Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w PrudnikuPobieranie 31.34 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar31.34 Kb.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Państwowa Szkoła Muzyczna w Prudniku powstała w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, a informacje o tym wydarzeniu zamieszczone są w pierwszym tomie Kroniki Szkoły.

Decyzję o utworzeniu szkoły podjęło Towarzystwo Muzyczne zrzeszające grono nauczycieli pod przewodnictwem Włodzimierza Ostrowskiego. W owym czasie placówka nie posiadała jeszcze praw szkół artystycznych.

W pierwszych latach istnienia (1946 – 1948), szkoła nie posiadała też własnego lokalu, ani własnych instrumentów. Zajęcia odbywały się w budynkach innych szkół na terenie miasta.

Dzięki staraniom organizatorów i środowiska kulturalnego, w roku 1948 placówka otrzymała od Ministerstwa Kultury i Sztuki własny lokal przy ulicy Traugutta 36, w którym funkcjonuje do dnia dzisiejszego.1 Początkowo funkcję kierowniczą pełnił pan Rutecki, a po nim pierwszym dyrektorem w tym trudnym okresie zostaje Helena Paszkiewicz.

Ówczesne grono pedagogów liczyło 8 osób:

Igor Cortie (skrzypce), Władysław Górski (klarnet), Matylda Lachmann (fortepian), Leon Pawlik (fortepian), Henryk Szarawara (teoria), Mieczysław Śliwski (rytmika), Elżbieta Zadorecka (fortepian).

W roku szkolnym 1948/1949 naukę rozpoczęło 134 uczniów; w dziale dziecięcym 60, w młodzieżowym 74. Pierwszy koncert w wykonaniu uczniów szkoły odbył się w październiku 1948 roku w Prudnickim Domu Kultury, był to koncert na rzecz tzw. Pomocy Zimowej.

Historia szkoły odnotowuje okresy wielu przemian; tak więc początkowo była to szkoła Towarzystwa Muzycznego, potem ze względu na trudności finansowe, w jakich znalazła się w roku szkolnym 1949 – 1950 została przemianowana na Miejskie Ognisko Muzyczne.2 Miało to miejsce 1 stycznia 1950 roku, kiedy to szkoła otrzymała subwencję dwudziestu tysięcy miesięcznie.3

Pomimo subwencjonowania przez Powiatową, Miejską i Gminne Rady Narodowe oraz zasilania opłatami szkolnymi, placówka miała duże niedostatki materialne. Aby zaradzić tym trudnościom powołano Radę Społeczną, która miała przyjść z pomocą finansową, ale też tę trudną sytuację miało poprawić upaństwowienie placówki projektowane na rok 1951.4

W styczniu 1951 roku nastąpiło przekształcenie Ogniska na Szkołę Muzyczną Miejską z subwencją pięciu tysięcy pięciuset złotych miesięcznie, ale tylko na trzy miesiące.5

W listopadzie 1951 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało szkole prawa Państwowych Szkół Artystycznych.

Upaństwowienie szkoły było wielce znaczącym wydarzeniem. Od 1953 roku Państwowa Szkoła Muzyczna wchodzi na drogę intensywnego rozwoju, a dzięki otrzymaniu budżetu może zaspokajać swoje potrzeby związane z działalnością szkoły.

Przy Państwowej Szkole Muzycznej w Prudniku działało również Ognisko Muzyczne, które we wrześniu 1957 roku liczyło ponad 50 uczniów. Miało ono być bazą rekrutacyjną dla szkoły, a przede wszystkim miało przyczyniać się do rozpowszechniania kultury muzycznej na terenie Prudnika.6 Przy szkole oprócz Ogniska Muzycznego działało też od 1 listopada 1957 roku Ognisko Baletowe.7

Długoletnim stażem pracy w prudnickiej szkole muzycznej mogą poszczycić się tacy nauczyciele jak: Renata Darmochwal, Edward Gościej, Stanisław Kuzak, Matylda Lachman, Jan Paluch, Bronisław Pietrzak, Jan Płachta, Lucyna Szeliga, Edmund Szuster, Halina Zdrójkowska.

18 maja 1958 roku Państwowa Szkoła Muzyczna obchodziła 10-lecie swojego istnienia. Placówka stała się poważnym ośrodkiem życia kulturalnego Prudnika i okolic.

„W ciągu minionych dziesięciu lat zespoły instrumentalne, baletowe, chóry i soliści szkoły brali aktywny udział w około stu osiemdziesięciu imprezach zorganizowanych z okazji uroczystości państwowych, w koncertach i popisach szkolnych. Swą działalnością kulturalną szkoła objęła nie tylko teren własnego powiatu, ale również województwo, a nawet bratnią Czechosłowację (w ramach wymiany kulturalnej polsko-czechosłowackiej)”.

W roku jubileuszowym doliczono się 41 absolwentów, z których większość kształci się w średnich i wyższych szkołach muzycznych. Imprezy artystyczne z okazji obchodu jubileuszu odbywały się w Prudnickim Domu Kultury, podczas których najbardziej zasłużonym nauczycielom szkoły wręczono dyplomy uznania i nagrody pieniężne.1

1 września 1966 roku, podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, szkoła otrzymała Odznakę Tysiąclecia PRL od Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu za działalność społeczną w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego.2

W maju 1968 roku szkoła obchodziła Jubileusz 20-lecia swego istnienia. Podczas uroczystości otrzymała nadaną przez prez. WRN w Opolu odznakę „Zasłużonemu Opolszczyźnie”.

28 stycznia 1970 roku odszedł na emeryturę wieloletni dyrektor tejże szkoły Stanisław Szadaj (X 1958 – I 1970). Szkoła w tym czasie otrzymała Odznakę Tysiąclecia PRL i medal „Działacza Opolszczyzny”. Od 1 lutego 1970 roku obowiązki dyrektora pełniła Lucyna Szeliga.3

Gdy w 1973 roku szkoła obchodziła Jubileusz 25-lecia istnienia, zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dniem 1 maja 1973 roku, otrzymała nazwę: „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku” 4. Kulminacyjnym punktem obchodów było uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie placówce imienia Karola Szymanowskiego, połączone z sesją inauguracyjną i koncertem absolwentów, z udziałem przedstawicieli powiatowych władz.5

14 kwietnia 1978 r. obchodzono Jubileusz 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej, który połączono z otwarciem nowej, wybudowanej obok szkoły sali koncertowej. Na scenie sali koncertowej stanął też w tym czasie doskonałej marki fortepian „Petrof”. Otwarcia dokonał I sekretarz KMG PZPR Józef Stankiewicz. W uroczystym koncercie udział wzięli: Paulos Raptis – śpiew, Elżbieta Sukniewicz – fortepian, Joanna Mądroszkiewicz – skrzypce.

A oto słowa, którymi artyści wyrazili swoje uznanie: „Dziękujemy Pani Dyrektor Lucynie Szelidze za zaproszenie nas na otwarcie nowej, pięknej sali Szkoły Muzycznej w Prudniku i za te gorące oklaski publiczności. Życzymy wszystkiego dobrego i sukcesów w wychowaniu przyszłych wspaniałych artystów”.6

Muzycy, którzy występowali w tych czasach w prudnickiej sali koncertowej to m.in.: Halina Czerny – Stefańska, I. Sulikowski, St. Górecki, A. Jasiński, J. Heller, Andrzej Hiolski, Wanda Wiłkomirska, Bogdan Paprocki, Regina Smendzianka, a także chór Kurczewskiego z Poznania, Madrygaliści z Bydgoszczy, Warszawski Kwintet Akordeonowy, Kwintet Dęty Filharmonii Opolskiej, Camerata Cracovia, Agnieszka Duczmal i Orkiestra Kameralna Amadeus, a także aktorzy – K. Kolberger, A. Szczepkowski, B. Tyszkiewicz i inni.1

Z okazji 30–lecia swej działalności szkoła otrzymała dyplom honorowy Wojewody Opolskiego za aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu artystycznego i społeczno – kulturalnego 2.

W kwietniu 1988 roku Państwowa Szkoła Muzyczna w Prudniku została zbiorowo wpisana do Księgi Ludzi Zasłużonych dla Miasta i Gminy Prudnik.3

3 czerwca 1988 roku szkoła obchodziła Jubileusz 40-lecia swojej działalności. W tym czasie, w sześcioletniej szkole dziecięcej i czteroletniej młodzieżowej uczyło się 170 osób, natomiast w Ognisku Muzycznym razem z filią w Głogówku - 60 osób.

50–lecie Państwowej Szkoły Muzycznej obchodzone w 1998 roku zostało uhonorowane dyplomem za zasługi w upowszechnianiu kultury od Ministra Kultury i Sztuki. Obchody Jubileuszu składały się z trzech elementów: część oficjalna, którą wypełniły życzenia, wręczenie nagród, listów gratulacyjnych oraz koncert uczniów i absolwentów szkoły. Trzecim elementem obchodów była wizyta w Prudniku Orkiestry z Northeim (Niemcy), która 9 maja wystąpiła w prudnickim I Liceum Ogólnokształcącym ze swoim koncertem.4

Dużą część ówczesnej i obecnej kadry nauczycielskiej stanowią byli absolwenci tej szkoły, którzy po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych powrócili, aby pracować w rodzinnym mieście. Niektórych absolwentów można odnaleźć w łódzkim Teatrze Wielkim, w Gliwickiej Operetce, w orkiestrach symfonicznych, czy też Akademii Muzycznej w Katowicach. Wielu pracuje w placówkach kultury, zasila zespoły amatorskie, uczy wychowania muzycznego w szkołach.

W roku szkolnym 2007/2008 Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku obchodziła Jubileusz 60-lecia swej działalności. 

Według obliczeń po 60 latach działalności, przez szkołę przewinęło się około 2.600 uczniów, z czego ukończyło ją około 1.000 absolwentów. Wybitni absolwenci to m. in.:Chełmecki Jarosław (akordeon, wykładowca- Akademia Muzyczna w Katowicach), Ciemny Franciszek (fagot-Filharmonia Opolska), Cieśla Ryszard (klarnet), Dancewicz Mieczysław (altówka), Dudzik Rafał (skrzypce-Opera Wrocławska), Janik Jerzy (klarnet- Gliwicki Teatr Muzyczny), Jurkiewicz Stanisław (fagot), Kaczmarek Maria (skrzypce-Filharmonia Opolska), Los Ginter (trąbka-Operetka Śląska w Gliwicach), Malinowska Barbara (skrzypce-Orkiestra Symfoniczna we Wrocławiu), Pająk Jarosław (klarnet), Paluch Roman (skrzypce- Orkiestra Symfoniczna w Salzburgu), Pawlak Józef (trąbka-Operetka Śląska w Gliwicach), Płonka Ewa (fortepian), Rawski Tomasz (perkusja), Sąkól Wojciech (skrzypce, dyrygent), Sokołowska Elżbieta (fortepian), Stachurska Alicja (fortepian-Opera Poznańska), Walczak Adriana (skrzypce- Symfonia Warsovia), Weinkopf Andrzej (puzon- Filharmonia Opolska),
Kolejni dyrektorzy szkoły to:

- Helena Paszkiewicz,

- Romuald Jendrysek,

- Stanisław Szadaj (1958 – 1970),

- Lucyna Szeliga (1970 – 1991),

- Ewa Korzeniewska – Bednarczyk (1991 – 1994),

- Joanna Gajęcka – Zarych (1994 – 2008),

- Małgorzata Jaskółka od 2009 roku.


Obecnie szkoła prowadzona i nadzorowana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształci się tu 140 uczniów, w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim. Aktualnie istnieje możliwość nauki gry na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce, puzonie i perkusji. Oprócz nauki gry na wybranym instrumencie uczniowie uczęszczają obowiązkowo na następujące zajęcia dydaktyczne: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, fortepian dodatkowy, akompaniament, mogą też wspólnie muzykować w zespołach instrumentalnych.

Kadrę pedagogiczną w roku szkolnym 2009/2010 stanowi 18 nauczycieli (łącznie z dyrektorem): Anita Bąk (chór szkolny), Barbara Hortyńska-Swendrowska (fortepian), Jerzy Janik (klarnet), Małgorzata Jaskółka (fortepian), Justyna Kowalczyk (puzon), Marian Leicht (fortepian), Marcin Lewicki (skrzypce), Beata Miczka (fortepian, teoria), Gabriela Mićka (fortepian), Barbara Mrozek-Żymła (skrzypce), Ewelina Niżyńska (akordeon), Barbara Oczkowska (trąbka), Teresa Pientka (teoria, fortepian dodatkowy), Mariusz Pikuła (perkusja), Justyna Rademacher (flet), Andrzej Tabiś (akordeon), Andrzej Weinkopf (trąbka, puzon), Alina Wołejko (teoria).

O ład, ciepło i porządek w szkole dbały i dbają osoby z administracji: Renata Towarnicka, Stefania Trzonkowska, Elżbieta Branka, Ewa Partyczna, Beata Leicht, Alicja Pietrzkiewicz, i obsługi: Ryszard Kirnicki, Maria Dudzik, Alicja Salamon.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia realizuje następujące cele:


  • rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne, głównie w zakresie gry na instrumencie, w sposób dostosowany do wieku i predyspozycji ucznia,

  • uwrażliwia na piękno i kształtuje poczucie estetyki,

  • przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,

  • przygotowuje do publicznych występów estradowych i zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym,

  • przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia,

  • oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury.

Nauczyciele stosują różnorodne formy wspomagające edukację muzyczną, m.in.: koncerty, wystawy, gazetki ścienne, spotkania, zabawy integracyjne, Konkurs Młodego Melomana, szkolne konkursy upowszechniające wiedzę o życiu i twórczości wielkich kompozytorów. Uczniowie wyjeżdżają też i biorą udział w koncertach w filharmonii, spektaklach operowych i baletowych. Prezentują swoje osiągnięcia podczas koncertów szkolnych i pozaszkolnych, konfrontują również swoje umiejętności w przesłuchaniach, przeglądach, kursach, konkursach pozaszkolnych, m.in.: Regionalnych i Makroregionalnych przesłuchaniach uczniów szkół muzycznych I stopnia. Szkoła posiada własną stronę internetową: www.psmprudnik.edu.pl, którą prowadzi Marcin Lewicki – nauczyciel gry na skrzypcach.

Szkoła Muzyczna I stopnia będąc szkołą artystyczną wpływa bardzo pozytywnie na wychowanie swych uczniów. Bo jak pisze w swej książce Phil Bosmans: „Szkoła, która za pośrednictwem nauczycieli przekazuje jedynie podstawową, specjalistyczną wiedzę, to gwarancja, że nastąpi bankructwo duchowe całego społeczeństwa. Najwyższy czas, by wychowywać całego człowieka, nie tylko rozum, lecz także serce, nie tylko inteligencję, lecz także charakter. Wychowywać znaczy: z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają życiu sens i kierunek. Nie dokonuje się to aż tak bardzo przez słowa, lecz przede wszystkim przez to, że słowa te stają się widoczne i uchwytne we własnym życiu. Wychowywanie jest zatem wspólnym zadaniem rodziców, szkół, mediów, całego życia publicznego” 1.

Niezaprzeczalnie można stwierdzić – nauczyciele muzyki mają wpływ na kształtowanie charakterów i postaw swoich wychowanków, bo sztuka rozsiewa piękno i dobro. Pedagodzy szkoły muzycznej uczą języka muzyki i wyzwalają w swoich uczniach odwagę posługiwania się nim. Jest to język emocji, a przez to jest uniwersalnym językiem wszystkich ludzi. Wymaga przyswajania przez długie lata nauki i dążenia do doskonałości. Dlatego wpajamy swoim uczniom przesłanie Alberta Einsteina, który podkreślał, że „nieważne jest to, czy człowiek odnosi zwycięstwa, ale to czy dąży do wartości”.

Opracowanie na podstawie kronik szkolnych:

Ewelina Niżyńska – nauczyciel gry na akordeonie w PSM I st. w Prudniku,

Małgorzata Jaskółka – dyrektor i nauczyciel gry na fortepianie w PSM I st. w Prudniku.

1 Kronika PSM w Prudniku, 1948 – 1966, s. 5.

2 Kronika PSM w Prudniku, 1966 – 1976, s. 26.

3 Kronika PSM w Prudniku, 1948 – 1966, s. 12.

4 Trybuna Opolska, 20.06.1950, Powołanie Rady Społecznej przy Miejskim Ognisku Muzycznym,

nie odnaleziono.5 Kronika PSM w Prudniku, 1948 – 1966, s. 18.

6 Kronika PSM w Prudniku, 1948 – 1966, s. 69, 90.

7 Tamże, s. 91.

1 Tamże.

2 Tamże, s. 1.

3 Tamże, s. 49.

4 Kronika PSM w Prudniku, 1966 – 1976, s. 114.

5 Głos Włókniarza nr 12, Gdzie nie ma serca – muzyka istnieć nie może, 16 – 30.06.1973, s. 4.

6 Kronika PSM w Prudniku, 1976 – 1982, s. 53 – 56.

1 Księgi Pamiątkowe, 1968 – 1986, 1986 – 1995.

2 Kronika PSM w Prudniku, 1976-1982, s. 57.

3 Kronika PSM w Prudniku, 1988 – 1999, s. 11.

4 Kronika PSM w Prudniku, 1988 – 1999, s. 203 – 204.

1 P. Bosmans, Żyć każdym dniem czyli jak znaleźć wielką radość w małych rzeczach, SEMEN, Wrocław 2004, s.268.


- -

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna