Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (0-32) 42 22 059Pobieranie 21.43 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar21.43 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.pl
AUTORYTET
Wybór literatury dostępnej w PBW w Rybniku


Druki zwarte:


 1. Aktywność społeczna dziecka 12-14 – letniego / Maria Czarniewicz. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. – 203 s.

Sygn. 3795

 1. Autorytet nauczyciela // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003.

Sygn. 35599 czyt.

 1. Autorytet nauczyciela // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993.

Sygn. 31075 czyt.

 1. Autorytet osobowy – geneza i funkcje regulacyjne / Bożena Marcińczyk. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. – 191 s.

Sygn. 31615, 30158

 1. Autorytet w nauce : praca zbiorowa / pod red. Pawła Rybickiego i Janusza Goćkowskiego. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. – 236 s.

Sygn. 16442

 1. Edukacja humanistyczna / Artur Bruhlmeier. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1994. – 239 s.

Sygn. 31221, 31543, 35629

 1. Edukacja humanistyczna / Artur Bruhlmeier. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – 239 s.

Sygn. 35629

 1. Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela / Emilia Bodura. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. – 142 s. Sygn. 17261, 17262, 17263

 2. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson. – Warszawa : wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – 215 s.

Sygn. 33478, 34197

 1. Naturalny autorytet w wychowaniu : poradnik dla rodziców i wychowawców / Marion Lemper-Pychlau. – Kielce : Jedność, 2007. – 170 s.

Sygn. 37996

 1. Nauczyciel – uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / pod red. Marii Dudzikowej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1996.

– 219 s.

Sygn. 33005, 32823 1. Postawy rodzicielskie / Maria Ziemska. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. – 282 s.

Sygn. 6522, 6547

 1. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Wydawnictwo edukacyjne PARPA, 2005. – 95 s.

Sygn. 38333

 1. Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi / Thomas Gordon. – Warszawa : „Pax”, 2001. – 311s.

Sygn. 35524

 1. Wychowanie bez porażek w praktyce : jak rozwiązywać konflikty z dziećmi? / Thomas Gordon. – Wyd. 2. – Warszawa : „Pax”, 1995. – 324 s. Sygn. 31115

 2. Zaistnieć w społeczeństwie / Charles Derber. – Gdańsk : Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, 2002. – 140 s.

Sygn. 35897

Druki ciągłe:


 1. Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 5, s. 52-60

 2. Autorytet – surowość w granicach taktu / Magdalena Błędowska // Edukacja

i Dialog. – 1996, nr 7, s. 3-5

 1. Autorytet rozumiany jako kompetencje / Joanna Michalak // Edukacja i Dialog. -1996, nr 7, s. 11-13

 2. Autorytet i wychowanie / Friedrich Kron W. // Edukacja i Dialog. -1996, nr 7,

s. 14-18

 1. Autorytet nauczyciela / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 8-10

 2. Autorytet nauczyciela / Mariola Wojewoda // Wychowawca. – 2003, nr 5, s. 10-11

 3. Autorytet nauczyciela / Ewa Misterka // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 8, s. 35-40

 4. Autorytet nauczyciela / Jadwiga Ożóg // Życie Szkoły. – 2004, nr 3, s. 11(139)-13(141)

 5. Autorytet nauczyciela – kryzys czy nowa jakość / Elżbieta Skonieczka // Życie Szkoły. – 2006, nr 8, s. 42-46

 6. Autorytet nauczyciela – wychowawcy / Mieczysław Lejman // Ruch Pedagogiczny. – 1984, nr 1, s. 15-24

 7. Autorytet nauczyciela i rady pedagogicznej koniecznym warunkiem sprawnego funkcjonowania szkoły / Z. Wediuk // Nowa Szkoła. – 1989, nr 9, s. 532-535

 8. Autorytet nie kosztem zdrowia / Beata Taradejna // Edukacja i Dialog. – 2005,

nr 3, s. 10-12

 1. Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie / Teresa Kaczor // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 12, 16-18

 2. Autorytet w szkole / Jarosław Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 8-10

 3. Autorytet nauczyciela we współczesnej polskiej szkole – wyniki badania socjologicznego prezentowane podczas konferencji wojewódzkiej w Sali Sejmu Śląskiego, 9 października 2002 r. / Bożena Harasimowicz // Dyrektor Szkoły. -2002, nr 12, s. 19-20

 4. Autorytet osobowy – zagrożenia i szanse / Mariola Bartosiak-Tomusiak // Wychowanie na Co Dzień. -1995, nr 1, s. 24-25

 5. Bezradni czy nieporadni? / Małgorzata Mikołajczak // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 8, s. 28-34

 6. Brońmy autorytetu nauczyciela / Grażyna Sidorowicz // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 7, s. 6-7

 7. Być rodzicem / Krystyna Dymek-Balcerek // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 4,

s. 3-6

Destrukcja autorytetu / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. – 1998, nr 5,s. 8-9

 1. Dlaczego nauczycielom trudno zasłużyć na szacunek / Maria Groenwald // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 28-31

 2. Dorośli jako autorytety dla dzieci i młodzieży / Piotr Wiliński // Remedium. – 2005, nr 11/12, s. 14-15

 3. Dwa autorytety / Marcin J. Sochocki // Remedium. – 2006, nr 1, s. 1-3

 4. Kryzys czy renesans? / Władysław Szewczyk // Wychowawca. – 1999, nr 7-8,

s. 10-11

 1. Mądrość a nie strach buduje autorytet / Stanisław Mike // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 59-66

 2. Nauczyciel / Piotr Kłodkowski // Znak. – 2003, nr 9, s. 109-114 (Wzory osobowe nauczyciela akademickiego).

 3. Nauczyciela portret własny – rzecz o autorytecie / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 11, s. 24-26

 4. Nauczycielskie manewry wobec uczniów / Bogusław Śliwerski // Edukacja

i Dialog. – 1995, 7, s. 5-12

 1. Nieszczęsny los autorytetu / Dorota Wiśniewska // Wychowawca. – 2000, nr 2,

s. 10-11

 1. O prawomocności autorytetu w edukacji / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 7, s. 47-56

 2. O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji / Anna Blecharczyk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 5, s. 21-23

 3. Odmiany autorytetu pedagogicznego : (autorytety i pseudoautorytety

w wychowaniu człowieka) / Alicja Żywczok // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 1, s. 29-42

 1. Oddziaływanie autorytetu nauczyciela na uczniów / Anna Szydło // Chowanna. – 1970, nr 1, s. 91-102

 2. Polska oświato – zawróć ze złej drogi : stanowcze nie dla anarchii w naszych szkołach / Józef Pustelnik // Lider. – 2007, nr 1, s. 9-12

 3. Portret wychowawcy – nauczyciela w edukacji wyznaczonej ideą podmiotowości / Krystyna Bednik // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 44-45

 4. Powinności wychowawcy / Marek Głowiński // Remedium. – 2001, nr 10, s. 8-9

 5. Relacje „nauczyciel-uczeń” – w poszukiwaniu straconego autorytetu… / Ilona Podleśna // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 9, s. 21-24

 6. Rodzina a osobowość dziecka / Józef Baniak // Problemy Rodziny. -1996, nr 4,

s. 19-23

 1. Strach nie buduje autorytetu / Helena Izdebska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1990, nr 3, s. wkładka 34-39

 2. Szanujcie polskiego nauczyciela / Leszek Stadycz // Nowa Szkoła. – 2000, nr 8,

s. 16-19

 1. W stronę emancypacyjnego autorytetu / Maria Dudzikowa // Polonistyka. – 2002, nr 3, s. 132-137

 2. Wartości moralne – podstawą autorytetu / Małgorzata Kosiarek // Edukacja

i Dialog. – 1999, nr 5, s. 6-10

 1. Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców / Małgorzata Sarud // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 12, s. 21-22

 2. Zasłużyć na autorytet / Joanna Strzelczyk // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 8,

s. 13-16

 1. Zmierzch autorytetów / Agnieszka Sabor // Znak. – 2001, nr 8, s. 4-10

Wrzesień 2011 oprac. Katarzyna Gozdawa-GrajewskaPobieranie 21.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna