Płatki, krople, pęcherzyki – czyli projekt artystyczny o rdzeniu lodowymPobieranie 17.98 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.98 Kb.
Płatki, krople, pęcherzyki – czyli projekt artystyczny o rdzeniu lodowym

Dan Zwartz and Heidi Roop, Antarctic Research Centre,

Victoria University of Wellington, New Zealand

TRANSLATED BY Karolina Banul

Tłumaczone przez Karolinę BanulCele projektu to:

- edukowanie na temat sposobu formowania się rdzenia lodowego oraz jak może być on wykorzystywany do interpretowania zmian klimatu, które miały miejsce w przeszłości,

- tworzenie prac artystycznych przedstawiających proces przekształcania się śniegu w lód,

- przygotowanie kreowanych przez wielu indywidualnych współtwórców, inspirowanych „z tłumu” (tzw. crowdsourcing)


Niezbędne materiały:

  • Kwadratowe arkusze papieru o wymiarach 150 cm x150 cm, lub zwyczajny papier do drukarki (ważne aby był łatwy do skanowania)

  • Różne odcienie niebieskich flamastrów i długopisów (tylko niebieskie!)

  • PowerPoint (lub PDF) jako narzędzie do wsparcia nauczania.

  • Skaner lub aparat fotograficzny, tak aby możliwe było wykonanie zdjęcia(odbitki) z rysunków przygotowanych przez uczniów.

  • Email - odbitki rysunków muszą zostać wysłane na adres mailowy: icecoreart@gmail.com


Koncepcja nauczania:

To ćwiczenie pokazuje, w jaki sposób kształtowane są lądolody i lodowce, oraz jak lód może przechowywać środowiskowe ślady, które pomagają naukowcom zdobywać wiedzę na temat zmian w atmosferze i klimacie Ziemi.


Podstawy:

Lodowce i lądolody to formy śniegowych agregatów. Kształtują się one pod wpływem zalegającego przy powierzchni śniegu, który gromadząc się podnosi ciśnienie i zgniata dolną warstwę. Tak powstaje powłoka gęstego śniegu, zwanego firnem. Ostatecznie firn ulega dalszemu sprasowaniu i przekształca się w twardy lód. W trakcie tego procesu, powietrze zostaje uwięzione pomiędzy ziarnami lodu. Tak zachowane w lodzie pęcherzyki powietrza mogą zostać przebadane, i w ten sposób możemy poznać sład atmosfery z przeszłości. Naukowcy, którzy badają rdzeń lodowy, używają tych uwięzionych gazów, aby zrozumieć jak stężenie gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla (CO2) i metan (CH4) zmieniało się w czasie. (zobacz slajdy 1-2)


Firn:

Ziarnisty, częściowo zbity śnieg, który przeszedł przez jeden sezon letniego topnienia, ale nie jest jeszcze lodem lodowcowym. Lód firnowy przekształca się w lodowiec w momencie, gdy staje się nieprzepuszczalny dla wody w stanie ciekłym. (zobacz: http://www.thefreedictionary.com/firn).


Proces przekształcenia śniegu w lód: U podstawy firnu kształtuje się lód i zostaje w nim uwięzione powietrze, tworząc pęcherzyki. Właśnie te pęcherzyki powietrza są wykorzystywane do odtworzenia procesu zmian klimatu z przeszłości (zobacz:http://hays.outcrop.org/images/glaciars/tress4e/figure-1608.jpg).
Ćwiczenie:

1.Uczniowie (lub grupy uczniów) są proszeni o narysowanie trzech obrazków, przedstawiających to co znajduje się na szczycie, w środku i u podstawy rdzenia (np. śnieg, firn, lód; zobacz slajd 3). Te rysunki mogą być wykonane na zwyczajnym papierze z użyciem flamastrów i kredek o różnej grubości oraz odcieniach koloru niebieskiego (ale tylko niebieskiego!)


Poniżej znajduję się przykład prac jakie mogą zostać wykonane przez uczniów. Pamiętaj, że nie istnieją dwa takie same płatki śniegu, a pęcherzyki mogą przybierać różne formy. Wspieraj kreatywność! Szybkie wyszukiwanie w „google image” dla pęcherzyków powietrza i płatków śniegu dostarczą ilustracji, które mogą wspomóc pomysłowość uczniów, zwłaszcza tych nie zapoznanych dobrze z tematyką śniegu.

2. Rysunki zostają zebrane, zeskanowane w cyfrową ilustrację, i opracowane. W zależności od dostępnych zasobów, rysunki mogą być sfotografowane cyfrowym aparatem, albo wykorzystane do montażu w formie papierowej. Kiedy rysunki zostaną przekształcone w formę elektroniczną(jpg), poprzez zeskanowanie lub sfotografowanie, powinny zostać wysłane na adres mailowy: icecoreart@gmail.com
3. Wszystkie, nadesłane z całego świata ilustracje, zostaną zebrane w końcowej kompozycji (w formie kolażu fotograficznego) i wykorzystane do stworzenia „globalnego rdzenia lodowego”. Opracowane rysunki zostaną zebrane według koloru i gęstości tak aby pozorowały proces formowania się lodu ze śniegu. Dodatkowo przygotowane zostaną także mozaiki z ilustracji o tematyce polarnej, takie jak płatki śniegu, pingwiny, itp. Ilustracje będą dostępne do pobrania ze strony internetowej APECS. Kompozycja zostanie wystawiona na koniec tygodnia polarnego we wrzesniu 2012. Uczniowie będą mogli wówczas spróbować rozpoznać swój wkład w ten artystyczny projekt „globalnego rdzenia lodowego”.

Przykład “globalnego rdzenia lodowego”


Przykład mozaiki


Dodatkowe materiały dla nauczycieli oraz pomoc w wytłumaczeniu lub rozszerzeniu powyższych zadań, można znaleźć na poniższych stronach internetowych internetowych:


http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/primer/primer.htm Strona internetowa SnowCrystals.com została utworzona przez profesora fizyki Kennetha G. Libbrecht’a. Diagram morfologiczny może być szczególne przydatny.
http://nsidc.org/cryosphere/quickfacts/icesheets.html więcej informacji o kształtowaniu się lądolodów i ich znaczeniu
http://snowflakebentley.com/bio.htm historia Wilsona Bentleya, który jako pierwszy sfotografował pojedynczy płatek śniegu w 1885. Ta strona internetowa posiada również prostą grę w dopasowywanie płatków śniegu, co może być interesujące dla młodszych uczniów.- http://www.snowflakebentley.com/match.htm

Pobieranie 17.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna