Pedagogiczna biblioteka wojewódzka filiawraciborz uPobieranie 16.17 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.17 Kb.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

F I L I A W R A C I B O R Z U


ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl

___________________________________________________________________________
INTELIGENCJE WIELORAKIE
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE


WYDAWNICTWA ZWARTE:

Inteligencja / Ewa Wysocka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G – Ł / red. Ewa Różycka . – Warszawa: Żak, 2003. – s. 386 – 398
Inteligencja : geneza, struktura, funkcje / Edward Nęcka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce / Howard Gardnem.- Poznań: Media Rodzina, 2002
Inteligencje wielorakie na zajęciach języka angielskiego, czyli jak skutecznie i ciekawie uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Pamuła, Dorota Sikora-Banasik.-Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008
Razem z dzieckiem / Marzena Kędra, Monika Zatorska. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014, Każde dziecko jest zdolne – praktyczne – praktyczne wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich, s. 81 - 99
Teoria inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu a wybitne zdolności / Andrzej E. Sękowski // W: Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. Andrzej E. Sękowski. -Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005.- s. 176 – 178 (o inteligencji praktycznej)
Teoria inteligencji wielorakich i jej praktyczne zastosowanie w edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Nowak-Łojewska // W: Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska. - Kraków: Impuls, 2007. - s. 195-203
Wielorakie inteligencje / Wiesław Sikorski // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7 , V-Ż / red. Ewa Różycka. - Warszawa : Żak. 2008. - s. 104-107
Zabawy diagnostyczne w przedszkolu : możliwości zastosowania teorii inteligencji wielorakich w odkrywaniu zdolności dziecka / Iwona Czaja-Chudyba // W: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch. – Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006. – s. 331-343


WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

Elastyczny umysł w perspektywie diagnozy i wsparcia rozwoju zdolności kierunkowych studentów oraz uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Magdalena Chris // Chowanna. - 2012, T. 2, s. 67-80


Indywidualizacja procesu nauczania a teoria inteligencji wielorakich / Katarzyna Wójcik // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 16-17
Inteligencja wieloraka, NLP, autonomia, ... i inne hity ostatnich dekad - jak z tym żyć? / Anna Turula // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 6, s. 68-73
Inteligencje wielorakie w nauce języka obcego / Małgorzata Oberg // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 1, s. 106-111
Inteligencje wielorakie. Cz.1 / Anthony Hall // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 18-19
Inteligencje wielorakie. Cz.2 / Anthony Hall // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 20-21
Neuropedagogika - przyszłość nauczania / Krzysztof Wojewodzic // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 117-120
Optymizm edukacyjny w teorii inteligencji wielorakich / Sylwia Kustosz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 8, s. 40-42
Rozwijanie wielorakich inteligencji / Ilona Wesołowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 36-45
Siedem typów inteligencji / Natalia Minge, Krzysztof Minge // Życie Szkoły. - 2015, nr 1, (wkładka: Akademia Nauczyciela, s. 22-23)
Sprawność ortograficzna a inteligencja / Olga Przybyla // Polonistyka. - 2000, nr 4, s. 214-217 (m. in. kwestionariusz do badań wielorakich typów inteligencji)
Technologia informacyjna w promowaniu autonomii w świetle wielorakich perspektyw inteligencji uczniów / Agata Hofman // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 63-68
Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Faliszewska // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 32-33
Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Faliszewska // Życie Szkoły. - 2007, nr 8, s. 45-48
W jaki sposób stworzyć własny profil inteligencji wielorakiej? / Anthony Hall // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1 , s. 25-26
Wielointeligentna edukacja dla dziecka - czas na zmiany / Aldona Kopik, Monika Zatorska // Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 5-13
Wykorzystanie inteligencji wielorakich w nauczaniu języka angielskiego / Dorota Kondrat // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s. 2-9
Zalety i wady teorii inteligencji wielorakich / Karolina Skarbek // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 72-81


INTELIGENCJE INNE:

Inteligencja społeczna: nowa nauka sukcesu / Karl Albrecht. – Gliwice: Helion, 2007
Inteligencja społeczna / Daniel Goleman. – Poznań: Rebis, 2007
Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi / Mel Silberman, Freda Habsburg.- Warszawa: Studio Emka, 2012. - 278, [2] s. ; 21 cm
W stronę treningu inteligencji intuicyjnej / Witold Dobrołowicz // W: W stronę kreatywności / red. Witold Dobrołowicz, Maciej Karwowski. – Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2002. - s. 12 – 35
O intuicji i inteligencji intuicyjnej // W: Konstelacje zdolności: typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. – Kraków: Impuls, 2005. – s. 31 – 64
Rola nauczyciela w rozwijaniu inteligencji językowej uczniów / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 2, s. 13 – 20
Inteligencja muzyczna / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 2, s. 17 – 22
Elementy poznawcze i metaloznawcze w inteligencji – od inteligencji poznawczej do emocjonalnej / Maria Ledzińska // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 1, s. 1 – 10
Pomiar inteligencji społecznej w psychologii osobowości i psychologii społecznej / Anna Piotrowska // Psychologia Wychowawcza. – 1994, nr 2, s. 158 - 170

Z badań nad inteligencją społeczną / Anna Piotrowska // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 4, s. 289 – 300
oprac. Jolanta Świątek-Gruszka
Racibórz, XI 2015
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna