Patofizjologia układu pokarmowego cPobieranie 99.23 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar99.23 Kb.
PATOFIZJOLOGIA UKŁADU POKARMOWEGO CZ. 1
1. Wyjaśnij pojęcia (należy zacząć od słów jest to/są to):

Nudności

Wymioty (+przyczyny, +skutki)

Zespół Mallory’ego Weissa

Zgaga

Dyspepsja

Dysfagia (+przyczyny)

Odynofagia (+przyczyny)

Zapalenie przełyku (+przyczyny)

Achalazja (+przyczyny, +skutki)

Refluks żołądkowo-przełykowy (+mechanizmy zabezpieczające przed refluksem)

Choroba refleksowa przełyku (GERD) (+przyczyny, +skutki)

Przełyk Barretta

Przepuklina rozworu przełykowego (+rodzaje, +przyczyny, +skutki)

Uchyłki przełyku (+przyczyny, +skutki)

Zapalenie żołądka (+rodzaje i przyczyny)

Wrzód trawienny

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (+przyczyny, +skutki)

Helicobacter pylori (+działanie patogenne)

Wrzód stresowy

Wrzód Cushinga

Wrzód Curlinga

Zespół Zollingera-Ellisona

Hipergastrynemia (+przyczyny, +skutki)

Biegunka (+rodzaje ze względu na czas trwania i patomechanizm)

Biegunka ostra (+przyczyny)

Biegunka przewlekła (+przyczyny)

Biegunka osmotyczna (+przyczyny)

Biegunka sekrecyjna/wydzielnicza (+przyczyny)

Biegunka wysiękowa/zapalna (+przyczyny)

Biegunka motoryczna (+przyczyny)

Celiakia (enteropatia glutenowa/choroba trzewna)

Gluten (+w jakich produktach występuje)

Zespół jelita drażliwego (IBS)

Nieswoiste zapalenia jelit (+przykłady chorób, +przyczyny, +skutki)

Choroba Leśniowskiego-Crohna (+przyczyny, +skutki)

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) (+przyczyny, +skutki)

Zaparcie (+przyczyny, +skutki)

Niedrożność jelit (+przyczyny, +skutki)

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego (+przyczyny, +skutki)

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego (+przyczyny, +skutki)

Wymioty fusowate

Smolisty stolec

2. Wyjaśnij jak najdokładniej różnicę pomiędzy podanymi pojęciami (w niektórych przypadkach można podać również przykłady, np. danych zaburzeń)1. Różnica pomiędzy terminami: odynofagia i dysfagia

2. Różnica pomiędzy terminami: nudności, wymioty, regurgitacje

3. Różnica pomiędzy biegunkami ostrymi i przewlekłymi

4. Różnica pomiędzy biegunkami: osmotyczną, wydzielniczą/sekrecyjną, zapalną/wysiękową, motoryczną

5. Różnica pomiędzy nieswoistymi zapaleniami jelit: chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego/colitis ulcerosa

6. Różnica pomiędzy terminami: zaparcie i niedrożność jelit

7. Różnica pomiędzy achalazją i alodynią

8. Różnica pomiędzy terminami refluks i choroba refleksowa przełyku/GERD

9. Różnica pomiędzy chorobą wrzodową żołądka i chorobą wrzodową dwunastnicy

10. Różnica pomiędzy swoistym i nieswoistym zapaleniem jelit

11. Różnica pomiędzy właściwościami izoenzymów cyklooksygenzazy COX-1 i COX-2

12. Różnica pomiędzy ostrym i przewlekłym zapaleniem żołądka

13. Różnica pomiędzy przepukliną wślizgową i około przełykową rozworu przełykowgo

14. Różnica pomiędzy krwawieniem z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

3. Uzupełnij tabelę dotyczącą wymiotów:1. Definicja wymiotów:

2. Czynniki wywołujące odruch wymiotny oraz receptory, które są zaangażowane w wywoływanie odruchu wymiotnego:

3. Skutki/objawy/powikłania wymiotów:

4. Uzupełnij tabelę dotyczącą achalazji:1. Definicja achalazji:

2. Etiopatogeneza achalazji:

3. Skutki/objawy/powikłania achalazji:

5. Uzupełnij tabelę dotyczącą choroby refluksowej przełyku (GERD):1. Definicja refluksu i choroby refluksowej przełyku:

2. Mechanizmy zapobiegające występowaniu refluksu:

3. Etiopatogeneza choroby refluksowej przełyku:

- czynniki powodujące refluks/sprzyjające refluksowi (w tym czynniki powodujące obniżenie napięcia dolnego zwieracza przełyku):

- wyjaśnienie dlaczego refluks jest zjawiskiem niekorzystnym (dlaczego powoduje chorobę):


4. Objawy choroby refluksowej przełyku:

- objawy typowe (przełykowe):

- objawy atypowe (pozaprzełykowe):


5. Powikłania choroby refluksowej przełyku:

6. Uzupełnij tabelę dotyczącą zapaleń żołądka:Przyczyny i skutki ostrych zapaleń żołądka

Przyczyny i skutki przewlekłych zapaleń żołądka7. Uzupełnij tabelę dotyczącą choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy:

1. Definicja wrzodu trawiennego:

2. Przyczyny choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy (należy podkreślić 2 główne przyczyny):

3. Ogólna patogeneza choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy:

Wzrost czynników agresji (głównie wrzody dwunastnicy) i osłabienie mechanizmów ochronnych błony śluzowej (wrzody żołądka).

Mechanizmy ochronne błony śluzowej żołądka…

Czynniki agresji…

4. Objawy i powikłania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy:

5. Najważniejsze różnice pomiędzy wrzodami żołądka i wrzodami dwunastnicy:

8 . Wymień min. 4 substancje wytwarzane przez Helicobacter pylori, które są odpowiedzialne za jej działanie wrzodotwórcze i omów dokładnie w jaki sposób przyczyniają się do powstania wrzodu.1

2

3

4

9 . Rola Helicobacter pylori w patogenezie choroby wrzodowej – uzupełnij tabelę.1. Wymień czynniki umożliwiające bytowanie Helicobacter pylori w żołądku:

2. Omów dokładnie rolę Helicobacter pylori w powstawaniu wrzodów żołądka i dwunastnicy (należy wymienić substancje wytwarzane przez bakterię i wskazać ich wpływ na powstawanie wrzodów):

3. Omów inne (poza chorobą wrzodową) zaburzenia powodowane przez Helicobacter pylori:

10. Rola niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w patogenezie choroby wrzodowej – uzupełnij tabelę.1. Bezpośrednie działanie NLPZ na błonę śluzową (zjawisko „pułapki jonowej”):

2. Pośrednie działanie NLPZ na błonę śluzową (związane z ich działaniem systemowym):

11. Uzupełnij schemat metabolizmu kwasu arachidonowego w organizmie. Zaznacz, który etap przemian jest hamowany przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Omów rolę NLPZ w powstawaniu wrzodów żołądka i dwunastnicy.1. Uzupełnij schemat metabolizmu kwasu arachidonowego w organizmie. Podaj pełne nazwy głównych enzymów katalizujących jego przemiany. Nazwij główne grupy związków powstających w wyniku jego przemian i podaj ich najważniejsze właściwości. Zaznacz, który etap przemian jest hamowany przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).KWAS ARACHIDONOWYEPOKSYDY

IZOPROSTANY

LIPOKSYNY2. Omów patogenezę choroby wzrodowej spowodowanej przez NLPZ.
12. Omów rolę dwóch głównych czynników powodujących chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy.

1. Rola Helicobacter pylori w patogenezie choroby wrzodowej:

2. Rola NLPZ w patogenezie choroby wrzodowej (omów ich bezpośrednie i pośrednie działanie uszkadzające błonę śluzową):

13. Uzupełnij tabelę dotyczącą wydzielania kwasu solnego w żołądku.1. Uzupełnij schemat wydzielania kwasu solnego przez komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka (wpisz nazwy wydzielanych substancji oraz koło strzałek zaznacz „+” oznaczający nasilenie lub „-” oznaczający hamowanie wydzielania:2. Określ w jaki sposób Helicobacter pylori powoduje wzrost wydzielania kwasu solnego w żołądku.

3. Wymień inne czynniki powodujące wzrost wydzielania kwasu solnego w żołądku.

14. Podaj najważniejsze różnice pomiędzy wrzodami żołądka i wrzodami dwunastnicy:


Wrzody żołądka

Wrzody dwunastnicy

Udział % wśród całkowitej liczby osób z chorobą wrzodowąUdział Helicobacter pylori w patogenezie


Lokalizacja, ilość owrzodzeńOgólne mechanizm patogenetycznyCharakter bólu


15. Uzupełnij tabelę dotyczącą choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy:1. Definicja wrzodu trawiennego:

2. Przyczyny oraz czynniki predysponujące do choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy (należy podkreślić 2 główne przyczyny):

3. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy to zaburzenie równowagi pomiędzy czynnikami agresji i mechanizmami ochronnymi błony śluzowej – wymień te mechanizmy.

Czynniki agresji działające na błonę śluzową
żołądka i dwunastnicy

Mechanizmy ochronne błony śluzowej (żołądka)4. Rola Helicobacter pylori w patogenezie choroby wrzodowej:

Czynniki umożliwiające bytowanie bakterii w żołądkuSubstancje wytwarzane przez bakterię i ich wpływ na powstawanie wrzodów


5. Rola niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w patogenezie choroby wrzodowej:

Bezpośrednie działanie NLPZ na błonę śluzową (zjawisko „pułapki jonowej”)Pośrednie działanie NLPZ na błonę śluzową (związane z ich działaniem systemowym)


6. Objawy/powikłania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy:


7. Podaj najważniejsze różnice pomiędzy wrzodami żołądka i wrzodami dwunastnicy:
Wrzody żołądka

Wrzody dwunastnicy

Udział % wśród całkowitej liczby osób z chorobą wrzodowąUdział Helicobacter pylori w patogenezie


Lokalizacja, ilość owrzodzeńOgólne mechanizm patogenetycznyCharakter bólu


16. Uzupełnij tabelę dotyczącą celiakii (choroba trzewna/enteropatia glutenowa):1. Definicja celiakii:

2. Definicja glutenu (+w jakich produktach występuje):

3. Patogeneza celiakii:

4. Objawy celiakii:

- ze strony przewodu pokarmowego:

- pozajelitowe:


5. Przeciwciała wykrywane w celiakii:

17. Omów przyczyny i skutki zaburzeń wchłaniania następujących składników pokarmowych:


Przyczyny

Objawy/powikłania

Zaburzenia wchłaniania węglowodanówZaburzenia wchłaniania białekZaburzenia wchłaniania tłuszczówZaburzenia wchłaniania żelazaZaburzenia wchłaniania kwasu foliowegoZaburzenia wchłaniania wit. B12


18. Uzupełnił tabelę dotyczącą zaburzeń wchłaniania następujących składników pokarmowych:Składnik pokarmowy

Mechanizm trawienia i wchłaniania

Przyczyny zaburzeń wchłaniania

Objawy/powikłania zaburzeń wchłaniania

Węglowodany


Tłuszcze


Białka

19. Biegunki – uzupełnij tabelę:1. Definicja biegunki:

2. Podział biegunek ze względu na czas trwania:

Typ biegunki

Definicja

Przyczyny

Biegunka ostraBiegunka przewlekła3. Podział biegunek ze względu na patogenezę:

Typ biegunki

Definicja i patomechanizm

Przyczyny

Biegunka osmotycznaBiegunka wydzielnicza (sekrecyjna)Biegunka zapalna (wysiękowa)Biegunka motoryczna4. Skutki/objawy/powikłania biegunek:

20. Uzupełnij tabelę dotyczącą biegunek:1. Definicja biegunki:

2. Podział i przyczyny biegunek ze względu na czas trwania:

3. Podział i przyczyny biegunek ze względu na patogenezę:

4. Skutki/objawy/powikłania biegunek:

21. Uzupełnij tabelę dotyczącą typów etiopatogenetycznych biegunek:Typ biegunki

Definicja i ogólny patomechanizm danego typu biegunki

Przyczyny

Biegunka osmotycznaBiegunka wydzielnicza (sekrecyjna)Biegunka zapalna (wysiękowa)Biegunka motoryczna


22. Uzupełnij tabelę dotycząca zaparć:1. Definicja zaparcia:

2. Przyczyny zaparć:

3. Skutki/objawy/powikłania zaparć:

23. Uzupełnij tabelę dotyczącą biegunek i zaparć:


Biegunki

Zaparcia

Definicja:Przyczyny:Skutki/objawy/powikłania:


24. Wymień 2 najczęstsze choroby zaliczane do nieswoistych zapaleń jelit i omów różnice i podobieństwa pomiędzy nimi:Nazwa:

Nazwa:

Różnice (min. 6):

Różnice (min. 6):

Podobieństwa:

25. Uzupełnij tabelę dotycząca zespołu jelita drażliwego (IBS):1. Definicja IBS:

2. Czynniki mające udział w patogenezie IBS:

3. Objawy IBS:

26. Uzupełnij tabelę dotycząca niedrożności jelit:1. Definicja niedrożności jelit:

2. Rodzaje i przyczyny niedrożności jelit:

3. Objawy i powikłania niedrożności jelit:

27. Uzupełnij tabelę dotyczącą krwawienia z przewodu pokarmowego:


Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Części przewodu pokarmowego, z których dochodzi do krwawieniaPrzyczynyObjawy typowe dla danego rodzaju krwawieniaWspólne objawy/powikłania krwawienia
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna