Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1990


Partenon. Tabl. XLVI. 814____________________ __ Skorowidz alfabetyczny rycin PartenonPobieranie 9.02 Mb.
Strona162/162
Data28.04.2016
Rozmiar9.02 Mb.
1   ...   154   155   156   157   158   159   160   161   162
Partenon. Tabl. XLVI.

814____________________ __ Skorowidz alfabetyczny rycinPartenon. Fryz zachodni z przedstawieniem procesji panatenajskiej. Tablica XLVI.

Parys i Eros. Relief marmurowy, rzymska adaptacja greckiego oryginału z okresu hellenistycz­nego. Palazzo Spada, Rzym. Tabl. XLVI.Pegaz i Bellerofont. Relief marmurowy będący rzymską adaptacją greckiego oryginału z okresu hellenistycznego. Palazzo Spada, Rzym. Tabl. XLVI.

Pelops i Hippodamia. Malowidło na czerwonofigurowej amforze malarza Mejdiasa z ok. 415 r. p.n.e. Muzeum w Arezzo. Tabl. XLVII.

Penelopa tkająca. Malowidło na czerwonofigurowym skyfosie z ok. 450 r. p.n.e. stanowiące bardzo ważny dokument dla greckiej kultury materialnej ze względu na przedstawienie warsztatu tkackiego. Muzeum w Chiusi. Tabl. XLVII.

Pentesileja. Śmierć Pentesileji. Malowidło na wewnętrznej stronie czary czerwonofigurowej ma­larza Pentesilei z ok. 460 r. p.n.e. Staatliche Antikensammlung, Monachium. Tabl. XLVIII.

Peplos. Marmurowy posąg Sterope (wys. 2,60 m) odzianej w peplos, ze wschodniego przyczółka świątyni Zeusa w Olimpii z ok. 465 - 457 r. p.n.e. Muzeum w Olimpu. Tabl. XLVII.

Pergamon. Wielki ołtarz Zeusa. Rekonstrukcja. Pergamon Museum, Berlin. Tabl. XLVII.

Peraeusz unoszący głowę Meduzy. Malowidło na czerwonofigurowej hydrii malarza Pana z ok. 480 r. p.n.e. British Museum, Londyn. Tabl. XLVIII.

Perykles. Marmurowa herma portretowa, będąca rzymską kopią greckiego oryginału dłuta Kresilasa z Kydonii z ok. 440 r. p.n.e. British Museum, Londyn. Tabl. XLVIII.

Pinakoteka na Akropolis ateńskiej. Budynek stanowiący pn. skrzydło Propylei Mnesiklesa z lat 437 - 432 p.n.e. Tabl. XLVIII.

Pindar. Marmurowa kopia rzymska z I w. n.e. wg oryginału greckiego z ok. 180- 170 r. p.n.e. Ny Carisberg Głyptothek, Kopenhaga. Tabl. XLIX.

Pitos gliniany (wys. 1,18 m) z plastyczną dekoracją, znaleziony w Rnossos z ok. XVII - XV w. p.n.e. Muzeum Narodowe, Ateny. Tabl. XLIX.

Platon. Marmurowa kopia rzymska z I w. n.e. wykonana prawdopodobnie wg portretowego posągu greckiego dłuta Silaniona z ok. 367 - 357 r. p.n.e. Kolekcja Boehringera w Genewie. Tabl. XLIX.

Plotyn. Rzymska marmurowa herma portretowa z ok. 260 - 268 r. n.e. Muzeum w Delfach. Tabl. XLIX.

Poliklet. Posąg rannej Amazonki. Marmurowa kopia rzymska wg brązowego oryginału tego rzeźbiarza z poł. V w. p.n.e. Altes Museum, Berlin. Tabl. XLIX.

Pompeje. Plan miasta. Tabl. L.

Pompeje. Casa del Poeta Tragice. I w. n.e. Tabl. L.

Posejdon. Marmurowy posąg z drugiej pół., IV w. p.n.e. Museo del Laterano, Rzym. Tabl. LI.

Posejdonios. Marmurowy biust z I w. n.e. Kopia oryginału brązowego z ok. 70 r. p.n.e. Museo Nazionale, Neapol. Tabl. LI.

Prahsyteles. Satyr odpoczywający (wys. 1,79 m). Marmurowa kopia rzymska z I/II w. n.e. według oryginału tego rzeźbiarza z ok. poł. IV p.n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa. Tabl. LI.

Prometeusz lepiący człowieka. Fragment marmurowego sarkofagu rzymskiego z końca II w. n.e. Luwr, Paryż. Tabl. LI.

Pylon. Rekonstrukcja rysunkowa. Tabl. LII.Pyrrus. Marmurowa herma portretowa, rzymska kopia oryginału greckiego z ok. 290 r. p.n.e. Museo Nazionale, Neapol. Tabl. LII.

Rzym. Makieta Forum Romanum. Tabl. LII.

Safona grająca na barbitonie. Malowidło na hydrii attyckiej z 500 r. p.n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa. Tabl. LII.Samothrake, posąg Nike (wys. 2,45 m) dłuta Pytokritosa z Rodos, znaleziony w sanktuarium Kabirów na Samothrake w 1863 r. Oryginał grecki z około 200-190 r. p.n.e. Luwr, Paryż. Tabl. LIII.

Skorowidz alfabetyczny rycin


815

Sarkofag rzymski. Rzym 120 -130 n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa. Tablica LIII. Scabellum, instrument muzyczny naciskany nogą; posąg satyra z grupy rzeźbiarskiej określanej

jako tzw. „Zaproszenie do tańca". Okres późnohellenistyczny. Galleria degli Uffzi, Florencja.

Tabl. Lm.

Scypion. Brązowy biust rzymski z okresu republiki. Luwr, Paryż. Tabl. LIV. Segesta. Nieukończona dorycka świątynia z ok. 430 r. p.n.e. Tabl. LIV. Selinunt. Plan Akropolis, rekonstrukcja rysunkowa J. Hulota. Tabl. LIV. Seneka. Marmurowa herma rzymska. III w. n.e. wg prototypu z ok. 60 r. n.e. Muzeum w Ber­linie. Tabl. LIV.Serapis. Marmurowa kopia rzymska wg oryginału greckiego rzeźbiarza Bryaksisa z lat 280-

240 p.n.e. Watykan, Rzym. Tabl. LV.Sfinks z kolumny Naksyjczyków w Delfach, ok. 560 r. p.n.e. Muzeum w Delfach. Tabl. LV.

Simpulum. Brąz I - III w. n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa. Tabl. LV.Sistmm brązowe z Egiptu. Okres grecko-rzymski. Muzeum Narodowe, Warszawa, depozyt

Luwru. Tabl. LV.Skopas. Tzw. „Szalejąca Menada". Marmurowa kopia rzymska rzeźby dłuta Skopasa z pół.

TV w. p.n.e. Muzeum w Dreźnie. Tabl. LV.Sofilos. Amfora, pocz. VI w. p.n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa Tabl.. LVI. Sofokles. Marmurowa kopia rzymska wg oryginału greckiego posągu z 340 r. p.n.e. Museo dcl

Laterano, Rzym. Tabl. LVI.

Sokrates. Marmurowa rzymska herma portretowa wykonana wg prototypu z ok. 100 - 50 r. p.n.e.

Yilla Albani, Rzym. Tabl. LVI.

Spalatum. Rekonstrukcja rysunkowa pałacu Dioklecjana wzniesionego około 300 r. n.e.

Tabl. LVI.

Spatulum. Brąz I - III w. n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa. Tabl. LVII. Stater złoty Aleksandra Wielkiego. Na awersie głowa Ateny w hełmie korynckim zwrócona

w prawo; na rewersie Nike zwrócona w lewo, z trójzębem w lewej ręce, w prawej ręce — wieniec.

Muzeum Narodowe, Warszawa. Tabl. LVII.

Stoa Attalosa II na Agorze ateńskiej z poł. II w. p.n.e. Współczesna rekonstrukcja. Tabl. LVII.

Strigilis. Brąz I - II w. n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa. Tabl. LVIII.

Sulla. Rzymski marmurowy portret z okresu późnej republiki. Głyptothek, Monachium.

Tabl. LVIII.

Sybilla z Kurne. Fresk Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Tabl. LVIII. Sylen. Plakietka kościana z III - II w. p.n.e. z Mirmeki na Krymie. Muzeum Narodowe, War­szawa. Tabl. LVm.Syrena. Attycka rzeźba nagrobna, V w. p.n.e. Muzeum Narodowe, Ateny. Tabl. LVIII.

Świątynie greckie. Plany wg teki Witruwiusza. Tabl. LIX.

Tabiilarimn na Forum Romanum w Rzymie. Stan obecny. Na pierwszym planie świątynia Wes-pazjana i świątynia Saturna. Tabl. LIX.

Tanagra. Terakotowa figurka dziewczyny z ptaszkiem, IV - III w. p.n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa. Tabl. LDC.Tarpejska skala przy Kapitelu w Rzymie wg rys. Pogllaghiego. Tabl. LIX.

Teatr Dionizosa w Atenach ok. 326 r. p.n.e. Tabl. LX.

Telesterion w Eleusis. Plan wg projektu Iktinosa z ok. 430 r. p.n.e. uwzględniający także drobne zmiany wprowadzone w końcu V w. p.n.e. Tabl. LX.

Temistokles. Marmurowa herma z Ostii. Kopia rzymska z II w. n.e. oryginału greckiego z ok. 460 r. p.n.e. Ny Carisberg Głyptothek, Kopenhaga. Tabl. LX.

Terra sigillata. Czarka znaleziona w Gonczynie, pow. Łęczyca na cmentarzysku ciałopalnym. Okres Antonina Piusa (138 • 161 n.e.). Muzeum Narodowe, Warszawa. Tabl. LX.

816 Skorowidz alfabetyczny rycia

Tetyda i Peleus. Malowidło wnęu-za czary czerwonofigurowej z ok. 500 r. p.n.e. Muzeum w Ber­linie. Tabl. LXI.

Tezejon. Tabl. LXI. Tezeusz w walce z centaurami. Malowidło z krateru czerwonofigurowego tzw. malarza Florenc-

kiego, ok. 465 r. p.n.e, Museo Archeologico, Florencja. Tabl. LXI. Tiryns. Plan zamku. Koniec XIII w. p.n.e. Tabl. LXI. Tiryns. Sklepiony korytarz w murze obronnym. XIV w. p.n.e. Tabl. LXI. Toga. Marmurowy posąg Rzymianina odzianego w togę (tzw. togatus) z II - III w. n.e. Muzeum

Narodowe, Warszawa, depozyt Luwru. Tabl. LXII.

Tolo^ w Delfach ok. 400 r. p.n.e. Delfy. Stan z 1961 r. Tabl. LXII.Trajan. Marmurowy biust z lat 53-117 n.e. British Museum, Londyn. Tabl. LXIII.

Trewir. Porta Nigra — brama miejska wzniesiona ok. 260 r. n.e. Tabl. LXIII.

Triada, Ozyrys w owczemu Faraona i Horusa. Czerwony granit, XIX albo XX dyn. Luwr,

Paryż. Tabl. LXIII.

Trielinimn w grobowcu etruskim zwanym „Tomba dei Rilieyi", wzniesionym w IV - III w. p.n.e.

na nekropoli w Cerveteri. Tabl. LXIV.

Troja. Przekrój przez wzgórze Hissarlik ukazujący kolejne warstwy osadnicze Troi- Tabl. LXIV Tropaion rzymskie (Tropaeum Traiani), nowa rekonstrukcja tropaionu z Adarnklissi w Dobru­dży. Tabl. LXIV.Trójnóg platejski w Delfach. Rekonstrukcja. Tabl. LXIV.

Tryumf rzymski. Płaskorzeźba z Łuku Tytusa, 81 r. n.e. Forum Romanum, Rzym. Tabl. LXV.

Tukidydes. Marmurowa kopia rzymska z pocz. II w. n.e. wg greckiego oryginału brązowego

z ok. 370 - 350 r. p.n.e. Kolekcja Holkam Hali, Anglia. Tabl. LXV. Tyber. Marmurowa rzeźba z I w. n.e. Luwr, Paryż. Tabl. LXV. Tyberiusz. Marmurowe popiersie. Museo Nazionale, Neapol. Tabl. LXV.

Urna. Etruska urna grobowa. Watykan, Rzym. Tabl. LXVI.

Via Sacra w Rzymie. Stan obecny. Widok od strony Palatynu. Tabl. LXVI. Villa. Malowidło ścienne z Pompejów, 54 - 79 r. n.e. Tabl. LXVI.

Waga z odważnikiem z Pompejów. Museo Nazionale, Neapol. Tabl. LXVII. Watykan. Plan bazyliki ufundowanej przez Konstantyna ok. 333 r. n.e., na jej miejscu obecnie

wznosi się kościół świętego Piotra. Tabl. LXVII.

Wergiliusz. Rzymska mozaika z Sousse z pocz. III w. n.e. Tabl. LXVII. Wesele w Rzymie. Scena zaślubin. Fragment sarkofagu rzymskiego ze sceną zaślubin (dextra-

rurn iunctio) marmur, pocz. III w. n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa. Tabl. LXVIII.

Wcspazjan. Marmurowy biust z okresu Plawiuszy. Museo Nazionale, Neapol. Tabl. LXVII. Westalka. Rzeźba rzymska znaleziona na Forum Romanum w Casa delie Yestali (ok, 64 r. n.e.).

Museo Nazionale delie Termę, Rzym. Tabl. LXVII. Wieża wiatrów w Atenach. Tabl. LXVIII. Wilczyca kapitolińska. Muzeum Kapitolińskie. Rzym. Tabl. LXVI.Zegar słoneczny z marmuru (wys. 0,32 m) wsparty na podstawie w kształcie lwich łap. Okres hellenistyczny. Delos. Tabl. LXVIII.

Zenobia. Portret Septimii Zenobii na awersie monety palmyreńskiej z czasów jej panowania (268 - 273 n.e.). Bibliotheaue Nationale, Gabinet de Medailles. Paryż. Tab). LXVIII.

Zeus siedzący na tronie. Marmurowa kopia rzymska z II w. n.e. wykonana wg hellenistycznej trawestacji chryzelefantynowego posągu Fidiasza z drugiej poł. V w. p.n.e. Muzeum Narodowe, Warszawa, depozyt Luwru. Tabl. LXVIII.

Pobieranie 9.02 Mb.

1   ...   154   155   156   157   158   159   160   161   162
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna