Partner request formPobieranie 33.68 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar33.68 Kb.
Polish National Agency of Youth Programme

00-551 Warsaw, ul. Mokotowska 43, POLAND

tel. +48/22 622 37 06, fax; + 48/22 622 37 08

PARTNER REQUEST FORM


Formularz poszukiwania partnera

Proszę o przesyłanie formularza e-mailem na adres:

b.kiluk@frse.org.pl

(Only forms written/typed in English and sent by e-mail will be accepted)


  1. Organisation / Group

Organizacja / grupa

Name of the organisation/group:

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

Name of contact person:

Marzena Trusewicz-Żakiewicz

Street and number:

Kr. Jadwigi 18a/3

Postal code and town:

11-500 Giżycko

Country and region:

Polska, woj. warmińsko-mazurskie

Telephone at work:

+48/087 428 24 84

Telephone at home:

+48/600932380

Fax:

+48/087 428 83 25

E-mail address:

marzena_t3@wp.pl
Short description:

Krótki opis Państwa organizacji (czym się zajmuje, kiedy powstała, główne cele działalności itd.)

Moją organizacją jest ponadgimnazjalna szkoła publiczna. Szkoła kształci młodzież w wieku 16-20 lat w zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik rybactwa śródlądowego i technik rolnik.

Młodzież ucząca się w naszej szkole pochodzi z Giżycka i okolicznych terenów wiejskich. Młodzież pochodząca z terenów wiejskich stanowi około 60% naszych uczniów.

Szkoła powstała w roku 1946.

Naszym celem jest przygotowywanie młodzieży do dalszej nauki na uczelniach wyższych bądź wykonywania bezpośrednio po ukończeniu szkoły pracy zawodowej.

W szkole działa kilka grup młodzieży, które poprzez aktywny udział w spotkaniach, projektach realizują swoje zainteresowania i pasje: plastyczne, muzyczne, florystyczne, sportowe, aktorskie.

Jest również grupa młodzieży , która interesuje się historią i kulturą naszych przodków. Chętnie podejmują wszystkie inicjatywy związane z tymi zagadnieniami. Są otwarci na naukę , poznanie nowych kultur, tradycji innych krajów.

My organisation is secondary state school. It educates young people at the age of 16 – 20 in vocational training such as: agrobusiness technician, landscape architecture technician, building engineering technician, environmental and land melioration engineering technician, fish culture technician and agriculture technician.

Our students come from Giżycko and nearby rural areas. About 60 % of these students come from rural areas.

The school was built in 1946.

Our aim is prepare the students to study at the universities or to do professional work after finishing the school.

The school operates a number of groups of young people through active participation in meetings, projects, pursue their interests and passions: art, music, floral, sports, acting. There is also a group of young people who are interested in history and culture of our ancestors. They are happy to take any initiative related to these issues. They are also receptive to learning, getting to know new cultures and traditions of other countries.
  1. The young people who will be involved in the project:

Charakterystyka Państwa grupy:

number of participants:

liczba uczestników

Male

mężczyźni
Female kobiety
age range: 5 5

przedział wiekowy

17-21 lat

17 – 21 years old

Profile of the participants Charakterystyka uczestników

number liczba

Profile of the participants Charakterystyka uczestników

number liczba

Pupils

Uczniowie

10

Unemployed

Bezrobotni

-
Students

Studenci

-
Disadvantaged young people

Młodzież defaworyzowana

-
Youth workers

Pracownic młodzieżowi


-
Other

inni

-
3. Please, describe the area you come from:

Proszę, opisz region w którym mieszkasz


Mieszkam w Giżycku. Giżycko leży w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Miasto położone jest między jeziorami Niegocin i Kisajno, otoczone jest pięknymi lasami. Szkoła mieści się w Giżycku, w bardzo malowniczym i atrakcyjnym turystycznie rejonie Polski – na Mazurach. Rejon ten ubiega się o miano cudu natury. W okolicy znajdują się rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe. Giżycko leży na szlaku zamków gotyckich.

I live in Giżycko in the Land of Great Masurian Lakes. The town is situated between two lakes Niegocin Lake and Kisajno Lake and it’s surrounded by beautiful forests. The school is located in Gizycko, in a very picturesque and attractive tourist area of Poland – Masuria. This district takes part in a contest “ 7 Wonders of Nature”. In the area there are nature reserves, landscape parks. Giżycko lies on the Gothic castle tracks.4. Type of exchange:

Rodzaj wymiany

X bilateral

Dwustronna

  • trilateral

Trójstronna


  • multilateral
Wielostronna
  1. Which country/countries would you like to exchange with:

Z młodzieżą z którego kraju/krajów chcielibyście dokonać wymiany

Dowolny kraj w ramach projektu „Młodzież w działaniu”. Akcja 1.1

Any country as a part of programme “Youth in action”. Action 1.1  1. What would you prefer:

Jaką formę wymiany wybieracie?

Gościć grupę u siebie

  • Visiting your partner group

Odwiedzić grupę

X To be agreed

Dowolnie, do uzgodnienia
  1. Subject of the exchange:

Temat wymiany

Śladami naszych przodków.

With tracks of our ancestors.  1. Supposed date of exchange:

Proponowany termin wymiany

Czerwiec 2011

June 2011


9. Which language(s) do you intend to use during the implementation of the exchange?

Jakim językiem będziecie się posługiwać w trakcie wymiany i przygotowywaniu do niej?

Język angielski, język polski

English, Polish


  1. Any additional information which would be of interest to your partner group:

Inne informacje, które mogłyby zainteresować Waszych potencjalnych partnerów

Młodzi ludzie w wieku 16-21 lat chcą poruszyć temat historii, kultury i tradycji regionu poprzez edukację nieformalną.

Young people at the age of 16 – 21 would like to bring up the matter of history and region tradition through informal education.

Pobieranie 33.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna