Perły doliny popradu – strategia rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego 6 gmin: krynica zdróJ Łabowa muszyna piwniczna zdrój rytro stary sącz opracowana przez: Warszawa, wrzesień – grudzień 2003 rPobieranie 3.15 Mb.
Strona1/87
Data05.05.2016
Rozmiar3.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87


Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej


PERŁY DOLINY POPRADU – STRATEGIA ROZWOJU ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 6 GMIN:
KRYNICA ZDRÓJ
ŁABOWA
MUSZYNA
PIWNICZNA ZDRÓJ
RYTRO
STARY SĄCZ


Opracowana przez:
Warszawa, wrzesień – grudzień 2003 r.

Perły Doliny Popradu – strategia rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego 6 gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz

© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Turystyki PART SA, Warszawa 2003

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół strategiczny PART S.A. pod kierownictwem Tomasza Majki, w składzie:


  1. Andrzej Pacuła - rozdz. I - IV

  2. Tomasz Bogdan - rozdz. V

  3. Patrycja Powałka i Joanna Grudzińska - organizacja pracy zespołu.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. istnieje na polskim rynku inwestycji turystycznych od 1993 roku. Celem Spółki jest pomoc w tworzeniu i realizacji projektów wspierających rozwój infrastruktury turystycznej w Polsce.

Naszą marką jest:

INNOWACYJNOŚĆ

Spółka poszukuje nieustannie różnorodnych dróg dalszego rozwoju na dynamicznie rozwijającym się rynku inwestycji turystycznych.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Pośrednictwo i doradztwo we wszystkich obszarach inwestycyjnych, obsługa każdego segmentu rynku turystycznego.

KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia Klienta, od zlecenia po realizację projektu oraz jego promocję.

DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE KLIENTA

25 menedżerów i konsultantów PART S.A. współpracuje z wieloma ekspertami zewnętrznymi i partnerami lokalnymi, dzięki ich pracy PART S.A. zyskał renomę na rynku oraz liczne grono stałych Klientów.

Zapraszamy do współpracy

Zarząd PART S.A.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI PART S.A.

ul. Stawki 2

00-193 Warszawatel: 22 /860 67 79, 860 67 80

www.part.com.pl

Spis TreściRozdział I
Struktura strategii oraz charakterystyka walorów turystycznych Obszaru zintegrowanego produktu turystycznego Perły Doliny Popradu 14

1 Zasady projektowania oraz misja strategii rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego Obszaru 15

1.1. Czynniki warunkujące rozwój efektywnej gospodarki turystycznej Obszaru 16

1.2. Metoda i misja budowania gospodarki turystycznej Obszaru 17

1.3. Metodologia Strategii Perły Doliny Popradu 19

2 Zawartość strategii Perły Doliny Popradu 21

2.1. Cechy i składniki zintegrowanego produktu turystycznego Obszaru 23

3 Charakterystyka potencjału turystycznego Obszaru zintegrowanego produktu turystycznego Perły Doliny Popradu 26

3.1. Cechy geograficzne Obszaru 27

3.2. Stan i zasoby środowiska naturalnego 29

3.2.1. Rolnictwo ekologiczne – możliwości rozwoju 30

3.2.2. Złoża wód mineralnych i leczniczych 31

3.3. Stan i zasoby kulturowe Obszaru, w kontekście rozwoju produktów turystycznych 32

3.4. Charakterystyka społeczno - gospodarcza zintegrowanego Obszaru produktu turystycznego Perły Doliny Popradu 34

3.4.1. Zasoby ludzkie – charakterystyka społeczna 34

3.4.2. Aktywność gospodarcza 37

3.4.3. Komunikacja Obszaru 39

3.4.4. Dominujące formy turystyki 40

4 Charakterystyka turystyki w Polsce i na Obszarze Produktu - w kontekście europejskim 42

4.1. Rynek turystyczny w Europie – miejsce Polski 42

4.2. Charakterystyka polskiej turystyki, w kontekście rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego Obszaru 44

4.2.1. Polska turystyka na tle międzynarodowym - wnioski 46

4.3. Zagrożenia i szanse rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego Obszaru 48

Rozdział II
Program rozwoju gospodarki i produktów turystycznych zintegrowanego Obszaru Perły Doliny Popradu 51

5 Nazwa Obszaru – określenia promocyjne 52

6 Ochrona i adaptacja krajobrazu kulturowego 55

6.1. Ochrona krajobrazu kulturowego 55

6.2. Adaptacje krajobrazu kulturowego - nowe obiekty
58

6.2.1. Projekt Bramy Wjazdowe 58

6.2.2. Karczmy regionalne – zalecenia 59

6.2.3. Projekt: Hala Lodowa – Hala Widowiskowa 59

6.2.4. Projekt Stacyjki Kolei Popradzkiej 61

6.2.5. Ogrodzenia pól, parków polnych i zagród wiejskich 63

6.2.6. Projekt Ochrona i rekonstrukcja dziedzictwa kulturowego Łemków 64

6.2.7. Projekt Od Spisza do Sącza 66

6.2.8. Projekt Odsłona Doliny Popradu 67

6.2.9. Projekt Baszty Ryterskie 68

6.2.10. Projekt Odnowa rzeźby kwiatowej 69

6.2.11. Projekt Adaptacje przestrzeni miejskiej 70

6.3. Unifikacja oznakowania szlaków turystycznych 72

6.4. Program Nowa komunikacja Obszaru 73

6.4.1. Projekt Kolejowy Port Towarowy w Nowym Sączu, Muszynie
i Krynicy Zdrój
75

6.4.2. Projekt Tunele samochodowe 76

6.4.3. Projekt Likwidacja barier architektonicznych 76

6.4.4. Projekt Pasażerska komunikacja lokalna 77

6.4.5. Lotnisko dla helikopterów i średnich samolotów 78

6.5. Nowe obiekty wspierające rozwój oferty turystycznej 79

6.5.1. Karczma Taneczna 79

6.5.2. Projekt Mama i Dziecko 80

6.5.3. Projekt Schroniska młodzieżowe 80

7 Modele produktów turystycznych dla zintegrowanego Obszaru
6 Gmin 81

7.1. Program Piąta Pora Roku 82

7.1.1. Projekt Piąta pora roku 82

7.1.2. Projekt Ekstremalna siUdEmkA 84

7.2. Program Szlaki Kupieckie Trzech Tysiącleci 85
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna