Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (0-32) 42 22 059Pobieranie 18.86 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.86 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.pl
SOCJOTECHNIKA (MANIPULACJA, PERSWAZJA)
Wybór literatury dostępnej w PBW w Rybniku

Druki zwarte:


 1. Argumentacja, perswazja, manipulacja / Marek Tokarz. – Gdańsk : Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, 2006. – 464 s.

Sygn. 37096, 38867

 1. Gra w manipulacje : wywieranie wpływu na uczciwych / Robert Vincent Joule, Jean Leon Beauvois. – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. – 221 s.

Sygn. 37755, 38831

 1. Manipulacja polityczna / Stefan Pełczyński // W: Encyklopedia psychologii. – red. Włodzimierz Szewczuk. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1998. – s. 208-214

Sygn. 34925 czyt.

 1. Perswazja : perspektywa psychologiczna / red. Timothy C. Brock, Melanie C. Green. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2007. – X, [2], 454 s.

Sygn. 38832

 1. Mechanizmy i technika wpływu społecznego // W : Psychologia : podręcznik akademicki / red. Jan Strelau, Dariusz Doliński. - Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – T. 2. –s.  390-397

Sygn. 39389, 39448, 38698 czyt.

 1. Psychologia społeczna / Douglas T. Kenrick, Steven L. Neuberg, Robert B. Cialdini. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2002. – 808 s.

Sygn. 35913

 1. Psychomanipulacja w sektach / Stephen Hassan. – Łódź : Ravi, 1997. – 317 s.

Sygn. 33890

 1. Psychomanipulacje : jak rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić / Tomasz Witkowski. – Wałbrzych : Unus, Cop. 2000. – 289 s.

Sygn. 34551


 1. Sekty : manipulacja psychologiczna / Jean-Marie Abgrall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 264 s.

Sygn. 36439, 38155

 1. Socjologia pracy / Henryk Januszek, Jan Sikora. – Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2000. – 268 s.

Sygn. 36921

 1. Socjotechnika : jak oddziaływać skutecznie? / red. Adam Podgórecki. – Warszawa : książka i Wiedza, 1970. – 591 s.

Sygn. 6742

 1. Socjotechnika w zakładzie pracy / Czesław Czapów. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977. – 371 s.

Sygn. 12241

 1. Szantaż emocjonalny / Susan Forward, Donna Frazier. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 242 s.

Sygn. 33826

 1. Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji : słowa mogą być bronią, działać jak narkotyk i przynieść bogactwo / Andrzej Batko. – Gliwice : Helion, Cop. 2005. – 166 s.

Sygn. 36419, 37097

 1. Techniki wpływu społecznego / Dariusz Doliński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" , cop. 2005. – 334 s.

Sygn. 36676

 1. Ukryte sensy zachowania : rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie / Dariusz Doliński, Bogusława Błoch. - Kraków : Wydawnictwo Znak , 2006. – 196 s.

Sygn. 37251

 1. W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich / Eric Berne. Wyd. 5. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 159 s.

Sygn. 39678

 1. Wychowanie a manipulacja / Anna Wróbel. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. – 186 s.

Sygn. 37326

 1. Wychowanie przez aktywne uczestnictwo / Maria Dudzikowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 196 s.

Sygn. 26336

 1. Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert B. Cialdini. Wyd. 6 poszerz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 328 s.

Sygn. 40103

Druki ciągłe:


 1. Badania czy manipulacja? / Antoni Szymański // Wychowawca. – 2007, nr 1, s. 12-13

 2. Czy białe może być czarne? : o reklamowych mechanizmach językowej manipulacji / Renata Dybalska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1998, nr 6, s. 84-91

 3. Dziecko – podmiot reklamy / Anna Albertowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1,

s. 58-60

 1. Dziecko wobec mediów / Tatiana Kłosińska // Zycie Szkoły. – 2006, nr 4, s. 5-8

 2. Dziecko w świecie reklamy / Małgorzata Kuśpit // Remedium. – 2006, nr 3, s. 22-23

 3. Dziecko - podmiot reklamy / Anna Albertowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1,

s. 58-60

 1. Granice manipulacji społecznej / Eugeniusz Kośmicki // Przegląd Humanistyczny. – 1997, nr 2, s. 61-67

 2. Gry psychologiczne – ukryta forma manipulacji / Paweł Czerwiński // Edukacja

i Dialog. – 2005, nr 3, s. 31-36

 1. Humor w reklamie / Ewa Szczęsna // Przegląd Humanistyczny. – 2003, nr 3, s. 5-12

 2. Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych / Dorota Pszkit // Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 38-45

 3. Jak obronić młodzież przed sektami? / Michał Kapias // Edukacja i Dialog. – 2000,

nr 6, s. 62-66

 1. Jak reklamuje się perfumy / Agnieszka Rosińska // Poradnik Językowy. – 2004, nr 1, s. 65-73

 2. Jak wpłynąć na odbiorcę – perswazja w języku / Anna Kondratecka-Zielińska // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 4, s. 61-65

 3. Językowe środki perswazji w przemówieniach sejmowych Romana Giertycha / Laura Polkowska // Poradnik Językowy. – 2004, nr 9, s. 38-58

 4. Kiedy wychowanie staje się manipulacją / Czesław Wiśniewski // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 8, s. 312-326

 5. Kto je nauczy sztuki odmawiania? / Beata Gregorczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 46

 6. Manipulacja a wychowanie / Czesław wiśniewski // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 4,

s. 19-21

 1. Manipulacja językowa dla osiągnięcia sukcesu medialnego : (na podstawie pewnego wywiadu prasowego) / Irena Bajerowa // Poradnik Językowy. – 2005, nr 4, s. 3-8

 2. Manipulacja pozytywna / Bogumiła Hiszpańska // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 1,

s. 26-28

 1. Manipulacja reklam telewizyjnych / Katarzyna Litwińska-Malec // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 17-24

 2. Manipulacje reklamy – też retoryka? / Klemens Stróżyński // Polonistyka. – 1994,

nr 7, s. 416-421

 1. Manipulacja zamiast wychowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły / Renata Bilos // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 2, s. 10-13

 2. Marketing na terenie szkoły : jak rynek „wychowuje” młodego klienta? / Danuta Uryga // Edukacja. – 2006, nr 2, s. 36-43

 3. Media – wychowanie czy manipulacja? / Tomasz Biernat // Wychowanie na Co Dzień. – 2000, nr 3, s. 32

 4. Metodologia badań nad językiem nakłaniania : zarys problematyki / Artur Mamcarz // Poradnik Językowy. – 1996, nr 10, s. 14-24

 5. Miedzy manipulacją a wychowaniem / Iwona Latańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 48-50

 6. Perswazja w informacji telewizyjnej / Joanna Smól // Poradnik Językowy. – 2005,

nr 6, s. 48-57

 1. Perswazja w wychowaniu dzieci i młodzieży / Mieczysław Łobocki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 11-14

 2. Reklama - krzywe zwierciadło kultury / Anna Zapolska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 2, s. 58-62

 3. Reklama w Internecie – polski punkt widzenia / Ewa Zalewska- Greloch // Poradnik Językowy. – 2006, nr 1, s. 29-41

 4. Sekty. Wybrane mechanizmy psychomanipulacji / Marta Rubaj // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 47-52

 5. Socjotechniki i psychomanipulacje sekt / Joanna Wnęk // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 66-70

 6. Szkoła i manipulacja / Agnieszka Kulik-Jęsiek // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 18-22

 7. Telewizja w wychowaniu – autorytet czy zagrożenie? / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 44-46

 8. Uległość wobec reklam / Barbara Orkiszewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1,

s. 61-64

 1. Umysł w sidłach / Robert Golaś // Wszystko dla Szkoły.- 2000, nr 5, s. 16-19

 2. Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych / Beata Pawlica, Edyta Widawska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 51-57

 3. Wymiary reklamy społecznej / Leszek Mellibruda // Remedium. – 2000, nr 2, s. 5-7

Marzec 2014 oprac. Katarzyna Gozdawa-Grajewska

Pobieranie 18.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna