Pan Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego Pani Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa PodkarpackiegoPobieranie 13.61 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.61 Kb.
Pan Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego

Pani Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Pan Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Pan Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Pan Zbigniew Kiszka Starosta Przeworski

Pan Leszek Kisiel Wicestarosta Powiatu Przeworskiego

Pan Tadeusz Kiełbowicz Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego

Pan Wiesław Kubicki Wójt Gminy Zarzecze

Pan Tadeusz Bar Wójt Gminy Markowa

Pan Stanisław Petynia Wójt Gminy Jawornik Polski

Pan Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza

Pan Edward Jarmuziewicz Wójt Gminy Adamówka

Pani Maria Dubrawska-Lichtarska Burmistrz Gminy Przeworsk

Pan Edward Pączka Wójt Gminy Przeworsk

Pan Jacek Sołek Wójt Gminy Kańczuga

Pan Adam Woś Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

Pani Maria Kula Wójt Gminy Rakszawa

Pan Marek Rząsa Poseł na Sejm RP

Pan Piotr Tomański Poseł na Sejm RP

Pan Mieczysław Golba Poseł na Sejm RP

Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pan Andrzej Matusiewicz Senator RP

Pan Ryszard Kula Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku

Pan Andrzej Żygadło Komendant Komisariatu Policji w Kańczudze

Pan Stanisław Stachura Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Pan Józef Więcław Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Pan Adam Zabłocki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku

Pan Tomasz Lenar Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku

Pan Zygmunt Leszczyński Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu

Pan Ryszard Trelka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

Druh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Staży Pożarnych RP

Pan Tomasz Bury Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pan Krzysztof Kłak Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Pan Zbigniew Mierzwa Prezes Stowarzyszenia Przeworsk Powiat Bezpieczny

Lek. wet. Liwiusz Gałuszka Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku

Pani Jadwiga Kuźniar Zakład Tłuszczowy „Białoboki”

Dyrektor Zespołu Szkół w Dębowie Pan Tomasz Horodecki, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowie Pani Maria Kochman, Uczniowie oraz Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobokach Pani Maria Kochman, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Przedstawiciele Zespołu Szkół w Gaci

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Dębowie

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Białobokach

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Gaci

Wychowankowie Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci

Pani Monika Bieganowska Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku BGŻ w Jarosławiu

Pani Lucyna Rybak i zespół Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne Rzeszów

Pan Mariusz Poznański Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Pan Jan Kapusta Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

w Przeworsku

Pan Adam Halwa Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu

Pani Teresa Hamulecka Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Przeworsku

Pan Robert Kuca Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami, Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu

Oddział Spraw Obronnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przeworsku

Dyrekcja i Pracownicy Dep. Wrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego

Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza w Przeworsku Rektor prof. dr hab. inż. Maria Krełowska-Kułas

Pan Dariusz Jędruszczak Dyrektor PGE Oddział Zamość Rejon Energetyczny Jarosław

Pani Czesława Krasza Dyrektor Oddziału PKO Bank Polski

Pracownicy NZOZ Ośrodka Diagnostycznego Chorób Nowotworowych oraz Zarząd Fundacji „SOS Życie”

Zarząd, Dyrektor i Pracownicy Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jarosławiu

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp.z.o.o.

Dyrektor s. Mirosława Hałat, Mieszkańcy i Personel Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku

Pan Bogusław Buliński Zakład Budowlano-Konserwatorski „Arkady” Jarosław

Pan Ryszard Król Dyrektor Sieci Poczta Polska Rzeszów

Pan Wojciech Stelmach Z-ca Dyrektora Regionu Sieci Poczta Polska

Pani Krystyna Witowska Poczta Polska

GEWIND@PORWIND Sp. z.o.o. Energetyka Wiatrowa Dyrektor Paulo Albuquerque

Konsultanci sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim

Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas

w Wysokiej

Betakom Rzeszów

Pan Rafał Przyszlak Stacja-Zdrowie.pl

Pan Stanisław Wojtas Prezes Zarządu SANITEX Sp. z.o.o Tryńcza

Pan Robert Szpytma TRANSPETROL Szpytma Sp. J. Markowa

Pan Rafał Prucnal „Dom Polski” Mirocin

Pani Małgorzata Dachnowicz Prezes Magazynu Społeczności Podkarpackiej Horyzont Podkarpacki

Prezes Zarządu New Power Sp.z.o.o.

Pan Mirosław Klaja Center Camp

F.H.U. „ANA-POŻ”

BORDOMED


Zespół iFLAGI.pl

Zespół INFORLEX.plD.M.D s.c Rzeszów

Pobieranie 13.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna