Paroprzepuszczalna, odporna na zabrudzenia zastosowaniePobieranie 16.54 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar16.54 Kb.
Karta techniczna wyrobu

ATLAS ZŁOTY WIEK S-02
Wydanie: 1/2008

Strona z

Data: 2008-04-23
SILIKATOWA FARBA ELEWACYJNA

ZACHOWUJE MINERALNY CHARAKTER PODŁOŻA

PAROPRZEPUSZCZALNA, ODPORNA NA ZABRUDZENIA
ZASTOSOWANIE

ATLAS ZŁOTY WIEK S-02 jest silikatową farbą do malowania podłoży mineralnych takich, jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Polecana do malowania pierwotnego oraz w miejscach gdzie podłoże narażone jest na zawilgocenie, zarówno w budynkach zabytkowych jak i współczesnych. Farbę można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków (na ścianach i sufitach).


WŁAŚCIWOŚCI

Farba ATLAS ZŁOTY WIEK S-02 produkowana jest na bazie potasowego szkła wodnego


z dodatkiem wypełniaczy i środków chemicznych. Po nałożeniu reaguje chemicznie z podłożem w procesie silifikacji, wnikając w jego strukturę. Dzięki temu doskonale oddaje strukturę malowanej powierzchni (nie powodując efektu wygładzania powierzchni), oraz ma naturalny, matowy wygląd. Tworzy mineralną powłokę o doskonałej paroprzepuszczalności, zapewnia swobodny transport pary wodnej i odparowywanie wilgoci z materiału na którym została zastosowana. Ma bardzo wysoką odporność na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w otoczeniu. Alkaliczny odczyn wynikający z właściwości szkła wodnego zmniejsza podatność pomalowanej powierzchni na rozwój mikroorganizmów.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i nośne oraz oczyszczone z zabrudzeń mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o problematycznej przyczepności należy usunąć. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Do wyrównania podłoża można użyć materiałów z serii mineralnych zapraw do uzupełniania ubytków ATLAS ZŁOTY WIEK P. Przed zastosowaniem farby podłoże zagruntować preparatem silikatowym ATLAS ZŁOTY WIEK S-01.PRZYGOTOWANIE FARBY


Farba ATLAS ZŁOTY WIEK S-02 dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu, zawartość opakowania należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można rozcieńczać preparatem ATLAS ZŁOTY WIEK S-01 maksymalnie do 7% objętościowo (0,7 litra preparatu na opakowanie 10 litrów). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Ostatnie malowanie wykonać farbą w postaci nierozcieńczonej.
SPOSÓB UŻYCIA

Farbę zaleca się nanosić cienką, równomierną warstwą za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. W zależności od potrzeb oraz chłonności i struktury podłoża farbę nanosić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre”, unikając przerw i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania powłoki wynosi od ok. 2 do 6 godzin, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, na liniach gzymsów, pilastrów lub innych podziałów architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach.Uwaga: Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

Przed malowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się
w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., ponieważ zabrudzenia z farby silikatowej są po wyschnięciu nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.


ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zużywa się około 1 l farby na ok. 5 m² Dokładne zużycia materiału możliwe jest do określenia na podstawie próby


w warunkach budowy.
NARZĘDZIA

Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.


OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe po 10 l.PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT


Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem.
UWAGA

Produkt zawiera szkło wodne, może oddziaływać agresywnie na metale, szkło i drewno. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi!


DANE TECHNICZNE

Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm³

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 22,29 g/l

Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 75 g/l

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1

Dobowa przepuszczalność pary wodnej przez powłokę 79 g/m2

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania do +60°CPrzykładowe obiekty referencyjne


Zespół mieszkalno-fabryczny Biedermanna (II połowa XIX w.), ul. Kilińskiego, Łódź
Pobieranie 16.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna