Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża Wydział HumanistycznyPobieranie 14.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.67 Kb.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża

Wydział Humanistyczny

Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25

łącznik prostoliniowy 3


Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

oraz


Rada Niepełnosprawnych Studentów

zapraszają do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

organizowanej pod patronatemCentrum Profilaktyki Społecznej

Na krawędziProfilaktyka zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość –

orientacje niepełnosprawnosci”


27 kwietnia 2016 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25
Komitet Naukowy
Prof. Vincenzo Antonio Piccione – Università degli Studi Roma Tre, Rzym

Prof. dr hab. Lillya Morska – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka, KUL, Tarnopol)

Prof. dr hab. Janusz Mariański – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. ndzw. – Centrum Profilaktyki Społecznej, Milanówek; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Dr bab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL, Lublin, Stalowa Wola

Dr Jan Adam Malinowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, redaktor naczelny czasopisma „Wychowanie na co Dzień”

Dr hab. Paweł Prüfer, prof. ndzw. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Obserwacja codziennego funkcjonowania współczesnego człowieka dostarcza aż nadto wiele przykładów nie radzenia sobie z problemami, dylematami, emocjami i bodźcami, docierającymi do ludzi. Dla wielu z nich pokłosiem takiej niemocy i braku odporności jest popadanie w różnorodne zaburzenia, wśród których dominują anoreksja, bulimia oraz otyłość. Problemy te nie omijają także osób niepełnosprawnych. Można także zastanawiać się, czy ich występowanie nie generuje także stanów, które można by określać jako deficyty osobowościowe, jako swoisty rodzaj braku pełnej sprawności. Chcemy zaprosić do szerokiego i wielowątkowego namysłu nad problematyką związaną ze wskazanymi zaburzeniami, jak nad ich implikacjami w sferze niepełnosprawności.


Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji pedagogów, psychologów, socjologów, teologów, terapeutów oraz wszystkich, którzy zarówno teoretycznie jak i praktycznie podejmują namysł i aktywność związaną ze wspomnianymi obszarami problematyki.
Opłatę konferencyjną z tytułem płatności „konferencja NA KRAWĘDZI” w kwocie 150 zł należy wnieść na rachunek bankowy (Bank Zachodni WBK: 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000) w terminie do 30 marca 2016 r. Propozycję tematów wystąpienia (wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać na adres sekretarza konferencji dr Anny Dobrychłop (annadobrychlop@o2.pl) w terminie nieprzekraczalnym do 15 marca 2016r. Planujemy wydanie publikacji naukowej, recenzowanej, dotyczącej problematyki naszych obrad. Konferencja jest objęta patronatem naukowym przez kwartalnik pedagogiczno-socjologiczny „Społeczeństwo i Rodzina”, czasopismo naukowe „Wychowanie na co Dzień” oraz Centrum Profilaktyki Społecznej.
Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w certyfikowanych warsztatach metodycznych Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych. Postawy pomocy przedmedycznej  dla osób pod wpływem narkotyków i dopalaczy, które poprowadzi zespól ekspertów z Centrum Profilaktyki Społecznej pod kierunkiem prof. ndzw. dr hab. Mariusza Jędrzejko

Sekretarz Konferencji Kierownik naukowy konferencji

dr Anna Dobrychłop dr hab. prof. nadzw. Paweł Prüfer
Email: annadobrychlop@o2.pl, tel. 506 402 869 Email: paweljazz@o2.pl , tel. 603 854 857©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna