Patronat medialnyPobieranie 19.26 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.26 Kb.

HONOROWY PATRONAT:


PATRONAT NAD OBRADAMI OBJĄŁ: • Wojewoda Kujawsko Pomorski - Józef Ramlau

 • Marszałek Sejmiku Kujawsko Pomorskiego - Waldemar Achramowicz

PATRONAT MEDIALNY: • TVP 3 Bydgoszcz

 • Radio PIK

 • Express Bydgoski

 • Gazeta Pomorska

VII Sympozjum Naukowe

„Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie”

Tematy wiodące:

 • Zespół Cornelii de Lange

 • Aberracje chromosomu 5
Miejsce i termin :

Wenecja k/Żnina woj. Kujawsko – Pomorskie 28-29.04.2006

Uroczyste otwarcie Sympozjum dnia 28.04.2006 godz.14.00Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie CdLS – Polska

 • Komisja Genetyki Medycznej Komitetu Genetyki Człowieka

i Patologii Molekularnej Wydziału Medycznego PAN

 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AM w Gdańsku

 • Starostwo Powiatu Żnińskiego

 • Urząd Miejski w Żninie


Komitet Naukowy Sympozjum:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. med. Limon Janusz

Członkowie:

Prof. dr hab. med. Balcerska Anna

Prof. dr hab. med. Jaklewicz Hanna

Prof. dr hab. med. Krajewska - Walasek Małgorzata

Prof. dr hab. med. Midro Alina
Prof. dr hab. med. Nyka Walenty


Komitet Organizacyjny Sympozjum:


Przewodniczący:

Wiesław Wnuk - Prezes Stowarzyszenia CdLS – Polska

Sektetarz:

Dr med. Jolanta Wierzba  ( Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AMG)

Członkowie:

Dr med. Wiesława Nyka  (Katedra  Rehabilitacji AMG)


Dr med. Joanna Jabłońska Brudło (Katedra Rehabilitacji AMG)
Dr med. Maria Mazurkiewicz Bełdzińska  (Klinika Neurologii Rozwojowej AMG)
Dr med. Piotr Potaż (Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca AMG)
Dr med. Piotr Banach (Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej Szpital Wojewódzki Gdańsk)
Dr med. Jolanta Dyrda (Katedra Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego)

Zbigniew Jaszczuk – Starosta Powiatu Żnińskiego

Jarosław Jaworski – Burmistrz Miasta Żnin

Forma realizacji: • Sesje naukowe z udziałem specjalistów lekarzy genetyków, neurologów, psychiatrów, psychologów, rehabilitantów, oraz rodziców.

 • Warsztaty tematyczne dla rodziców, opiekunów dzieci z CdLS.

 • Konsultacje medyczne pacjentów z CdLS i innymi zespołami.

INFORMACJE OGÓLNEVII Sympozjum towarzyszy: VI Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Rodzin CdLS – Polska

www.cdlspolska.xu.pl

Adres Komitetu organizacyjnego:


 • Stowarzyszenie CdLS – Polska

ul. Składowa 20 88-400 Żnin

tel/fax 052 3021060 cdls@poczta.fm


Konto Bankowe Sympozjum:


 • PKO BP S.A. O/Inowrocław 75 1020 1505 0000 0102 0067 2410

Biuro zjazdowe czynne:


 • Czwartek(w miejscu obrad Sympozjum) 28.04.2006 godz. 10.00 - 18.00

 • Piętek(w miejscu obrad Sympozjum) 29.04.06 godz. 09.00 - 19.00

 • Sobota(hotel Basztowy I Martina) 30.04.06 godz. 08.00 - 11.00

Kontakt telefoniczny : +48..... Łukasz(j. angielski), +48..... Karolina(j. włoski i angielski)

i +48........ Agnieszka(j. angielski)


Miejsce obrad:


 • Ośrodek REKO – Wenecja k/Żnina - http://www.reko.com.pl/osrodek/index_osr.htm

Miejsce warsztatów:


 • Ośrodek REKO – Wenecja k/Żnina - http://www.reko.com.pl/osrodek/index_osr.htm

Transport


 • Organizator zapewnia transport z hoteli na miejsce obrad Sympozjum w Wenecji

Zakwaterowanie:


 • Hotel „Martina” - http://www.martina.pl/

 • Hotel „Basztowy” - http://www.hotel-basztowy.com.pl/

 • Ośrodek REKO – Wenecja k/Żnina - http://www.reko.com.pl/osrodek/index_osr.htm

Opłata Zjazdowa:

 • Koszt uczestnictwa w Sympozjum wynosi 180 zł (wpłata na konto Sympozjum)

 • W obradach można uczestniczyć tylko po opłaceniu kosztów uczestnictwa!

 • Opłata zjazdowa upoważnia do uczestnictwa w obradach i obejmuje otrzymanie materiałów zjazdowych, innych dokumentów, oraz poczęstunek podczas uroczystości otwarcia i w przerwach pomiędzy obradami, oraz obiad, kolację i udział w imprezach towarzyszących.

Wyżywienie:


 • Śniadania w hotelach, obiady i kolacje na koszt organizatorów

Informacje dla wygłaszających referaty


Posiadamy laptop, rzutnik multimedialny, video, DVD i rzutnik na folie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE SYMPOZJUM
 • Przejazd kolejką wąskotorową
 • Biesiada staropolska w prasłowiańskiej osadzie Biskupin
 • Kapela ludowa „Pałuki”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna