Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Dębicy Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w DębicyPobieranie 13.08 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar13.08 Kb.Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy
Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Dębicy
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy


VI Makroregionalny Konkurs Wiedzy o Kompozytorach:
„Życie i twórczość Krzysztofa Pendereckiego”


dla szkół muzycznych I stopnia
pod honorowym patronatem Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich

SZ.P. Dyrektorzy Szkół Muzycznych

Uprzejmie informujemy, że w związku z przypadającym na 2013 rok jubileuszem


80. urodzin Prof. Krzysztofa Pendereckiego, zorganizowano w naszej szkole obchody „ROKU KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W DĘBICKIEJ SZKOLE MUZYCZNEJ POLYMORPHIE 2012-2013”. W związku z tym w dniu 11 marca 2013r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego
w Dębicy odbędzie się VI Makroregionalny Konkurs Wiedzy o Kompozytorach: „Życie i twórczość Krzysztofa Pendereckiego”.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem
  Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich

 2. VI Makroregionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej odbędzie się 11 marca 2013 r. w sali 39 Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dębicy.

 3. W konkursie może brać udział nie więcej niż trzech uczniów z jednej szkoły.

 4. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
  ETAP I: test foniczny ETAP II: test teoretyczny.
  Wynik końcowy będzie sumą punktacji uzyskanej w dwóch etapach

 5. Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora PSM w Dębicy. Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

 6. Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia prosimy przesłać na adres szkoły do 28 lutego 2013 r. (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły www.psmdebica.pl ).

 7. Zgłoszenia oraz wpisowe w wysokości 30 zł od każdego uczestnika należy wpłacać do dnia 28 lutego 2013 r. na konto: Rada Rodziców przy PSM I st. im. K. Pendereckiego w Dębicy Bank PEKAO S.A. 41 1240 4807 1111 0010 4024 3495

 8. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres email PSM
  I st. w Dębicy: szkoła_muzyczna@o2.pl lub telefonicznie tel./fax 014 670 20 80 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pytania można kierować także na adres : jadwiga.kania@poczta.onet.pl

HARMONOGRAM KONKURSU

godz. 1300 – przywitanie uczestników przez Dyrekcję szkoły i rozpoczęcie konkursu


godz. 1315 – 1330 etap I
godz. 1330 – 1430 etap II
godz. 1430 - 1445 przerwa
godz. 1445 - 1600 koncert twórczych aranżacji i autorskich pomysłów kompozytorskich inspirowanych utworami K. Pendereckiego GRAMoPHONY
godz. 1600 - 1700 przerwa obiadowa
godz. 1700 ogłoszenie wyników konkursu teoretycznego i przeglądu GRAMoPHONY, wręczenie nagród i dyplomów

WYMAGANIA KONKURSOWE

ETAP I: rozpoznanie słuchowe 10-ciu fragmentów utworów spośród 18 podanych przykładów

ETAP II: test wiedzy teoretycznej obejmujący wiadomości z zakresu życia, działalności i twórczości Krzysztofa Pendereckiego. Znajomość ikonografii dotyczącej kompozytora na podstawie:

 • P. Ćwikliński, J. Ziarno, Pasja o Krzysztofie Pendereckim, Polska Oficyna Wydawnicza Warszawa 1993.

Test pisemny obejmował będzie wiadomości z zakresu podanej literatury:

LITERATURA

 • A. Jarzębska, Penderecki [hasło] w: <>, (t. 8), red. E. Dziębowska, Kraków 2004, (s. 8 – 38).

 • R. Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum, PWM Kraków 2000, rozdz. „Pasja według św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego",
  (s. 31 - 42).

ETAP I TEST FONICZNY – lista utworów wg porządku chronologicznego

1. Emanacje na dwie orkiestry smyczkowe (1958)


2. Psalmy Dawida (1959), Ps. 43
3. Tren Ofiarom Hiroszimy (1960)
4. I Kwartet smyczkowy (1960)
5. Trzy utwory w stylu barokowym (1964-66), całość
6. Capriccio na obój i smyczki (1965)
7. Pasja wg. św. Łukasza (1965), fragmenty cz. 1 O Crux ave, Deus meus.
8. Jutrznia, Złożenie do grobu cz. 1 Tropar (1970)
9. Polskie Requiem (1980 – 2005), fragmenty Lacrimosa, Agnus Dei, Chaconne
in memoriam Giovanni Paolo II

10. Cadenza per viola sola (1984)
11. Pieśni Cherubinów (1986)
12 Kwartet na klarnet i trio smyczkowe, całość (1993)
13. Koncert skrzypcowy Metamorfozy (1995)
14. VII Symfonia Siedem Bram Jerozolimy (1996) cz. 1 Magnus Dominus,
cz. 3 De Profundis
15. Credo na głosy solowe, chór i orkiestrę (1997-98) cz. 1 In unum Deum
16. Sekstet na klarnet, waltornię, trio smyczkowe i fortepian (2000), cz. 1
17. VIII Symfonia Pieśni Przemijania (2007), cz. 1 Nachts
18. Kaczka pstra na chór dziecięcy (2008)


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna