Perły doliny popradu – strategia rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego 6 gmin: krynica zdróJ Łabowa muszyna piwniczna zdrój rytro stary sącz opracowana przez: Warszawa, wrzesień – grudzień 2003 r


Zawartość strategii Perły Doliny PopraduPobieranie 3.15 Mb.
Strona7/87
Data05.05.2016
Rozmiar3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   87

2Zawartość strategii Perły Doliny Popradu


  Strategia Perły Doliny Popradu składa się z pięciu rozdziałów.


 1. Rozdział I
  Struktura strategii oraz charakterystyka walorów turystycznych Obszaru zintegrowanego produktu turystycznego Perły Doliny Popradu zawiera m.in.:

 • charakterystykę Obszaru, w kontekście rozwoju produktów turystycznych,

 • charakterystykę obecnego i prognozowanego rynku turystycznego w Polsce i na Obszarze Produktu,

 • programy ochrony i adaptacji krajobrazu kulturowego – działania podstawowe dla rozwoju gospodarki turystycznej,

 • program nowej komunikacji Obszaru,

 • projekty nowych obiektów i inwestycji wspierających rozwój oferty turystycznej,

 • modele produktów turystycznych dla zintegrowanego Obszaru,

 • projekty wydawnictw, przewodników itd. 1. Rozdział II
  Program rozwoju gospodarki i produktów turystycznych 6 Gmin Obszaru Perły Doliny Popradu, zawiera m.in.:

 • charakterystykę potencjału turystycznego Partnerów Strategii,

 • programy rozwoju produktów turystycznych 6 Gmin oraz działania i projekty wspomagające,

 • działania oraz projekty inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych do realizacji zintegrowanego produktu turystycznego Perły Doliny Popradu,

 • pola współpracy 6 Gmin Obszaru,

 • system informacji na Obszarze zintegrowanego produktu Perły Doliny Popradu,

 • charakterystykę marki turystycznej, w kontekście tworzenia marki Perły Doliny Popradu,

 • model strukturalny Organizatora zintegrowanego produktu turystycznego Perły Doliny Popradu – możliwości. 1. Rozdział III
  Promocja Obszaru zintegrowanego produktu turystycznego Perły Doliny Popradu,
  zawiera m.in.:

 • systematykę programów produktowych Perły Doliny Popradu,

 • program promocji zintegrowanego produktu turystycznego Perły Doliny Popradu

 • program wizualizacji Obszaru produktu turystycznego Perły Doliny Popradu.  4. Rozdział IV
  Segmentacja rynku usług turystycznych Obszaru, zawiera:

 • opis segmentacji rynku usług turystycznych Obszaru,

 • charakterystykę profili segmentów docelowych. 1. Rozdział V
  Ekonomia zintegrowanego produktu turystycznego Perły Doliny Popradu, zawiera:

 • opis koincydencji Strategii z dokumentami narodowymi i regionalnymi w kontekście możliwości pozyskiwania funduszy z pozabudżetowych źródeł finansowania zrównoważonego rozwoju,

 • charakterystykę źródeł finansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych i zagranicznych funduszy wspomagających programy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

 • dochody własne Organizatora produktu - możliwości.


2.1.Cechy i składniki zintegrowanego produktu turystycznego Obszaru


Produkt turystyczny to podstawa oferty handlowej, COŚ, co istnieje, lub COŚ, co można zbudować, a co poprzez promocję i marketing ma wywołać określone zachowania Klienta, wybór i zakup,
a dalej satysfakcję i zainteresowanie, zaspokojenie oczekiwań.

Produkt turystyczny jest też zorganizowanym, interdyscyplinarnym komunikatem marketingowym ukierunkowanym przez jego organizatora na: • wyróżnienie towaru turystycznego spośród innych,

 • wywołanie zainteresowania Klienta,

 • wybór i zakup oferty przez określone grupy lub Klientów indywidualnych,

 • uzyskanie dochodów/rentowności inwestycyjnej.

Jak w każdym produkcie oferowanym na rynku komercyjnym w towarze turystycznym zawarte są podobne cechy i elementy:

 • produkt jest adresowany do określonych grup Klientów,

 • można go modernizować w zależności od zmian na rynku,

 • produkt jest argumentem konsumpcyjnym, który podnosi wartość całej oferty turystycznej Obszaru Produktu.

Składniki produktu turystycznego

Produkt turystyczny Obszaru składa się z elementów, które nazywamy programami produktowymi.

Do najważniejszych zaliczamy:


 • programy dla różnych sektorów turystyki, w tym programy rekreacyjne, rozrywkowe, sportowe,

 • programy adaptacji przestrzeni kulturowej i przyrodniczej do roli usługowej
  w gospodarce turystycznej,

 • programy rozwoju niezbędnej infrastruktury, zakres i rodzaj inwestycji itd.

 • programy modernizacji istniejących atrakcji turystycznych.

 • organizację dochodów własnych Organizatora Produktu.

Projektowanie programu produktowego – metoda PART S.A.

W projektowaniu programów produktowych metodą PART S.A. opieramy się na czterech filarach, które określimy hasłowo: • Konserwacja tradycji twórczo zmodyfikowanej,

 • Nowy potencjał miejsca (terenu) lub obiektu,

 • Organizacja i pieniądze,

 • Dla Kogo?Konserwacja tradycji twórczo zmodyfikowanej:

 • oznacza twórcze przeobrażenie dziedzictwa kulturowego, stosownie do potrzeb gospodarki turystycznej i usług komercyjnych oraz stosownie do rozpoznanej mentalności (uwarunkowania psychospołeczne) współczesnego Klienta turystycznego.

Nowy potencjał miejsca (terenu) lub obiektu:

 • możliwości wynikające z materialnego i duchowego, przyrodniczego
  i urbanistycznego potencjału miejsca i obiektu, po jego adaptacji do roli w gospodarce turystycznej.

Organizacja i pieniądze:

 • uwzględniamy obecne i perspektywiczne możliwości organizacyjne, finansowe 6 Gmin
  i Polski, zakres możliwych i oczekiwanych inwestycji prywatnego kapitału i szanse wynikające z wstąpienia do Unii Europejskiej.Dla Kogo?

 • najwięcej programów produktów turystycznych przeznaczamy dla szerokich grup Klientów, bez zasadniczych podziałów wiekowych, ekonomicznych czy mentalnych. Niektóre programy, z zakresu turystyki aktywnej i specjalistycznej mają wiodące grupy adresatów, ale to nie wyklucza ich dostępności dla pozostałych segmentów rynku.

uwaga

We współczesnym świecie nie można budować programów o ścisłej segmentacji i na dłuższy okres czasu określać sztywno profil Klientów.

Projektując rozwój gospodarki turystycznej w horyzoncie czasowym 5 – 10 lat powinniśmy tworzyć programy elastyczne, łatwe do adaptacji i dostosowania do trendów rynku, wielowarstwowe
i wielowątkowe, zawierające szeroką gamę propozycji rozrywkowych dla różnorodnej populacji Klientów.

Program produktowy PART S.A. powstaje metodą: • inspiracja,

 • idea, formuła programowa, program,

 • możliwości wykorzystania,

 • niezbędne działania,

 • efekty.

Inspiracja:

 • zdarzenie, postać, historia, anegdota, obiekt i wiele innych impulsów, płynących z Obszaru,
  z jego zasobów kulturowych i przyrodniczych.

Idea, formuła programowa, program:

 • opis programu na poziomie planu operacyjnego, dostatecznie szczegółowy, by Organizator mógł twórczo go modernizować i realizować.

Możliwości wykorzystania:

 • wykaz możliwości komercyjnych wynikających z projektowanego programu.

Niezbędne działania:

 • tam, gdzie to konieczne, przedstawiamy zestaw czynności niezbędnych do uruchomienia programu. Tam, gdzie te działania są oczywiste dla Organizatora turystyki – pomijamy.

Efekty:

 • syntetyczna informacja o efektach organizacyjnych, komercyjnych lub promocyjnych, wynikających z realizacji danego programu produktowego.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   87


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna