Pge górnictwo I Energetyka


CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 5.1 Założenia ogólnePobieranie 1.73 Mb.
Strona17/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30

5. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

5.1 Założenia ogólne

5.1.1 Wstęp


Zakres Dostawy powinien obejmować projekt techniczny oraz Dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń dla zasilania i rozdziału energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich urządzeń dla IOS oraz instalacje oświetlenia i uziemień w obiektach, a także instalację ppoż. w rozdzielniach elektrycznych i wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne.

5.1.2 Założenia techniczne


Założenia ogólne dla urządzeń elektrycznych określone w Klauzuli nr 1.5 Wykonawca powinien przyjąć w całości.

5.1.3 Opis dystrybucji elektrycznej


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)

5.1.4 Normy


Projekty, instalacje i wyposażenie elektryczne powinny być zrealizowane w oparciu o wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm (PN/E) oraz PBUE.

5.1.5 Zestawienie odbiorników elektrycznych


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)

5.2 Opis wyposażenia elektrycznego

   1. Szynoprzewody zasilania rozdzielnic SN 6kV


Układ trójfazowych szynoprzewodów ekranowanych połączy rozdzielnicę 6kV BCB z rozdzielnicami 6kV dla IOS, oraz zasilanie rezerwowe z rozdzielni BCA jako przedłużenie mostów 6kV BCR i BCS od bloku 6 na poziomie +14,5m w osi B-C.

Przeznaczenie

Układ trójfazowych, ekranowanych szynoprzewodów posłuży do zasilania rozdzielnic 6kV IOS z rozdzielni nadrzędnych BCB oraz BCA.Zakres

W zakresie projektu/zamówienia są kompletne zestawy szynoprzewodów trójfazowych 6kV wraz z konstrukcjami wsporczymi i przepustami: • dwa komplety łączące rozdzielnicę 6kV BCB z rozdzielnicą 6kV obiektu IOS,

 • dwa komplety łączące rozdzielnicę 6kV BCA z rozdzielnicą 6kV obiektu IOS, jako połączenie końców mostów 16BCR, 16BCS z polami w rozdzielni 6kV IOS,

 • inne, w zależności od zaoferowanej topologii układu elektrycznego,

 • układ zapewniający nadciśnienie powietrza w szynoprzewodach z rozdzielni BCB wraz z układem jego kontroli.


Charakterystyka techniczna

Znamionowy prąd ciągły szynoprzewodów będzie dobrany do maksymalnego prądu mogącego wystąpić w rozdzielnicy 6kV IOS.Opis budowy

Przewody prądowe

Przewody wiodące prąd będą wykonane z aluminium wsparte na izolatorach i łączone przez spawanie. Połączenia przewodów wiodących prąd do urządzeń na zakończeniach trasy będą wykonane w formie złączy elastycznych. Powierzchnie styków będą srebrzone. Połączenie z rozdzielnicą wykonane będzie na izolatorach przepustowych zainstalowanych kołnierzowo w szafie rozdzielnicy. Szynoprzewody będą posiadały instalację nadciśnienia powietrza.Obudowa przewodu szynowego okapturzonego

 1. Obudowa przewodu szynowego będzie aluminiowa, ciągła, wykonana tak, by oddziaływanie pola magnetycznego na urządzenia zewnętrzne było pomijalnie małe.

 2. Obudowa będzie wyposażona w kompensatory oraz otwory inspekcyjne rozmieszczone tak, aby uzyskać łatwy dostęp do wszystkich elementów przewodu.

 3. Obudowy będą odporne na działanie łuku elektrycznego, powstałego w wyniku zwarć wewnętrznych dla klasy dostępności A.

 4. Szynoprzewody będą dostosowane do instalacji napowietrznej. Będą odporne na warunki atmosferyczne. Będą również zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 5. Podpory i mocowania szynoprzewodów dobrane zostaną w oparciu o obliczenia statyczne i dynamiczne.

 6. Wnętrze obudowy wypełnione będzie osuszonym powietrzem z nadciśnieniem.

Uziemienia

 1. Obudowa przewodu szynowego okapturzonego będzie wykorzystywana jako szyna uziemiająca.

 2. Obudowa będzie wyposażona na obu końcach w zaciski umożliwiające podłączenie
  do uziemienia.

 3. Konstrukcje wsporcze będą także podłączone do sieci uziemień. Stalowe konstrukcje wsporcze będą ocynkowane ogniowo.

Akcesoria

Przewód szynowy okapturzony będzie posiadać odpowiednią liczbę kompensatorów szyn i obudowy. Dostawa będzie skompletowana łącznie z konstrukcją wsporczą. Podłączenia na obu końcach do rozdzielnic będą typu kołnierzowego (obudowa) i przy pomocy połączeń elastycznych (przewody).Próby i badania

 1. Następujące próby będą wykonane przez Wykonawcę i akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego:

 1. Następujące próby będą wykonane po fabrykacji (lub przedłożone zostaną sprawozdania z badań typu):

 • próba nagrzewania,

 • próba napięciowa 1 min, 50 Hz,

 • próba udarowa (w przypadku braku badań typu).

 1. Po zakończonym montażu na obiekcie :

 • próba napięciowa 1 min, 50 Hz,

 • pomiar rezystancji izolacji

 • próba szczelności połączeń.
   1. Rozdzielnica 6kV


Przeznaczenie

Do rozdziału energii oraz zasilania odbiorów SN urządzeń IOS służyć będzie rozdzielnica 6kV.Zakres

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie jednej 2-sekcyjnej 1-systemowej rozdzielnicy 6kV.Charakterystyka techniczna

 1. Rozdzielnice będą zainstalowane w budynkach, w wydzielonych, wentylowanych pomieszczeniach ruchu elektrycznego i będą dobrane odpowiednio do warunków środowiskowych i wymagań norm IEC.

 2. Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych będzie dobrany do maksymalnego ciągłego prądu transformatora zasilającego rozdzielnicę.

 3. Wytrzymałość zwarciowa rozdzielnicy będzie dobrana do maksymalnej przewidywanej mocy zwarciowej przy zasilaniu z jednego transformatora BCT30 lub z transformatorów rezerwowych (BCT10, BCT20) z uwzględnieniem udziału podłączonych silników, przy maksymalnym normalnym napięciu pracy.

 4. Rozdzielnica będzie odporna na termiczne i dynamiczne skutki zwarcia łukowego przy założeniu czasu trwania zwarcia 0,5s. Dodatkowo rozdzielnica zostanie wyposażone w zabezpieczenia łukochronne światłowodowe.

 5. Rozdzielnica będzie zawierała co najmniej 15% pól rezerwowych kompletnie wyposażonych jak typowe pola silnikowe. Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni 6kV będzie przewidziane miejsce na dwa dodatkowe pola (po jednym dla każdej sekcji).

Podstawowe dane techniczne:

Rozdzielnica charakteryzowała się będzie następującymi parametrami technicznymi:


Maksymalne napięcie pracy 7,2kV
Częstotliwość znamionowa 50Hz
znamionowy poziom izolacji:

napięcie 1-min. 50Hz 28kV

napięcie udarowe piorunowe 75kV

prąd znamionowy:

ciągły szyn zbiorczych 2500A

ciągły pól zasilających 2000A

ciągły pól odpływowych 630 - 1250A

1-sekundowy 40kA

szczytowy wytrzymywany 100kA

odporność na łuk wewnętrzny 40kA / 0,1s

system pracy rozdzielni IT

układ szyn zbiorczych L1, L2, L3

stopień ochrony IP4X

materiał szyn miedź

napięcie sterownicze 220 VDC

Opis budowy

Wyposażenie pól

Poszczególne typy pól wyposażone będą w następującą aparaturę obwodów głównych:pola odpływowe:

 • wyłącznik próżniowy ,

 • przekładniki prądowe w 3 fazach,

 • przekładnik Ferrantiego

 • ograniczniki przepięć,

 • uziemnik szybki,

 • zabezpieczenie cyfrowe (sterownik polowy IED),

pola zasilające i sprzęgłowe:

 • wyłącznik próżniowy 1600 A,

 • przekładniki prądowe w 3 fazach,

 • przekładnik Ferrantiego

 • przekładniki napięciowe w układzie gwiazdy,

 • uziemnik szybki,

 • zabezpieczenie cyfrowe (sterownik polowy IED),

We wszystkich polach odpływowych należy zastosować wyłączniki o tym samym prądzie znamionowym.

Rozwiązania konstrukcyjne

 1. Rozdzielnica 6kV będzie wykonana w obudowie metalowej, jako przedziałowa, wolnostojąca, wnętrzowa, dwuczłonowa, z pojedynczym układem szyn zbiorczych, z wysuwną aparaturą łączeniową i pomiarową. Będzie przystosowana do pracy w warunkach normalnych określonych zgodnie z normą PN-EN 60694.

 2. Rozdzielnica zapewniać będzie ochronę obsługi przed skutkami termicznymi i dynamicznymi zwarcia łukowego zgodnie z normą PN-EN 62271-200.

 3. Rozdzielnica będzie wyposażona w zabezpieczenia od skutków otwartego łuku elektrycznego w postaci szybkiej identyfikacji zjawiska i dekompresji ciśnienia z wyrzutem powietrza poza strefę obsługi. Poszczególne przedziały w rozdzielnicy zabezpieczone będą zabezpieczeniami łukochronnymi światłowodowymi działającymi w oparciu o czujniki błysku oraz klapy wydmuchowe.

 4. Zapewniona będzie również odpowiednia wytrzymałość cieplna wszystkich elementów obudowy.

 5. W poszczególnych polach będą wyodrębnione następujące przedziały, oddzielone między sobą przegrodami metalowymi:

   • przedział szyn zbiorczych,

   • przedział członu wysuwnego (wyłącznikowy),

   • przedział przyłączowy z przekładnikami pomiarowymi i uziemnikiem,

   • przedział niskiego napięcia zawierający aparaturę obwodów pomocniczych.

 1. Wyłączniki będą umieszczone w członach wysuwnych. Człony wysuwne nacechowane tym samym prądem znamionowym będą w pełni wzajemnie wymienne.

 2. Człony wysuwne będą posiadały napęd elektryczny oraz napęd ręczny do przestawiania członów do pozycji praca i próba.

 3. Przewidziane będą następujące pozycje członu wysuwnego:

   • praca,

   • próba,

   • rozdzielony

 1. Połączenie członu wysuwnego z przedziałem szynowym i przedziałem przyłączowym będzie rozwiązane za pomocą zestyków wtykowych, których część stacjonarna (styki stałe) będą umieszczone w izolatorach przepustowych, natomiast styki ruchome na członach wysuwnych. Zastosowane będą ruchome przegrody izolacyjne, automatycznie zasłaniające styki stałe w położeniach „próba" i „rozdzielony". Połączenie obwodów sterowania wyłącznika z przedziałem niskiego napięcia będzie wykonane za pomocą złącza wtykowego.

 2. Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielnicy nie dopuszczą do przypadkowych błędów łączeniowych. Będą zastosowane następujące rodzaje blokad:

 • blokada ryglująca człon wysuwny w położeniu pracy i próby,

 • blokada dostępu do napędu członu wysuwnego, jeżeli drzwi przedziału wysuwnego nie są zamknięte,

 • blokada możliwości przestawienia elektrycznego członu wysuwnego do pozycji PRACA, jeżeli drzwi przedziału wysuwnego nie są zamknięte,

 • blokada uniemożliwiająca operowanie napędem członu wysuwnego, jeżeli uziemnik nie jest otwarty,

 • blokada systemu unoszenia przegród ruchomych przy wyjętym z przedziału członie wysuwnym,

 • blokada otwarcia drzwi przedziału członu wysuwnego, gdy człon wysuwny znajduje się w położeniach pośrednich między położeniem pracy i próby, oraz w położeniu PRACA

 • blokada dostępu do gniazda napędu ręcznego uziemnika, jeżeli drzwi przedziału przyłączowego nie są zamknięte,

 • blokada napędu elektrycznego uziemnika, jeżeli drzwi przedziału przyłączowego nie są zamknięte

 • blokada dostępu do gniazda napędu ręcznego uziemnika, jeżeli człon wysuwny znajduje się w położeniu pracy lub w położeniach pośrednich miedzy położeniem pracy i próby,

 • blokada położenia napędu uziemnika w położeniach otwarcia lub zamknięcia uziemnika uniemożliwiająca samoczynne przestawienie się uziemnika w wyniku drgań,

 • blokada drzwi przedziału przyłączowego uniemożliwiająca ich otwarcie przy otwartym uziemniku,

 • blokada wjazdu członem wysuwnym o innym przeznaczeniu lub innym prądzie znamionowym.

 • blokada kluczykowa uziemnika, z wyjmowanym kluczykiem, uniemożliwiająca otwarcie uziemnika (po otwarciu uziemnika kluczyk zostaje w blokadzie). Dopuszcza się równoważną blokadę uniemożliwiającą otwarcie uziemnika bez wiedzy wykonawcy prac na danym obwodzie prądowym.

 • niemożliwe będzie przestawienie członu ruchomego z pozycji praca do pozycji próba z zamkniętym obwodem silnoprądowym - zanim styki ruchome wyłącznika rozłączą się ze stykami stałymi rozdzielni nastąpi mechaniczne wyłączenie wyłącznika

 • niemożliwe będzie przestawienie członu ruchomego z pozycji próba do pozycji praca z zamkniętym obwodem silnoprądowym - zanim styki ruchome wyłącznika złączą się ze stykami stałymi rozdzielni nastąpi mechaniczne wyłączenie wyłącznika.

 • nie będzie blokady (zamknięcia) uniemożliwiającej otwarcia drzwi przedziału wyłącznikowego w przypadku braku członu ruchomego w przedziale.

 1. Ponadto zastaną zastosowane blokady kluczykowe uziemnika szyn zbiorczych oraz w polach zasilających blokady elektromagnetyczne uziemnika od załączenia pól zasilających w rozdzielni nadrzędnej.

 2. Obwody sterowania, blokad i zabezpieczeń rozdzielnicy będą zasilone napięciem stałym 220VDC, pozostałe obwody napięciem 230VAC - również gwarantowanym w zależności od typu obwodu i jego znaczenia dla funkcjonalności rozdzielnicy.

 3. Szyny zbiorcze rozdzielnic oraz połączenia w obrębie aparatury obwodów głównych pól wykonane będą z wysokoprzewodzącej miedzi. Szyny oraz elementy wsporcze i mocujące zostaną tak zwymiarowane i wykonane, aby wytrzymywały dynamiczne i termiczne oddziaływanie prądów zwarciowych.

 4. Szafy rozdzielcze będą kompletnie zmontowane i wyposażone w aparaturę zabezpieczeniową, sterowniczą i pomiarową. Listwy zaciskowe instalowane w przedziale niskiego napięcia będą oznakowane, a przewody będą zaopatrzone w oznaczniki zakładane na obu końcach przewodu. Listwy będą zawierać 20% rezerwy. Zostaną zastosowane listwy z zaciskami sprężynowymi (bezśrubowe).

 5. Odrutowanie będzie wykonane przewodami miedzianymi giętkimi w izolacji PVC na napięcie nie niższe niż 750V o przekroju 1,5 mm2 (obwody przekładników prądowych będą wykonane przewodem o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2).

 6. Rozdzielnice zostaną wyposażone w zbiorczy przewód uziemiający przebiegający wewnątrz obudowy rozdzielnicy z odgałęzieniami do poszczególnych pól.

 7. Na rozdzielnicy zostaną umieszczone grawerowane tabliczki opisowe:

 • z danymi znamionowymi rozdzielnicy,

 • z opisem poziomu napięcia,

 • z oznaczeniem rozdzielnicy,

 • z oznaczeniem numeru segmentu i nazwą zasilanego odbiornika (zarówno z przodu, jak i z tyłu rozdzielnicy).

 1. Rozdzielnice będą pomalowane farbą antykorozyjną. Kolor zewnętrznego pokrycia musi być ustalony z Zamawiającym.

Podstawowe wyposażenie obwodów pierwotnych rozdzielnicy

Wyłączniki:

 1. Zastosowane będą wyłączniki próżniowe z napędem zasobnikowym sprężynowym zbrojonym silnikiem elektrycznym w układzie automatycznym. Wyłączniki będą zabudowane na kasetach członów wysuwnych przestawianych za pomocą napędu elektrycznego w pozycję „praca” i „próba”.

 2. Każdy wyłącznik będzie wyposażony w następujące elementy:

 • cewkę załączającą,

 • dwie niezależne cewki wyłączające,

 • silnik zbrojenia napędu,

 • mechanizm ręcznego zbrojenia napędu,

 • układ antypompujący,

 • przyciski ręcznego załączenia i wyłączenia,

 • wskaźniki stanu wyłącznika,

 • wskaźnik stanu zazbrojenia napędu,

 • licznik zadziałań,

 • zestaw zestyków pomocniczych,

 • złącze wielostykowe obwodów wtórnych

 1. Dane techniczne wyłącznika:

 • napięcie znamionowe 12 kV

 • częstotliwość znamionowa 50 Hz

 • wytrzymałość znamionowa izolacji 1min, 50Hz 28 kV

 • wytrzymałość impulsowa 1,2/50s 75 kV

 • prąd znamionowy ciągły 630÷2500A

 • prąd wyłączalny 40kA

 • napięcie zasilania silnika 220 V DC

 • cewki wyłączające 2 cewki, 220 V DC

 • łącznik pomocniczy co najmniej 14 zestyków NO+NC

 1. Układ zasilania 220 VDC zapewni niezależne zasilanie cewek wyłączających wyłącznika z niezależnych źródeł. Przycisk załączający może spowodować załączenie tylko w pozycji „próba" (test). Wyłączenie przyciskiem zewnętrznym będzie możliwe w każdej pozycji członu wysuwnego.

 2. We wszystkich polach rozdzielni umożliwione będzie proste, dostępne w celach serwisu, sterowanie załącz i wyłącz wyłącznika tylko w pozycji „próba”.

 3. Zapewnione będzie mechaniczne, awaryjne wyłączanie wyłącznika działające bezpośrednio na mechanizm wyłączający, niezależnie od działania cewek wyłączających

 4. Połączenia obwodów pomocniczych wyłącznika z obwodami zewnętrznym będzie rozwiązane przy pomocy złącza wielowtykowego. Łącznik pomocniczy będzie miał wystarczająca liczbę zestyków dla układu sterowania i sygnalizacji bez konieczności zwielokrotniania przy pomocy przekaźników.

Przekładniki prądowe lub sensory:

 1. Przekładniki prądowe lub sensory (podłączone do IED) dobrane zostaną przy uwzględnieniu wartości prądu obciążenia pola rozdzielnicy oraz warunków termicznych
  i dynamicznych określonych spodziewaną wartością prądu zwarcia. Przekładnia, moce, klasy dokładności rdzeni przekładnika zostaną określone dla konkretnego odbioru
  i spełniać będą wymagania narzucone przez układy pomiarowe i zabezpieczeniowe.

 2. Zastosowane zostaną przekładniki jednofazowe, wsporcze, w izolacji żywicznej z wyraźnym oznakowaniem biegunowości.

 3. W przypadku zastosowania sensorów muszą one współpracować z IED poprzez bezpośrednie dedykowane połączenie.

 4. Podstawowe dane techniczne przekładników prądowych:

 • napięcie znamionowe 12 kV, 50 Hz

 • napięcie znamionowe izolacji:

1 min, 50 Hz 28 kV

1,2/50s 75 kV • prąd znamionowy pierwotny 25÷2000A (zakres prądu należy dobrać na etapie projektu)

 • prąd znamionowy wtórny 1A

 • klasa dokładności 0,5 i 5P10

 • wytrzymałość zwarciowa 40/125kA

Przekładniki napięciowe

 1. Przekładniki napięciowe w polach pomiaru napięcia będą przyłączone do szyn zbiorczych za pośrednictwem bezpieczników mocy wysokiego napięcia. Przekładniki wraz z bezpiecznikami będą umieszczone na wysuwnych kasetach. Gniazda wtykowe w części stałej pola będą automatycznie przesłaniane po wysunięciu kasety.

 2. Ponadto komplet przekładników napięciowych zainstalowany będzie w każdym polu zasilającym od strony zasilania. Podobnie jak w polach pomiaru napięcia przekładniki te będą przyłączone do torów prądowych za pośrednictwem bezpieczników mocy wysokiego napięcia. Moc i klasa dokładności uzwojeń wtórnych przekładnika spełniać będą wymagania narzucone przez układy pomiarowe i zabezpieczeniowe.

 3. Zastosowane zostaną przekładniki jednofazowe, trójuzwojeniowe, z jednym biegunem izolowanym, w izolacji żywicznej z wyraźnym oznakowaniem biegunowości.

 4. Podstawowe dane techniczne przekładników napięciowych:

1 min, 50 Hz 28 kV

1,2/50s 75 kV • znamionowe napięcie pierwotne 6,3:3 kV

 • znamionowe napięcie wtórne 0,1:3 / 0,1:3

 • klasa 0,5 / 1,0

Uziemniki

 1. Uziemniki stanowić będą stałe wyposażenie szafy i będą posiadały napęd ręczny oraz elektryczny sterowany. Będą zainstalowane w polach zasilających i odpływowych od strony głowic kablowych, oraz w polach pomiaru napięcia od strony szyn zbiorczych.

 2. Zdolność załączania prądu zwarcia taka jak zdolność wyłącznika.

 3. Mechanizm uziemnika zapewni wysoką szybkość operacji niezależnej od działania operatora. Odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne będą stanowiły zabezpieczenie przed nieprawidłowym załączeniem.

Bezpieczniki wysokiego napięcia przekładnikowe.

Prąd znamionowy bezpiecznika będzie dobrany tak, aby zapewnić jego szybkie przepalenie przy zwarciach. Zdolność wyłączania prądu zwarcia taka jak zdolność wyłącznika. Bezpieczniki będą wyposażone we wskaźniki zadziałania.Ograniczniki przepięć łączeniowych.

 1. Ograniczniki przepięć (beziskiernikowe) zainstalowane zostaną w polach odpływowych rozdzielnicy. Dobór maksymalnego napięcia pracy ciągłej ograniczników będzie przeprowadzony z uwzględnieniem czasu trwania zwarcia doziemnego.

 2. Ograniczniki będą chronić silniki oraz transformatory suche przed przepięciami mogącymi pojawiać się przy szybkim gaszeniu łuku przez wyłączniki próżniowe.

Przekładniki ziemnozwarciowe

Pola odpływowe i zasilające będą wyposażone w przekładniki ziemnozwarciowe typu Ferranti zainstalowane na kablach przyłączonych do danego pola (pola odpływowe) lub na szynoprzewodach (pola zasilające). Przekładniki powinny umożliwić pomiar prądu ziemnozwarciowego poniżej 1A.Podstawowe wyposażenie obwodów wtórnych rozdzielnicy:

Aparatura zabezpieczeniowa:

 1. Rozdzielnia wyposażona będzie w cyfrowe zespoły zabezpieczeń (IED), realizujące dodatkowo funkcje pomiarów, sygnalizacji, rejestracji i komunikacji (IEC 61850). Zespoły zabezpieczeń poszczególnych pól będą współpracować z układami komputerowymi DCS. Zespoły zabezpieczeń będą zainstalowane w przedziałach niskiego napięcia poszczególnych pól.

 2. Zespoły dodatkowo w stosunku do funkcji zabezpieczeń będą zapewniać co najmniej:

 • sygnalizację zadziałania poszczególnych funkcji zabezpieczenia,

 • rejestrację przebiegów wielkości elektrycznych w czasie trwania zakłócenia,

 • rejestrację czasu zadziałania zabezpieczenia,

 • sygnalizację niesprawności zabezpieczenia,

 • diagnostykę stanu wyłącznika (liczba łączeń i wartość prądów skumulowanych),

 • zdalny odczyt informacji zawartych w rejestrze,

 • pomiary prądów, napięć, mocy czynnej i biernej do systemu DCS

 • wizualizację położenia wszystkich łączników pola oraz warunków pracy (prąd, napięcie, moc)

 1. Zastosowane będą następujące rodzaje zabezpieczeń:

pola zasilające:

 • zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne,

 • zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne,

 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe zasilane z przekładników typu Ferranti,

 • zabezpieczenie nad- i podnapięciowe,

 • kontrola ciągłości obwodów wyłączających

pola silnikowe:

 • zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne,

 • człon termiczny - model cieplny,

 • zabezpieczenie od przeciążeń, człon niezależny,

 • zabezpieczenie od zbyt długiego czasu rozruchu,

 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe zasilane z przekładników typu Ferranti,

 • zabezpieczenie od asymetrii obciążenia,

 • zabezpieczenie od zablokowania wirnika,

 • zabezpieczenie różnicowe – tylko dla silników o mocy wyższej niż 2MW,

pola transformatorów 6/0,4kV:

 • zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne,

 • zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne,

 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe zasilane z przekładników typu Ferranti,

pola pomiaru napięcia:

 • zabezpieczenie zerowo-napięciowe zasilane z uzwojeń otwartego trójkąta przekładników szynowych,

 • podnapięciowe dla silników,

 • układy przeciwrezonansowe.

 1. Dodatkowo dla napędów wyłączonych w czasie normalnej pracy IOS, uruchamianych jedynie okresowo, awaryjnie lub w szczególnych okolicznościach będzie zastosowany układ kontroli izolacji działający przy niepracującym urządzeniu.

Automatyka przełączania zasilań:

 1. Rozdzielnia wyposażona będzie w cyfrowy układ szybkiego samoczynnego załączania rezerwy (SZR) oraz planowanego przełączania pól zasilających (PPZ). Układ zapewni możliwość przełączania pól zasilających w pierwszym okresie dudnień napięcia źródła rezerwowego i napięcia resztkowego silników, oraz powolne przełączanie z kontrolą napięcia resztkowego w przypadku nieudanego przełączenia szybkiego.

 2. Automatyka SZR i PPZ rozdzielnicy zrealizowana będzie w oparciu o automat przełączania zasilań realizujący automatykę SZR i PPZ dla rozdzielnic pracujących w układzie zasilania z rezerwą jawną.

 3. Automat realizować będzie następujące podstawowe funkcje przełączania zasilań:

 • SZR synchroniczny bezprzerwowy (szybki),

 • SZR wolny,

 • PPZ synchroniczny bezprzerwowy,

 • PPZ wolny.

 1. Nie przewiduje się zastosowania automatyki samoczynnego przełączania powrotnego SPP, a także nie przewiduje się możliwości automatycznego przełączania powrotnego SZR w kierunku z zasilania rezerwowego na zasilanie podstawowe.

 2. Rodzaj wykonywanych przełączeń, zależeć będzie od warunków napięciowych oraz od wyboru poszczególnych cykli dokonywanych w trybie nastaw automatu. Jeżeli przełączenia synchroniczne bezprzerwowe będą nieudane, to przełączenie zostanie zakończone w cyklu wolnym.

 3. Należy uwzględnić możliwość realizacji automatyki odciążenia rozdzielni w cyklu SZR wolny.

 4. Automat umożliwi rejestrację zdarzeń istotnych do działania automatu i całego układu przełączania zasilań.

 5. Następujące zewnętrzne sygnały będą powodowały zablokowanie automatyki przełączania zasilań:

 • brak gotowości do załączania wyłącznika nowego zasilania powoduje przejściowe zablokowanie automatyki PPZ dla uniknięcia możliwości pozbawienia rozdzielnicy zasilania. Po przywróceniu gotowości wyłącznika następuje samoczynne odblokowanie aparatu.

 • zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowo – prądowych zwłocznych wyłącznika zasilania podstawowego lub wciśnięcie przycisku awaryjnego wyłączenia pola, a także zadziałanie zabezpieczeń łukochronnych w polach powoduje trwałe zablokowanie automatyki SZR. Automatyka może zostać odblokowana.

 • obniżenie napięcia zasilania poniżej nastawionej wartości Ur powoduje przejściowe zablokowanie automatyki PPZ.

 • zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowo – prądowych bezzwłocznych wyłącznika zasilania podstawowego powoduje przejściowe zablokowanie automatyki SZR.

 • zakłócenie w obwodach pomiaru napięcia na szynach rozdzielnic powoduje przejściowe zablokowanie automatyki SZR na czas trwania zakłócenia.

 1. Przewiduje się możliwość ręcznego zablokowania oddzielnie funkcji SZR szybki i SZR wolny za pomocą przełącznika umieszczonego przy automacie oraz zdalnie z systemu DCS. Przewiduje się możliwość realizacji PPZ z automatu na wypadek braku systemu. Sterowanie i blokady oraz zabezpieczenia elektryczne rozdzielnic są zasilane z napięcia stałego.

 2. Automat SZR/PPZ jako urządzenie IED będzie komunikował się cyfrowo z systemem DCS protokołem IEC 61850

Urządzenia i aparatura pomocnicza

 1. Każda szafa rozdzielnicy będzie wyposażona w niezbędną do poprawnej pracy aparaturę:

 • cyfrowy zespół zabezpieczeń / sterownik polowy IED połączony cyfrowo z DCS,

 • przekaźniki pomocnicze,

 • przetworniki mocy, prądu i napięcia,

 • oświetlenie wnętrza poszczególnych przedziałów szafy,

 • przyciski sterownicze,

 • wyłączniki samoczynne i/lub bezpieczniki,

 • listwy zaciskowe,

 • koryta dla rozprowadzenia obwodów okrężnych.

 • wskaźnik obecności napięcia

Obwody sterowania

 1. Przesył informacji oraz rozkazów niezbędnych dla sterowania danym urządzeniem (polem rozdzielnicy) od/do DCS będzie realizowany poprzez sterowniki polowe IED zainstalowane w poszczególnych polach rozdzielnicy 6kV połączone z DCS protokołem IEC 61850.

 2. Przewiduje się następujący sposób sterowania polami rozdzielnicy:

pola zasilające:

 • z nastawni poprzez system DCS (załączenie i wyłączenie, przestawianie członu ruchomego, zamknięcie i otwarcie uziemnika),

 • przez automat SZR/PPZ (załączenie i wyłączenie),

 • przez układ zabezpieczeń elektrycznych (wyłączenie),

 • przez układ zabezpieczeń w polu (wyłączenie),

 • przez układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (wyłączenie),

 • miejscowo z rozdzielnicy (załączenie w poz. „próba”, wyłączenie w każdej pozycji, przestawianie członu ruchomego, zamknięcie i otwarcie uziemnika),

pola transformatorowe:

 • z nastawni przez system DCS części elektrycznej (załączenie, wyłączenie, przestawianie członu ruchomego, zamknięcie i otwarcie uziemnika),

 • przez układ zabezpieczeń w polu (wyłączenie),

 • przez zabezpieczenie technologiczne transformatora (wyłączenie)

 • z rozdzielnicy nn (wyłączenie),

 • miejscowo z rozdzielnicy (załączenie w poz. „próba”, wyłączenie w każdej pozycji, przestawianie członu ruchomego, zamknięcie i otwarcie uziemnika),

pola silnikowe:

 • z nastawni przez system DCS (załączenie, wyłączenie, przestawianie członu ruchomego, zamknięcie i otwarcie uziemnika)

 • przez układ zabezpieczeń w polu (wyłączenie),

 • przez przycisk awaryjnego wyłączenia przy napędzie

 • miejscowo ze skrzynki sterowania lokalnego przy silniku (załączenie/wyłączenie w trybie sterowania lokalnego) – dla wybranych napędów

 • miejscowo z rozdzielnicy (załączenie w poz. „próba”, wyłączenie w każdej pozycji, przestawianie członu ruchomego, zamknięcie i otwarcie uziemnika)

Obwody pomiarowe

W rozdzielnicach 6kV przewiduje się realizację następujących pomiarów: • w polach zasilających - pomiar napięcia międzyfazowego i prądu w 3 fazach (pomiar lokalny na sterowniku polowym oraz przesyłany cyfrowo do systemu DCS), pomiar energii elektrycznej biernej i czynnej – pomiary wprowadzone do systemu SPDoPE,

 • w polach odpływowych – pomiar prądu w 1 fazie (pomiar lokalny na sterowniku polowym oraz przesyłany cyfrowo do systemu DCS), pomiar energii elektrycznej biernej i czynnej – pomiary wprowadzone do systemu SPDoPE,

 • w polach pomiaru napięcia - pomiar napięcia w 3 fazach (pomiar lokalny na sterowniku polowym oraz przesyłany cyfrowo do systemu DCS).

 • we wszystkich polach pomiar energii elektrycznej w klasie min. 0,5 z systemem zdalnego odczytu wprowadzony do systemu SPDoPE.

Wyposażenie dodatkowe

 1. Wraz z rozdzielnicą będzie dostarczony komplet narzędzi niezbędnych do prawidłowego montażu i obsługi. Zestaw narzędzi będzie obejmował co najmniej:

 • podnośniki wózkowe do obsługi członów wysuwnych – dwa dla pól zasilających, dwa dla pól odbiorowych – dla każdej szerokości pola. Konstrukcja podnośników zostanie tak dobrana, aby zapewnić przeniesienie ciężaru członów wysuwnych.

 • odejmowane elementy napędów ręcznych do zmiany położenia członów wysuwnych oraz do napędów uziemników,

 • stojak dla zestawu narzędzi.

 • zwieracze na członach wysuwnych (po dwie sztuki na rozdzielnicę)

 • tester sygnałów IEC 61850 dla sprawdzania sterowników polowych IED

 • stół ze stanowiskiem umożliwiającymi wsunięcie i sprawdzenie członu wysuwnego z wyłącznikiem

 • podesty do obsługi rozdzielnicy – 2 szt.

 1. W pomieszczeniach rozdzielnic zostanie zainstalowane stanowisko sprzętu BHP. Stanowisko będzie wyposażone w sprzęt wymagany do bezpiecznej obsługi urządzeń a w szczególności:

 • uziemiacz przenośny – 4 kpl.

 • rękawice dielektryczne - 3 kpl.

 • buty (kalosze i półbuty) dielektryczne - 3 kpl.

 • drążek izolacyjny - 2 szt.

 • chwytak manewrowy – 1 szt.

 • zaczep manewrowy do zakładania uziemiaczy przenośnych – 2 szt.

 • hak do odciągania osoby porażonej prądem

 • wskaźnik obecności napięcia – 2 szt. (dla rozdz. SN)

 • 5 kompletów tabliczek ostrzegawczych: "miejsce pracy", "nie załączać", "uziemiono", „pod napięciem”, „nie dotykać – urządzenie elektryczne”

 • koce ppoż. 2 szt,

 • gaśnica do gaszenia urządzeń elektrycznych (z literką E),

 • stojak/szafka na sprzęt BHP

 • tablica do zapisywania zakładanych uziemień

 • instrukcja uwalniania ludzi spod napięcia,

 • instrukcja ratowania ludzi porażonych prądem elektrycznych

 • tablica z numerami alarmowymi

 1. Dostarczony przez Wykonawcę zestaw części zamiennych powinien obejmować co najmniej następujące elementy:

 • po jednej kasecie (człon wysuwny) z wyłącznikiem każdego typu,

 • przekładnik prądowy i napięciowy każdego typu,

 • napęd silnikowy wyłącznika,

 • po dwa napędy silnikowe członu wysuwnego i uziemnika

 • po dwie cewki załączające i wyłączające każdego typu,

 • po jednym przekaźniku zabezpieczeniowym każdego typu i trzy przekaźniki pomocnicze,

 • po jednym z każdego typu cyfrowego zespołu zabezpieczeń (IED)

Próby i badania

Próby typu

Dostarczona rozdzielnica będzie posiadała sprawozdanie z przeprowadzonych prób danego typu rozdzielnicy . Badania typu powinny obejmować pełen zakres prób wymienionych w normie PN-EN62271-200. Metodyka badań wg normy PN EN 60694. Badania poziomu izolacji napięciem udarowym piorunowym, próby zwarciowe prądem 1  sekundowym i szczytowym, oraz badania rozdzielnicy w warunkach łuku powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego. Badania powinny być przeprowadzone przez renomowaną jednostkę badawczą.Pozostałe protokoły badań

Następujące aparaty i urządzenia zainstalowane w rozdzielnicy będą posiadały indywidualne protokoły badań dotyczące danego aparatu / urządzenia, które będą potwierdzały wymagane parametry znamionowe:  • wyłączniki,

  • przekładniki prądowe,

  • przekładniki napięciowe,

  • zespoły zabezpieczeń,

  • urządzenia pomiarowe,

  • inne aparaty i urządzenia – na życzenie i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Badania w zakładzie Producenta, przygotowanie produkcji, proces produkcyjny

 1. Producent zgodnie z wewnętrznym systemem jakości przeprowadzi kontrolę wejściową wszystkich elementów rozdzielnicy. W cyklu produkcyjnym będą wykonane badania międzyoperacyjne, a w szczególności badania powłok antykorozyjnych. Zamawiający będzie mógł brać udział w w/w badaniach oraz będzie mógł przeprowadzać inspekcje cyklu produkcyjnego.

 2. Po zakończeniu montażu Producent przeprowadzi badania wyrobu, obejmujące zakres badań wymienionych w rozdziale 7 normy PN EN 60694, oraz w normie PN EN 62271-200.

Badania pomontażowe

 1. Badania pomontażowe w miejscu zainstalowania powinny obejmować co najmniej:

 • sprawdzenie poziomu izolacji obwodów głównych napięciem o częstotliwości sieciowej,

 • kontrola elementów składowych układów zabezpieczeń,

 • sprawdzenie i kalibracja układów pomiarowych,

 • próby funkcjonalne wszystkich elementów rozdzielnicy, w tym układów zabezpieczeń i pomiarów, blokad mechanicznych i zamkowych,

 • potwierdzenie zamienności członów wysuwnych.

 1. Szczegółowy zakres prób zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie przygotowania do rozruchu.

Przekazanie rozdzielnicy Zamawiającemu

 1. Przekazanie rozdzielnicy Zamawiającemu będzie miało miejsce zgodnie z warunkami kontraktu przy czym warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procedury przekazania powinno być potwierdzenie przez Zamawiającego otrzymania kompletu protokołów z wyżej wymienionych prób i badań.

 2. Wykonawca dostarczy także instrukcję eksploatacji i konserwacji rozdzielnicy.

Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna