędzy, jakością i niezależną wyceną procedur.

zmiana wycen procedur medycznych, np. w okulistyce, radioterapiicel: Optymalizacja, racjonalizacja i wypośrodkowanie opłacalności procedury i kosztów płatnika.

bezterminowe umowy z lekarzami rodzinnymi, pięcioletnie umowy z lekarzami specjalistami i stomatologami, dziesięcioletnie umowy ze szpitalamicel: Stabilizacja na rynku świadczeniodawców.

zobowiązanie NFZ do zabezpieczenia pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne w podmiocie, który traci kontrakt i przekazanie tych pacjentów innemu podmiotowi z uwzględnieniem dotychczasowego czasu oczekiwaniacel: Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.


  1. INFORMACJA

• zmiany na stronie NFZ

cel: Ułatwienie dostępu do informacji dotyczącej czasu oczekiwania na świadczenia medyczne w każdym podmiocie w kraju.

infolinia „kolejkowa” i „refundacyjna”cel: Ułatwienie dla pacjenta.


  1. ORGANIZACJA - ZMIANY

rozdzielenie kolejki na nowych pacjentów i kontynuujących leczenie

cel: Pokazanie rzeczywistego czasu oczekiwania na pierwszą wizytę.

10 kolejek centralnych w najdłuższych czasach oczekiwaniacel: Kontrola nad kolejką.

• obowiązek podmiotów do cotygodniowego raportowania kolejek

- liczba oczekujących,

- pierwszy wolny termin zamiast średni czas oczekiwaniacel: Aktualna informacja na temat czasu oczekiwania.

elektroniczne prowadzenie list oczekującychcel: Uporządkowanie kolejek.

• raportowanie liczby osób oczekujących według nr PESEL do NFZcel: Możliwość weryfikacji liczby miejsc, w których pacjent jednocześnie oczekuje na wizytę.

wykreślenie z kolejki wizyt umówionych przez pacjenta do specjalistów w tej samej dziedzinie i pozostawienie wyłącznie wizyty z najkrótszym czasem oczekiwaniacel: Uniknięcie kilkukrotnego wykazywania jednego pacjenta w kilku kolejkach do tego samego specjalisty.

14 dni na dostarczenie przez pacjenta oryginału skierowaniacel: Zmobilizowanie pacjenta do zgłoszenia się na umówioną wizytę, zapobieganie zapisywaniu się do kilku kolejek jednocześnie.

wykreślenie pacjenta z listy oczekujących w przypadku braku dostarczenia skierowania lub niezgłoszenia się na wizytę

• możliwość wystawienia recepty na 12 m-cy

cel: Zmobilizowanie pacjenta do zgłoszenia się na umówioną wizytę, zapobieganie zapisywaniu się do kilku kolejek jednocześnie.

• możliwość odbioru recepty przez osobę upoważnioną przez pacjentacel: Ułatwienie dla pacjenta.
Pobieranie 36.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna