PAŃstwowy powiatowy inspektor sanitarnyPobieranie 8.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar8.17 Kb.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PRUDNIKU


ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik

sekr. tel. 077 436 20 74, fax 077 436 20 75

e-mail: psse.prudnik@pis.gov.plHK.43260.14.1.2016.KT

Prudnik, 01.02.2016 r.

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzipochodzącej z wodociągu publicznego w Szybowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, na podstawie sprawozdania z badań wody nr 5/W/Z/2016, pobranej z wodociągu publicznego w Szybowicach w dniu 19.01.2016r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobową Spółkę Gminy Prudnik z o.o.


stwierdza
że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Szybowicach jest przydatna do spożycia.

Powyższą ocenę wydaje się zgodnie z § 17.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

Otrzymuje:


  1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

  1. Burmistrz Prudnika, Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

  2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku

mgr inż. Adam Piotrowski

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 077 436 20 74 wew. 24
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna