Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (0-32) 42 22 059Pobieranie 19.23 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.23 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.plFRYDERYK CHOPIN (1810-1849)

ROK 2010 OGŁOSZONY JEST PRZEZ POLSKI PARLAMENT ROKIEM CHOPINOWSKIM


Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Rybniku

DRUKI ZWARTE

 1. Chopin / Adam Zamoyski.- [Wyd. 2].- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.- 312, [4] s., [40] s. tabl.

Sygn.: 29022

 1. Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz.- [Wyd. 6].- Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984.- 262, [6] s., [16] s. tabl.

Sygn.: 22483

 1. Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego / Józef Opalski.- Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980.- 223, [1] s.

Sygn.: 15458, 15583

 1. Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna. T. 2, cd / red. Elżbieta Dziembowska.- Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984. S. 108-192

Sygn.: 23150 czyt.

 1. Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska ; [praca konsultowana przez Radę Naukową Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, na nowo przejrzana i uzupełniona przy współudziale Krystyny Kobylańskiej].- Wyd. 3 nowe, uzup..- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.- 598 s., [52] s. tabl.

Sygn.: 5441

 1. Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne : przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty / Marceli Antoni Szulc.- Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986.- 314,[2] s., [16] s. tabl.

Sygn.: 24515, 24545

 1. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 1 / zebrał i oprac. Bronisław Edward Sydow.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.- 582, [2] s.

Sygn.: 4105

 1. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 2 / zebrał i oprac. Bronisław Edward Sydow.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.- 605, [2] s.

Sygn.: 4105/II

 1. Mała encyklopedia muzyki / [Krzysztof Biegański i in.].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.- S. 166-169

Sygn.: 17889 czyt.

 1. Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 1 / Janina Siwkowska.- Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1986.- 498, [5] s.

Sygn.: 24950/I

 1. Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 2 / Janina Siwkowska.- Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1988.- 462, [2] s., [160] s. tabl.

Sygn.: 24950/II

 1. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 1, A-C / [red. Prowadzący Dariusz Kalisiewicz].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.- S. 730-731

Sygn.: 31848 czyt.

 1. Pisma muzyczne / Jarosław Iwaszkiewicz.- Warszawa : „Czytelnik”, 1983.- 529, [6] s., [1] k. portr.

Sygn.: 21948

 1. Tam – gdzie Chopin chodził na pół czarnej : stylizacja / Janina Siwkowska.- Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1959.- 138, [2] s.

Sygn.: 2659

 1. Wielka gra : rzecz o Konkursach Chopinowskich / Jerzy Waldorff.- [Wyd. 2 przejrz. i uzup.].- Warszawa : „Iskry”, 1985.- 115, [2] s., [16] s. tabl.

Sygn.: 23706

 1. Żelazowa Wola / Adam Kaczkowski ; słowo wstępne Jarosław Iwaszkiewicz.- [Wyd. 6].- Warszawa : „Sport i Turystyka”, [1985].- 122, [2] s.

Sygn.: 23715

DRUKI CIĄGŁE

 1. XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki / Dorota Grochowska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2005, nr 5, s. 30-38.

 2. „Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku…”, czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara Wanda Jachimczak // „Biblioteka w Szkole”.- 2008, nr 6, s. 26-28.

 3. Chopin i Bach : uwagi o substancjalnej koncepcji formy / Bohdan Pociej // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1999, nr 2, s. 51-57.

 4. Chopin i Sand : wokół postaci Don Juana / Pierre Brunel // „Przegląd Humanistyczny”.- 2005, nr 3, s. 73-82.

 5. Chopin nasz współczesny – po stu pięćdziesięciu latach / Barbara Smoleńska-Zielińska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1998, nr 5, s. 195-200.

 6. Chopin w przedszkolu / Elżbieta Kusz // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 2001, nr 5, s. 294-296.

 7. Edukacja regionalna na lekcjach sztuki / Hanna Jastrzębska-Gzella // „Drama”.- 2006, z. 49, s. 21-24.

 8. Fryderyk Chopin 2010 / Janusz Mechanisz // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 2010, nr 3, s.16-18.

 9. Fryderyk Chopin : Explorations / Witold Paprocki // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2001, nr 2, s. 90-91.

 10. Fryderyk Chopin i jego dydaktyka pianistyczna / Krystyna Juszczyńska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2001, nr 2, s. 92-95.

 11. Fryderyk Chopin – kompozytor, pianista, pedagog (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // „Wszystko dla Szkoły”.- 2009, nr 10, s. 22-23.

 12. Fryderyk Chopin na lekcjach literatury w klasie IV / Dorota Gał // „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII”.- 1995/1996, z. 1, s. 43-56.

 13. Fryderyk Chopin – Polak znany na całym świecie / Hanna Wolniewicz // „Wszystko dla Szkoły”.- 2007, nr 10, s. 21-22.

 14. Fryderyk Chopin : Songs / Pauline Viardot // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2001, nr 2, s. 89-90.

 15. „Gdzie skarb twój, tam serce twoje”. O muzyce F. Chopina / Hanna Jastrzębska-Gzella // „Drama”.- 2006, z. 50, s. 33-36.

 16. Kapelusze z głowy panowie – oto geniusz : śladami sławnych Polaków – Fryderyk Chopin / Danuta Koncewicz-Dygała // „Biblioteka w Szkole”.- 2000, nr 1, s. 4-5.

 17. Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie w Siedlcach / Grażyna Szymańska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2000, nr 4, s. 162-164.

 18. Lekcja z Chopinem i jego muzyką w klasie VI / Grażyna Wiśniewska // „Język polski w Szkole dla klas IV-VI”.- 2000/2001, nr 1, s. 49-65.

 19. Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina / Barbara Niewiarowska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1994, nr 4, s. 190-192.

 20. Muzyka Chopina i poezja Słowackiego – propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej / Dorota Gał // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2000, nr 4, s. 136-140.

 21. Muzyka Chopina to poezja Słowackiego przełożona na język dźwięków i odwrotnie – propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI / Dorota Gał // „Język Polski w Szkole dla klas IV-VI”.- 2000/2001, nr 1, s. 95-100.

 22. Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej / Irena Chyła-Szypułowa // „Nauczanie Początkowe”.- 2008/2009, nr 4, s. 48-54.

 23. Muzyka w służbie Ojczyźnie – ważny element edukacji wczesnoszkolnej / Irena Chyła-Szypułowa // „Nauczanie Początkowe”.- 2007/2008, nr 1, s. 16-22.

 24. Nastrój malowany muzyką / Henryka Zrobek // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2002, nr 2, s. 86-87.

 25. O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim Cypriana Kamila Norwida Fortepian Szopena. Analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum / Małgorzata Kowalczyk // „Język Polski w Szkole Średniej”.- 1993/1994, z. 2, s. 74-84.

 26. O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina / Janusz Mechanisz // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2005, nr 5, s. 7-17.

 27. Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości J. Słowackiego i F. Chopina / Dorota Gał // „Język Polski w Szkole Średniej”.- 2000/2001, nr 2, s. 13-18.

 28. „…przypominam sobie Chopina” / Maria Machnowska // „Guliwer”.- 1996, nr 1, s. 30-31, 34.

 29. „Rodem Warszawianin, Sercem Polak, a talentem świata obywatel” / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // „Biblioteka w Szkole”.- 1999, nr 6, s.13-15.

 30. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina / Janusz Zaremba // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1999, nr 8, s. 590-595.

 31. Wędrówki śladami Fryderyka Chopina / Lidia Kołodziej // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 2010, nr 3, s.41-42.

 32. W 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina : montaż słowno muzyczny / Danuta Orzeł // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1999, nr 11, s. 22-26.

 33. Wielka muzyka Chopina : montaż literacko-muzyczny w Roku Chopina / Maria Andres // „Wychowawca”.- 1999, nr 5, s. 26-27.

 34. Wigilie sławnych Polaków / Barbara Wanda Jachimczak // „Biblioteka w Szkole”.- 2004, nr 10, s. 28-29.

 35. W obrazach Jerzego Dudy Gracza brzmi muzyka Chopina / Renata Gozdecka // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2005, nr 5, s. 67-69.

Oprac. Anna WęgrzynPobieranie 19.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna