PAŃstwo dla obywateli plan rządzeniaPobieranie 2.04 Mb.
Strona1/88
Data08.05.2016
Rozmiar2.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
PAŃSTWO DLA OBYWATELI

PLAN RZĄDZENIA
Instytut Państwa i Administracji

Warszawa, grudzień 2005

Raport wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej

Instytutu Państwa i Administracji

WWW.ipia.org.pl

Kierownictwo merytoryczne

Jan Rokita i Stefan Kawalec
AUTORZY

W przypadku osób, ponoszących współodpowiedzialność za wybrane rozdziały, zaznaczamy przy ich nazwiskach numery rozdziałów, których są współautorami

Wojciech Arkuszewski

Dariusz Kijowski

Michał Boni

Jarosław Kochaniak

Ewa Bończak-Kucharczyk

Jacek Krawiec

Mirosława Boryczka

Ryszard Nodzyński (II.16)

Tadeusz Diem (III.5)

Janusz Paczocha (I.4, II.3)

Paweł Dobrowolski

Bartek Piotrowski

Irena Dzierzgowska (III.2)

Józef Płoskonka

Jan Friedberg (II.10)

Wojciech Pruss (II.16)

Aleksander Galos

Edward Purchla (II.16)

Grażyna Gęsicka (II.19)

Jan Rokita

Stanisław Gomułka (II.20)

Andrzej Rzepliński

Łukasz Hardt (II.13)

Jacek Saryusz-Wolski

Mirosław Granat (I.1)

Mirosław Stec

Andrzej Jajszczyk (III.3)

Paweł Wojciechowski

Maciej Jankowski

Janusz Zaleski

Stefan Kawalec

Marcin ZalewskiZespół redakcyjny:

Maciej Jankowski, Stefan Kawalec, Bartłomiej Piotrowski,Jan Rokita, Joanna Wasicka, Paweł Wojciechowski

Osoby, z których ekspertyz korzystaliśmy:

Osoby te nie ponoszą, w żadnym stopniu, odpowiedzialności za treść Raportu i nie muszą zgadzać się ze stwierdzeniami i wnioskami w obszarach, których dotyczyły ich ekspertyzy.


Tadeusz Aziewicz

Stanisław Kluza

Olgierd Pogorzelski

Rafał Andrzejewski

Janusz Kochanowski

Wojciech Prus

Bogusław Banaszak

Piotr Kołodziejczyk

Grzegorz Pytel

Eugeniusz Bandosz

Elżbieta Koper

Elżbieta Radziszewska

Alina Bialkowska-Gużyńska

Ryszard Kowalski

Jan Rudowski

Jadwiga Bieńkowska

Adam Kowalewski

Piotr Rymaszewski

Władysław J.Brzeski

Irena Kotowska

Tomasz Sadowski

Andrzej Brzeziński

Jerzy Krok

Bartłomiej Sienkiewicz

Jacek Cichocki

Krzysztof Krzysztofiak

Rafał Sikorski

Marek Cichocki

Zenon Kuchciak

Iza Szymajda

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Andrzej Kwieciński

Anna Stereżyńska

Grzegorz Czerwiński

Antoni Leopold

Kazimierz Stańczak

Krzysztof Domaradzki

Tony Levitas

Dariusz Strojewski

Filip Dopierała

Jan Lisowski

Wojciech Suchorzewski

Tomasz Dybicz

Jan Macieja

Tadeusz Syryjczyk

Olgierd R. Dziekoński

Andrzej Maciejewski

Jan Szomburg

Jacek Dżedzyk

Waldemar Maj

Krystyna Szumilas

Filip Elżanowski

Marcin Matczak

Urszula Sztanderska

Jakub Faryś

Konstanty .Miodowicz

Paweł Sztwiertnia

Adrian .Furgalski

Paweł Moczydłowski

Jacek Świeca

Janusz Gałęziak

Elżbieta Modzelewska-Wąchal

Marcin Święcicki

Marek Gastołek

Marian Moszoro

Maciej Świderski

Andrzej Gołaś

Mariusz Muszyński

Adam Tański

Marek Góra

Sławomir Najniger

Krzysztof Tchórzewski

Cezary Grabarczyk

Maciej Nowicki

Tomasz Tracz

Maciej Grabowski

Teresa Ogrodzińska

Arkadiusz Tomczak

Ewa Gregajtys-Tomczak

Olaf Osica

Paweł Węgrzyn

Andrzej Hałasiewicz

Jan Olbrycht

Mateusz Walewski

Jan Hagemejer

Leszek Pawłowicz

Aleksandra Wiktorow

Justyna Hofmokl

Ryszard Pessel

Patryk Wild

Leszek Jesień

Jarosław Pinkas

Jerzy Woźnicki

Lech Jaworski

Ryszard Piotrowski

Marcin Zalewski

Małgorzata Kałużyńska

Jerzy Plewa

Leszek Zienkowski

Jacek Kapica

Piotr Podgórski

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Dariusz Karłowicz

Dariusz Podyma

Tomasz ŻyliczPAŃSTWO DLA OBYWATELI

Spis treści

Przedmowa 5

WSTĘP 8

Część I 11

Rząd uczciwy, skuteczny i tani 11

Rozdział I. 1. Propozycje zmian w konstytucji 11

Rozdział I. 2. Sanacja życia publicznego 14

Rozdział I.3. System stanowienia i naprawy prawa 16

Rozdział I. 4. Prawo w internecie 20

Rozdział I. 5. Zarządzanie poprzez rezultaty i budżet zadaniowy 21

Rozdział I. 6. Konsolidacja sektora finansów publicznych 24

Rozdział I. 7 Ustrój samorządu terytorialnego i rządowej
administracji terytorialnej – zakres niezbędnych zmian 26


Rozdział I. 8 Struktura rządu 34

Rozdział1. 9. Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji rządowej 39

Rozdział II. 1. Szanse, bariery i scenariusze rozwoju 43

Rozdział II. 2. Ułatwienia w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 48

Rozdział II. 3. Ograniczenie reglamentacji w gospodarce 52

Rozdział II. 4. Zmniejszenie liczby inspekcji 53

Rozdział II. 5. Poprawa warunków konkurencji poprzez
integrację instytucji regulujących rynek 57


Rozdział II. 6. Uproszczenie i obniżenie podatków 58

Rozdział II. 7. Obniżenie kosztów pracy 65

Rozdział II. 8. Aktywna polityka rynku pracy 66

Rozdział II. 9. Dokończenie budowy nowego systemu emerytalnego 69

Rozdział II. 10. Rozwój infrastruktury transportowej 71

Rozdział II. 11. Gospodarka przestrzenna, umożliwiająca rozwój gospodarczy 78

Rozdział II. 12. Mieszkalnictwo 81

Rozdział II. 13. Rolnictwo i rozwój wsi 87

Rozdział II. 14. Ochrona Środowiska 93

Rozdział II. 15. Gospodarka Wodna 96

Rozdział II. 16. Górnictwo 97

Rozdział II. 17. Dokończenie prywatyzacji przy
zabezpieczeniu strategicznych interesów państwa 101


Rozdział II. 18. Reprywatyzacja i zadośćuczynienie 104

Rozdział II. 19. Polityka rozwoju – pełne i efektywne wykorzystanie funduszy europejskich 105

Rozdział II.20. Zachowanie stabilności makroekonomicznej i wejście do strefy euro 119

Rozdział II. 21. Propozycje zmian w strukturze wydatków budżetu państwa w latach 2006-2009 121

CZĘŚĆ III 130

PAŃSTWO JAKO DOSTARCZYCIEL DÓBR PUBLICZNYCH I CZYNNIK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 130

Rozdział III.1. Ochrona zdrowia 130

Rozdział III. 2. Oświata 140

Rozdział III. 3. nauka i szkolnictwo wyższe 144

Rozdział III. 4. Głęboka reforma prokuratury 146

Rozdział III. 5. podniesienie jakości sądownictwa 153

Rozdział III. 6. Obrona narodowa 158

Rozdział III. 7. Polityka zagraniczna 161

: linki
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Andrzej Rzepliński, „Życie”
linki -> Krwiodawstwo Informacje na temat krwiodawstwa na stronach pck
linki -> KS. adam boniecki smutny triumf Radia Maryja: coraz więcej ludzi reaguje alergicznie na przymiotnik„katolicki. Za murem
linki -> Książki anglojęzyczne, które nabyłem w ostatnich 2 miesiącach, i które są do wykorzystania przez każdego pracownika naszej przezacnej Katedry
linki -> Dorota Kołakowska, rzepa, nr 35
linki -> Spór o pana pułkownika piotr semka w
linki -> Andrzej Rzepliński Ściganie zbrodni nazistowskich w Polsce w latach 1939-2004
linki -> Rzeczpospoplita, 23. 12. 00 Nr 299


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna