Pan Cogito a pop Zbigniewa Herberta. Czy koncerty muzyki popularnej to sztuka przez duże S?Pobieranie 7.28 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.28 Kb.

Pan Cogito a pop Zbigniewa Herberta. Czy koncerty muzyki popularnej to sztuka przez duże S?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń:

- zna wiersz Z. Herberta,

- wie, czym są koncerty muzyki popularnej.

b) Umiejętności


Uczeń:

- wyszukuje odpowiednie fragmenty w wierszu,

- interpretuje wiersz,

- uzasadnia swoją wypowiedź dotyczącą koncertów muzyki popularnej.


2. Metoda i forma pracy


pokaz, dyskusja, praca z tekstem

3. Środki dydaktyczne


Podręcznik (J. Dietrich, A. Zacharska A., Ślad na fali)

Zbigniew Herbert, Pan Cogito a pop (z podręcznika)

Fragment koncertu rockowego zespołu Coma

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel prezentuje uczniom fragment koncertu zespołu rockowego Coma, prosząc o zwrócenie uwagi na zachowanie sceniczne wokalisty. Jakie emocje wokalista wyraża krzykiem? Czy uczniowie uważają taki sposób wyrazu za sztukę wysoką?

b) Faza realizacyjna


Czytanie wiersza Z. Herberta. Nauczyciel prowokuje dyskusję: czy uczniowie zgadzają się z twierdzeniem zawartym w wierszu, mówiącym, iż w koncertowym krzyku jest mało treści:

krzyk wymyka się formie

jest uboższy głosu

który wznosi się

i opada

krzyk dotyka ciszy

ale przez ochrypnięcie

a nie przez wolę

opisania ciszy

Uczniowie dyskutują, również w oparciu o fragment koncertu, który obejrzeli.

Krzyk i głośne śpiewanie to też forma sztuki, chociaż zazwyczaj nie jest uważana za sztukę wysoką (na przykład w przeciwieństwie do muzyki klasycznej). Jednak nastolatkom taka forma ekspresji jest bardzo bliska.

Warto zwrócić uwagę na to, jak ważny jest podczas koncertu kontakt publiczności z frontmanem grupy.

Na koncertach rockowych krzyk służy rozładowaniu emocji.

c) Faza podsumowująca


Nauczyciel pyta, czy koncerty rockowe to sztuka przez duże S. Uczniowie dyskutują.

5. Bibliografia


Dietrich J., Zacharska A., Ślad na fali: język polski w gimnazjum: podręcznik dla klasy I: teksty i ćwiczenia, Oświata, Warszawa 2000.

Herbert Z., Pan Cogito a pop, wiersz cytowany z podręcznika


6. Załączniki

a) Zadanie domowe


Napisz analizę i interpretację wiersza Pan Cogito a pop Z. Herberta.

7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna