Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona18/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30

5.2.3 Transformatory 6/0,4 kV


Charakterystyka techniczna

 1. Transformatory będą typu suchego w izolacji żywicznej wzmocnionej rowingiem szklanym, uzwojenia zalewane będą żywicą epoksydową „na mokro” podczas nawijania a następnie utwardzane termicznie (technologia RESIBLOC lub równoważna). Obwód magnetyczny będzie wykonany z cienkich blach z walcowanej na zimno, teksturowanej stali magnetycznej o niskich stratach. Każda blacha będzie obustronnie pokryta izolacją odporną na temperatury występujące w czasie pracy transformatora.

 2. Uzwojenia będą posiadać kształt cylindryczny, będą rozmieszczone koncentrycznie i będą wykonane z miedzi.

 3. Moc każdego transformatora będzie dobrana do sumy jednoczesnych maksymalnych obciążeń rozdzielnicy z dodaniem 10% rezerwy, przy przyrostach temperatury nie przekraczających ograniczeń podanych w normie PN-EN 60726 (U).

 4. Przy obliczeniach mocy transformatorów będą uwzględnione następujące współczynniki:

 • obciążenie ciągłe trwałe - współczynnik obciążenia 1

 • obciążenie przerywane - współczynnik obciążenia 0,5

 • obciążenie dorywcze - współczynnik obciążenia 0,1

 1. Transformatory będą mieć identyczne wykonanie i parametry techniczne oraz będą wzajemnie zamienne.

 2. Punkt zerowy każdego transformatora będzie trwale uziemiony.

 3. Wszystkie transformatory będą zainstalowane w budynkach lub wydzielonych komorach transformatorowych. Transformatory zasilające sekcje tej samej rozdzielnicy będą zlokalizowane w ten sposób aby prace w komorze jednego transformatora nie powodowały konieczności wyłączenia drugiego transformatora a w konsekwencji wyłączenia całej rozdzielnicy.

 4. Kable zasilające 6kV będą połączone bezpośrednio do zacisków GN transformatorów, zaś uzwojenia DN będą połączone z rozdzielnicami za pomocą mostów szynowych.

 5. Transformatory charakteryzować się będą następującymi danymi technicznymi

Napięcie znamionowe górne

6  2x2,5% kV
Napięcie znamionowe dolne

400 V

transf. dwuuzwojeniowe

Moc znamionowa,

---

dobrana na podstawie wymagań technologii

Regulacja napięcia

Bez obciążenia
Częstotliwość,

50 Hz
Napięcie zwarcia,

---

do ustalenia na etapie projektowania

Grupa połączeń

Dy5

do ustalenia na etapie projektowania

Chłodzenie

Naturalne

opcjonalnie wymuszone dla S ≥ 1600kVA

Wykonanie

Wnętrzowe
Uzwojenie

Cu
Temperatura otoczenia, mak

5 C ÷ +35 C
Obudowa rozbieralna

IP20
Zabezpieczenie

zabezpieczenie termiczne
analogowy pomiar temp.
zabezpieczenie łukochronne


Rozwiązania konstrukcyjne

 1. Uzwojenie GN będzie wyposażone w 5 zaczepów, umożliwiających korektę przekładni w granicach  2 x 2,5% w stanie beznapięciowym.

 2. Dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń i rdzenia wg tablicy 4 PN-IEC 60726(U)

 3. Zastosowane będzie naturalne chłodzenie powietrzne wewnątrz i na zewnątrz obudowy (system ANAN). Dla transformatorów o mocy znamionowej powyżej 1600kVA dopuszcza się zastosowanie wymuszonego zewnętrznego układu chłodzenia (system ANAF). W rozwiązaniu tym wymuszony układ chłodzenia będzie sterowany automatycznie w zależności od temperatury wewnątrz obudowy.

 4. Transformatory będą wytrzymywać mechanicznie i termicznie skutki zwarć między fazami oraz zwarć doziemnych, uwzględniając następujące wielkości po stronie GN:

 • prąd zwarciowy cieplny zastępczy 1-sek. 50 kA

 • prąd zwarciowy udarowy 125 kA

 • przewidywany czas zwarcia : 2 s.

 1. Transformatory będą przystosowane do trwałej pracy przy napięciu zasilającym o 10 % większym od znamionowego dla danego położenia zaczepów przy mocy znamionowej, oraz 140 % napięcia znamionowego przez 5 sekund.

 2. Transformatory będą dostosowane do pracy ciągłej z uwzględnieniem krótko okresowych skokowych wzrostów obciążeń przy bezpośrednim rozruchu silników o dużych mocach oraz przy samorozruchu grupy silników w wyniku zadziałania SZR.

 3. Uzwojenia transformatorów będą posiadać izolację żywiczną wzmocnioną rowingiem szklanym, uzwojenia zalewane będą żywicą epoksydową „na mokro” podczas nawijania a następnie utwardzane termicznie (technologia RESIBLOC lub równoważna).

 4. Transformatory będą wyposażone w obudowy metalowe, zapewniające stopień ochrony co najmniej IP20 oraz wytrzymałość na działanie łuku elektrycznego zgodnie z normą PN-E-05163:2002 .

 5. Obudowa będzie montowana na wózku z przestawianymi kołami dla umożliwienia przesuwania w dowolnym kierunku.

 6. Obudowa oraz zaciski DN będą wykonane w ten sposób, aby możliwie łatwe było przyłączenie transformatora do rozdzielnicy niskiego napięcia.

 7. Transformator będzie wyposażony w uchwyty do podnoszenia.

 8. Transformatory będą wyposażone w zabezpieczenia termiczne sygnalizujące przekroczenia dopuszczalnych temperatur (I stopień ostrzeżenie, II stopień wyłączenie). Dodatkowo w miejscach rdzenia i uzwojeń najbardziej narażonych na przegrzanie umieszczone będą czujniki temperatury przeznaczone do zdalnego pomiaru. Zastosowanych będzie co najmniej sześć czujników termometrycznych Pt100.

 9. W obudowie transformatora zainstalowane będzie zabezpieczenie światłowodowe wykrywające łuk elektryczny oddziaływujące na wyłączenie wyłącznika danego transformatora w rozdzielnicy 6kV.

 10. Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m od powierzchni transformatora nie będzie przekraczał 85dB. Wartość ta będzie potwierdzona próbą przeprowadzoną zgodnie z normą PN-EN 60076-10.

 11. Transformatory będą miały zainstalowane uchwyty do zakładania uziemiaczy przenośnych po stronie GN i DN


Próby i badania

Badania w zakładzie Producenta

 1. Jeden transformator z każdego typu będzie poddany pełnym próbom typu, próbom wyrobu i próbom specjalnych wymienionym w sekcji 5 PN-EN 60726 oraz PN EN 60076 11.

 2. Pozostałe transformatory z danego typu będą poddane jedynie badaniom wyrobu. Dodatkowo dla każdego transformatora będzie przeprowadzona próba napięciem udarowym piorunowym.

 3. Próby typu i próby specjalne z wyjątkiem próby napięciem udarowym piorunowym mogą być pominięte pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu sprawozdań z pełnego programu badań jw. przeprowadzonych na identycznych typach transformatorów pod kontrolą autoryzowanej firmy inżynieryjnej.

Badania w miejscu zainstalowania

 1. Badania w miejscu zainstalowania będą obejmować co najmniej:

 • pomiary rezystancji uzwojeń,

 • pomiary rezystancji izolacji uzwojeń,

 • pomiary rezystancji izolacji obwodów pomiarowych,

 • sprawdzenie kalibracji czujników temperatury.

 1. Szczegółowy zakres prób zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie przygotowania do rozruchu.


   1. Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna