Pge górnictwo I Energetyka


Rozdzielnice główne niskiego napięcia (nn)Pobieranie 1.73 Mb.
Strona19/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30

Rozdzielnice główne niskiego napięcia (nn)


Przeznaczenie

Zasilane z transformatorów SN/nn rozdzielnice główne 400VAC będą przeznaczone do zasilania odbiorów o mocach poniżej 160kW.Zakres

Zakres zamówienia obejmuje rozdzielnice 400VAC potrzeb własnych i pomocniczych IOS.Charakterystyka techniczna

Rozdzielnica charakteryzowała się będzie następującymi parametrami technicznymi:

napięcie znamionowe łączeniowe 400 V

napięcie izolacji ……………………………………………1000V

częstotliwość znamionowa…………………………………50 Hz

prąd znamionowy:

ciągły do 6300 A *)

1-sekundowy do 105kA *)

szczytowy wytrzymywany do 231kA *)

odporność na łuk wewnętrzny 65kA/0,1s

system pracy rozdzielni TN

układ szyn zbiorczych L1, L2, L3, PEN

stopień ochrony IP40

(wyjęcie modułu wysuwnego zapewni stopień ochrony minimum IP-2X)

materiał szyn miedź

napięcie sterownicze 230 VAC / 220VDC

szerokość segmentów odpływowych: minimum 1000 mm

szerokość segmentów zasilających: minimum 750 *)

*) – w zależności od obliczeniowej mocy zwarciowej na szynach projektowanej rozdzielnicy – parametr zależny min. od mocy transformatora zasilającego daną rozdzielnicę - moc poszczególnych transformatorów zostanie określona przez WYKONAWCĘ na podstawie wymagań technologii IOS.

Dla układów zasilania o asymetrycznie obciążających sieć odbiorach rozdział sieci z TN-C na TN-C-S powinien występować dla konkretnych przypadków: • odpływów jednofazowych – zawsze

 • odpływów trzyfazowych dla odbiorów, których dla poprawnej pracy wymagane jest rozdzielenie przewodu PE i N

 • odpływów dwufazowych i trzyfazowych zasilanych przewodami o przekrojach mniejszych niż wymagane dla przewodów PEN określonych w przepisach.

 • Należy przyjąć zasadę, że szyna PEN układu sieci TN-C stosowanego w rozdzielniach głównych raz rozdzielona na szyny N i PE dla układu sieci TN-C-S, skutkuje rygorystycznym utrzymaniem tego podziału dla wszystkich odbiorów wykonanych za miejscem rozdziału.

Wymagania konstrukcyjne

 1. Rozdzielnice niskiego napięcia dostarczone będą:

 • w wykonaniu wnętrzowym, stacjonarnym,

 • wolnostojące z bezpiecznym dostępem do przednich i tylnych ścian poszczególnych segmentów (od tyłu co najmniej 50cm dostępu remontowego),

 • dwuczłonowe z członami wysuwnymi,

 • w obudowie metalowej,

 • modułowe z wydzielonym przedziałem kablowym, szynowym, bloków funkcjonalnych,

 • z odpornością na łuk elektryczny,

 • jednosystemowe.

 1. Każda z sekcji rozdzielnicy będzie posiadać:

 • segment (szafę) zasilania podstawowego,

 • segment (szafę) sprzęgła lub segment (szafę) zasilania rezerwowego (rozdzielnice jednosekcyjne),

 • segmenty (szafy) odbiorcze.

 1. Segmenty zasilające i sprzęgłowe nie będą posiadały oddzielnych przedziałów przyłączowych.

 2. Segmenty zasilania podstawowego i rezerwowego (w rozdz. jednosekcyjnych) przystosowane będą do przyłącza szynowego lub kablowego w zależności od sposobu zasilania danej rozdzielnicy.

 3. Układy sprzęgła rozdzielni dwusekcyjnych wykonać w oparciu o jeden wyłącznik pełno sterowalny, z zabezpieczeniami jak wyłączniki zasilania podstawowego oraz zwieracz będący wersją wysuwną wyłącznika.

 4. Segmenty sprzęgłowe przystosowane będą do przyłącza szynowego górnego.

 5. Segmenty odbiorcze będą wyposażone w przedziały: szyn, kablowy przyłączowy, bloków funkcjonalnych.

 6. Przedziały kablowe segmentów odbiorczych będą wykonane na całej głębokości segmentu.

 7. Szerokość przedziału kablowego dostosowana do ilości i grubości kabli oraz uwzględniająca minimalne promienie gięcia kabli.

 8. Mocowanie kabli i wiązek kablowych w przedziałach kablowych przy pomocy uchwytów kablowych

 9. Oznaczniki kablowe w przedziałach kablowych zamocowane w miejscu widocznym z możliwością odczytania oznaczenia kabla bez rozcinania wiązek kablowych.

 10. W segmentach, w których przewidziano rezerwę zasilania do późniejszego wykorzystania należy przewidzieć miejsce do ułożenia kabli o przekrojach wynikających z aparatury łączeniowej rezerwowej

 11. Przedział bloków funkcjonalnych będzie wyposażony w:

 • człony wysuwne – do zasilania odbiorów silnikowych i odbiorów liniowych dużej mocy,

 • człony wtykowe rozłącznikowe (poziome typu SlimLine) – do zasilania pozostałych odbiorów liniowych.

 • człony stacjonarne zabezpieczone rozłącznikiem bezpiecznikowym do zasilania grupy wyłączników instalacyjnych 1 i 3-fazowych - drobne odpływy.

 1. Człony stacjonarne – do zasilania drobnych odpływów podzielone na zastawy 1-fazowe i 3-fazowe w oparciu o wyłączniki instalacyjne z kontrolą zadziałania wyłącznika – sygnalizacja zbiorcza na elewacji segmentu, wyposażone w odpowiednie zestawy złączek kablowych po stronie przedziału kablowego.

 2. Każdy człon wysuwny wyposażony będzie w wielobiegunowe złącza siłowe i wielobiegunowe złącze sterownicze dla połączenia obwodów pierwotnych i wtórnych z zaciskami siłowymi i listwą zaciskową sterowniczą, zlokalizowanymi w przedziale kablowym segmentu.

 3. Człon wysuwny będzie miał trzy pozycje pracy :

 • praca,

 • próba,

 • odłączony.

 1. Przestawienie członu wysuwnego w pozycję „próba” nie powinno powodować pogorszenia stopnia ochrony IP rozdzielnicy

 2. Wybór rodzaju pracy dokonywany będzie pokrętłem i/lub kluczem manewrowym zapewniającym prawidłową kolejność czynności łączeniowych.

 3. Pokrętło i gniazdo klucza manewrowego powinno mieć możliwość blokowania i założenia kłódki patentowej.

 4. Przedział kablowy w wykonaniu bocznym będzie nie węższy niż 400mm. Kable wyprowadzane będą do dołu.

 5. Przedział szyn zbiorczych zlokalizowany będzie w górnej części segmentu

 6. W każdym segmencie rozdzielnicy będzie przedział obwodów okrężnych zlokalizowany w górnej części szafy.

 7. W przedziałach kablowych prowadzone będą szynki dystrybucyjne napięciowe zasilania obwodów sterowniczych.

 8. Ponadto:

 • pozostawione będzie co najmniej 20% w pełni wyposażonych odpływów rezerwowych

 • będzie możliwe sterowanie zdalne wyłącznikiem w położeniu „próba”,

 • aparatura obwodów pomocniczych będzie w sposób kompletny odrutowana do listwy zaciskowej,

 • obwody pomocnicze będą przystosowane do przyjętego układu sterowania i wizualizacji w systemie DCS,

 • pozostanie możliwość rozbudowy rozdzielnicy poprzez dodawanie kolejnych szaf odbiorczych.

 1. Konstrukcja rozdzielnicy zapewni bezpieczeństwo obsługi odnośnie skutków termicznych i dynamicznych zwarcia łukowego.

 2. Rozdzielnice będą zainstalowane w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego, w których zapewniona będzie optymalną dla instalowanej aparatury temperatura i poziom czystości powietrza.

 3. Rozdzielnice, a w szczególności odpływy technologiczne wykonane będą w technologii inteligentnej, wyposażone w aparaturę sterująco-zabezpieczeniową komunikującą się systemem DCS łączem cyfrowym.

 4. Pola zasilające silniki (człony wysuwne) wyposażone będą w:

 • wyłącznik zwarciowy lub rozłącznik bezpiecznikowy plus zabezpieczenie elektroniczne inteligentne przystosowane do komunikacji z systemem nadrzędnym - dotyczy silników o mocy znamionowej większej lub równej 15kW oraz silników mniejszych mocy znamionowych, których niezawodna praca konieczna jest dla bezpiecznego prowadzenia ruchu instalacji technologicznych

 • wyłącznik z zabezpieczeniami dedykowanymi dla odpływów silnikowych - dotyczy pozostałych silników,

 • stycznik,

 • aparaturę obwodów pomocniczych.

 1. Pola zasilające silniki (człony wysuwne) sterowane poprzez falownik wyposażone będą w:

 • wyłącznik zwarciowy przystosowany do współpracy w układem awaryjnego wyłączenia przyciskiem AW z poziomu skrzynki sterowania miejscowego zlokalizowanej na obiekcie

 • aparaturę obwodów pomocniczych

 1. Pola zasilające silniki (człony wysuwne) dwukierunkowe wyposażone będą w:

 • wyłącznik zwarciowy lub rozłącznik bezpiecznikowy plus zabezpieczenie elektroniczne inteligentne przystosowane do komunikacji z systemem nadrzędnym - dotyczy silników o mocy znamionowej większej lub równej 15kW oraz silników mniejszych mocy znamionowych, których niezawodna praca konieczna jest dla bezpiecznego prowadzenia ruchu instalacji technologicznych

 • wyłącznik z zabezpieczeniami dedykowanymi dla odpływów silnikowych - dotyczy pozostałych silników,

 • dwa styczniki,

 • aparaturę obwodów pomocniczych.

 1. Pola zasilające odbiorniki liniowe wyposażone będą w:

 • rozłącznik bezpiecznikowy tzw. wąskoprofilowy typu SlimLine lub wyłącznik wersja wysuwna (odbiory dużej mocy),

 • pomiar prądu w jednej fazie

 1. Pola zasilające drobne napędy nie wymagające sterowania wyposażone będą w:

 • zabezpieczenie (rozłącznik bezpiecznikowy lub wyłącznik silnikowy).

 1. Pola zasilania podstawowego i rezerwowego będą sterowane zdalnie za pomocą sterowników IED z systemu DCS protokołem IEC61850. Odbiory technologiczne będą sterowane za pomocą sterowników IED z systemu DCS protokołem IEC 61850, Profibus lub Modbus TCP

 2. Szyny zbiorcze rozdzielnic oraz połączenia w obrębie aparatury obwodów głównych pól wykonane będą z wysokoprzewodzącej miedzi. Szyny oraz elementy wsporcze i mocujące zostaną tak zwymiarowane i wykonane, aby wytrzymały dynamiczne i termiczne oddziaływanie prądów zwarciowych.

 3. Szafy rozdzielcze będą kompletnie zmontowane i wyposażone w aparaturę zabezpieczeniową, sterowniczą i pomiarową. Listwy zaciskowe instalowane w przedziale niskiego napięcia będą oznakowane, a przewody zaopatrzone w oznaczniki zakładane na obydwu końcach przewodu w sposób umożliwiający bezpośrednie odczytanie numeru zacisku i symbolu montażowego aparatu oraz adres drugiego końca przewodu. Listwy będą zawierać 20% rezerwy. Zostaną zastosowane listwy z zaciskami sprężynowymi (bezśrubowe) oraz zaciskami pomiarowymi (kontrolnymi).

 4. Odrutowanie będzie wykonane przewodami miedzianymi giętkimi w izolacji PVC na napięcie nie niższe niż 750V o przekroju 1,5 mm2, jednak obwody przekładników prądowych będą wykonane przewodem o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2.

 5. Na rozdzielnicy zostaną umieszczone grawerowane tabliczki opisowe:

 • z danymi znamionowymi konkretnej rozdzielnicy,

 • z opisem poziomu napięcia,

 • mocą zwarciową i przekrojem uziemiaczy przenośnych

 • z oznaczeniem rozdzielnicy – widoczny opis,

 • z oznaczeniem numeru segmentu oraz każdego członu funkcjonalnego,

 • z nazwą zasilanego odbiornika z danego członu funkcjonalnego.

 1. Oznaczenie numeru segmentu i nazwa musi być widoczne także po wyjęciu członu wysuwnego i włożeniu w jego miejsce członu zwierno - uziemiającego

 2. Rozdzielnice będą pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

 3. Segmenty powinny być oznaczone lub wyposażone w systemy kodowania uniemożliwiające niezamierzona zamianę członów wysuwnych

 4. Bezpośrednio pod rozdzielniami przewidzieć w osobnym pomieszczeniu kablownię.

 5. Układy zabezpieczeń oraz wielkość wyłączników jak również zastosowane wkładki bezpiecznikowe stosowane w układach zasilania rozdzielni powinny zapewnić selektywne działanie zabezpieczeń – odpowiedni dobór zabezpieczeń sieci nn powinien być potwierdzony opracowaniem projektowym, w którym przewidziane zostaną odpowiednia nastawy zabezpieczeń i wielkości wkładek bezpiecznikowych.

 6. Aparaturę elektryczną należy trwale oznaczyć symboliką stosowaną w schematach zasadniczych / montażowych

 7. Tory prądowe oznaczyć w sposób trwały

 8. Powtarzające się wykonania modułów wysuwnych i stałych (jednakowo odrutowane i z tą samą aparaturą łączeniową oznaczyć w sposób jednoznaczny w celu szybkiej identyfikacji na obiekcie

Obwody główne rozdzielnic

Wyłączniki mocy

Wyłączniki w wykonaniu wysuwnym, 3-biegunowe, wyposażone w: • zabezpieczenie od przeciążenia,

 • zabezpieczenie zwarciowe dwustopniowe: szybkie i selektywne,

 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe,

 • wskaźnik działania w/w funkcji,

 • wyzwalacz wzrostowy,

 • wyzwalacz podnapięciowy (cewka podnapięciowa),

 • urządzenie przeciw pompowaniu,

 • napęd silnikowy 230VAC lub 220VDC,

 • wskaźnik położenia i licznik zadziałań,

 • blokada położenia kasety wyłącznika w każdej pozycji,

 • zestyk sygnalizacyjny wypadnięcia wyłącznika („TRIP”),

 • zestyki pomocnicze.

Dane techniczne: • napięcie znamionowe izolacji:

-

1000V

 • znamionowe napięcie łączeniowe:

-

400V, *)

 • częstotliwość znamionowa:

-

50Hz

 • prąd znamionowy ciągły:

-

do 6300A *) (40°C)

 • znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1-sek.:

-

do 105kA *)

 • znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany:

-

do 231kA *)

 • znamionowy prąd wyłączalny:

-

do 105kA *)

 • temperatura otoczenia:

-

-5C ÷ +40C

 • stopień ochrony

-

IP4X

 • napięcie pomocnicze obwodów sterowania:

-

230VAC

 • zestyki pomocnicze:

-

3z+3r

*) – dobrać do parametrów rozdzielnicy
Wyłączniki silnikowe i wyłączniki kompaktowe

Wyłączniki 3-biegunowe, wyposażone w: • zabezpieczenie od przeciążenia,

 • zabezpieczenie zwarciowe,

 • zabezpieczenie przed pracą niepełnofazową,

 • wskaźnik położenia,

 • zestyki pomocnicze.

Dane techniczne:

 • napięcie znamionowe izolacji:

-

1000V

 • znamionowe napięcie łączeniowe:

-

400V, *)

 • częstotliwość znamionowa:

-

50Hz

 • prąd znamionowy ciągły:

-

do 1600A *)

 • znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1-sek.:

-

do 105kA *)

 • znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany:

-

do 231kA *)

 • znamionowy prąd wyłączalny:

-

do 105kA *)

 • temperatura otoczenia:

-

-5C ÷ +40C

 • stopień ochrony:

-

IP40

 • napięcie sterownicze:

-

230VAC

 • zestyki pomocnicze:

-

2z+2r

*) – dobrać do parametrów rozdzielnicy i odbioru

Rozłączniki bezpiecznikowe

 • 3-biegunowe,

 • pozycja 0-1,

 • przeznaczone do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi mocy typu gG, aM, gR,

 • ze wskaźnikiem optycznym zadziałania bezpieczników,

 • z zestykami pomocniczymi.

Dane techniczne:

 • napięcie znamionowe izolacji:

-

1000V

 • znamionowe napięcie łączeniowe:

-

400V, *)

 • częstotliwość znamionowa:

-

50Hz

 • prąd znamionowy ciągły:

-

do 630A *)

 • znamionowy prąd zwarciowy:

-

do 120kA *)

 • temperatura otoczenia:

-

-5C ÷ +40C

 • stopień ochrony

-

IP40

 • zestyki pomocnicze:

-

2z+2r

*) – dobrać do parametrów rozdzielnicy i odbioru

Styczniki

 • przystosowane do bezpośredniego załączania silników o normalnym i ciężkim rozruchu,

 • próżniowe lub powietrzne.

Dane techniczne:

 • napięcie znamionowe izolacji:

-

1000V

 • znamionowe napięcie łączeniowe:

-

400V, *)

 • częstotliwość znamionowa:

-

50Hz

 • prąd znamionowy ciągły:

-

do 250A *)

 • kategoria użytkowania:

-

AC3, AC4

 • napięcie pomocnicze:

-

230V, 50Hz

 • minimalna liczba operacji:

-

106

 • temperatura otoczenia:

-

-5C ÷ +40C,

 • zestyki pomocnicze:

-

2z+2r.

*) – dobrać do parametrów rozdzielnicy i odbioru

Przekładniki prądowe

 • w obudowach wykonanych z materiałów trudnopalnych.

Dane techniczne:

 • napięcie znamionowe izolacji:

-

1000V,

 • znamionowe napięcie robocze:

-

400V, *)

 • częstotliwość znamionowa:

-

50Hz,

 • znamionowy prąd strony pierwotnej:

-

do 6300A*),

 • znamionowy prąd strony wtórnej:

-

5 lub 1A,

 • klasa dokładności:

-

1
(lub wyższa dla układów rozliczeniowych)

 • moc znamionowa:

-

1÷20VA,

 • współczynnik bezpieczeństwa

-

FS5,

 • znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1-sek.:

-

do 105kA *)

 • znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany:

-

do 231kA *)

 • temperatura otoczenia:

-

-5C ÷ +40C

*) – dobrać do parametrów rozdzielnicy i odbioru

Dla pól odbiorczych dopuszczamy stosowanie elektronicznych przekładników prądowychObwody wtórne rozdzielnic

Automatyka przełączania zasilań

 1. Automatyka SZR i PPZ rozdzielnic zrealizowana będzie w oparciu o automat przełączania zasilań w układzie z rezerwą ukrytą wykonany w technice mikroprocesorowej.

 2. Automat realizować będzie następujące podstawowe funkcje:

 • SZR synchroniczny bezprzerwowy (szybki),

 • SZR wolny,

 • PPZ synchroniczny bezprzerwowy,

 • PPZ wolny.

 1. Rodzaj wykonywanych przełączeń zależy od warunków napięciowych oraz od wyboru poszczególnych cykli dokonywanych w trybie nastaw automatu. Jeżeli przełączenia synchroniczne bezprzerwowe będą nieudane to przełączenie zostanie zakończone w cyklu wolnym.

 2. Automat umożliwi rejestrację zdarzeń istotnych do działania automatu i całego układu przełączania zasilań.

 3. Jeżeli wystąpi taka potrzeba to będą zastosowane przekładniki napięciowe w celu dopasowania poziomu napięcia rozdzielni do potrzeb automatu.

 4. Automat SZR/PPZ jako urządzenie IED będzie komunikował się cyfrowo z systemem DCS protokołem IEC 61850


Obwody zabezpieczeń

 1. Pola zasilania podstawowego i pole sprzęgła zabezpieczone będą przez:

 • zabezpieczenie będące integralnym wyposażeniem wyłącznika skomunikowane będzie ze sterownikiem IED.

 1. Pola odpływowe rozłącznikowe zabezpieczane będą:

 • od zwarć i przeciążeń przez wkładki bezpiecznikowe.

 1. Pola odpływowe silnikowe, zabezpieczane będą:

 1. Zastosowano ponadto ochronę od przepięć łączeniowych i spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w postaci ochronników przeciwprzepięciowych zainstalowanych w polach zasilania podstawowego.

 2. Dla napędów wyłączonych w czasie normalnej pracy IOS, lub uruchamianych jedynie okresowo lub w szczególnych okolicznościach zastosowany zostanie układ kontroli izolacji działający przy niepracującym urządzeniu.

Obwody sterowania

 1. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami (polami rozdzielnicy) będzie realizowane bezpośrednio z DCS za pomocą sygnałów dwustanowych (przesyłanych cyfrowo).

 2. Przewiduje się następujący sposób sterowania polami rozdzielnicy nn:

pola zasilania podstawowego:

 • z systemu DCS przez sterownik IED (załączenie i wyłączenie),

 • przez automat SZR/PPZ (załączenie i wyłączenie),

 • przez układ zabezpieczeń w polu (wyłączenie),

 • przez stronę 6kV (wyłączenie),

 • miejscowo z rozdzielnicy (załączenie w pozycji „próba”, wyłączenie),

pole sprzęgła:

 • z systemu DCS przez sterownik IED (załączenie i wyłączenie),

 • przez automat SZR/PPZ (załączenie i wyłączenie),

 • przez układ zabezpieczeń w polu (wyłączenie),

 • miejscowo z rozdzielnicy (załączenie w pozycji „próba”, wyłączenie),

pola silnikowe:

 • z nastawni przez system DCS (załączenie, wyłączenie),

 • przez układ zabezpieczeń w polu (wyłączenie),

 • przez przycisk awaryjnego wyłączenia przy napędzie

 • miejscowo ze skrzynki sterowania lokalnego przy silniku (załączenie/wyłączenie w trybie sterowania lokalnego)– dla wybranych napędów

Obwody pomiarowe

W rozdzielnicach nn przewiduje się realizację następujących pomiarów lokalnych: • w polach zasilania podstawowego - pomiar napięcia od strony zasilania i na szynach zbiorczych oraz prądu w 3 fazach,

 • w polu sprzęgła – pomiar prądu w 1 fazie,

 • w polach odpływowych rozłącznikowych (liniowych) – pomiar prądu w 1 fazie,

Mosty szynowe

Połączenia między sekcjami rozdzielnicy, oraz przyłącza do transformatorów zostaną wykonane szynoprzewodami o następujących danych technicznych: • znamionowe napięcie robocze:

-

400V

 • częstotliwość znamionowa:

-

50Hz

 • prąd znamionowy:

-

do 6300A,

 • znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1-sek.:

-

do 105kA *)

 • znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany:

-

do 231kA *)

 • sposób montażu:

-

dowolny

 • układ:

-

TN-C (L1, L2, L3, PEN)

 • temperatura otoczenia:

-

-5 C ÷ +40 C

 • stopień ochrony:

-

IP40

*) – dobrać do parametrów rozdzielnicy

Uziemienia

 1. Sieci 400V i 400/230V będą pracować jako uziemione. Przyjmuje się system TN –C-S.

 2. System stałego napięcia pomocniczego 220VDC będzie izolowany.

 3. Rozdzielnice główne 400V wyposażone będą w system czteroszynowy (L1, L2, L3, PEN),

 4. Główny przewód ochronny szyna PEN stanowił będzie płaskownik miedziany zamocowany na izolatorach przymocowany do konstrukcji rozdzielnicy.

 5. Rozdzielnice powinny być dostosowane do uziemienia – uziemiaczem stałym lub przenośnym dostosowanym do parametrów zwarciowych występujących w miejscu uziemienia i zainstalowanym w sposób nie utrudniający prac serwisowo-remontowych (uziemienie wózkiem wysuwnym instalowanym w miejsce wyłącznika zasilania podstawowego lub rezerwowego uznaje się jako utrudniające prace serwisowo-remontowe).

 6. Miejsca dla zakładania uziemiaczy przenośnych lub uziemiacze stałe umożliwiać będą uziemianie:

 • szyn zbiorczych

 • szyn zasilających (z transformatora)

 • międzysekcyjnych mostów szynowych

 1. W rozdzielnicach głównych w polach zasilania podstawowego od strony zasilania należy zainstalować uziemnik szybki z możliwością blokady kluczykowej w pozycji otwarcia i zamknięcia wyposażony w styki pomocnicze włączone w układ sterownia pól wyłącznikowych zasilania podstawowego i rezerwowego. Umiejscowienie tych rozłączników powinno być tak przewidziane aby obwód uziemiający – otwarcie i zamknięcie rozłącznika było widoczne bez demontażu elementów konstrukcyjnych rozdzielni (np. po otwarciu drzwi do tego przedziału) oraz aby przedział ten mógłby być czyszczony i przeglądany podczas przeglądów okresowych rozdzielni.

 2. Przedziały z uziemnikami stałymi powinny zapewnić uziemienie odpowiednio strony 0,4kV transformatorów przed wyłącznikiem zasilania podstawowego danej rozdzielni (sekcji rozdzielni) oraz uziemienie szyn zbiorczych rozdzielni (sekcji rozdzielni).

 3. W celu uziemienia danej rozdzielni (sekcji rozdzielni) od strony mostu międzysekcyjnego lub zasilania kablowego z innej rozdzielni należy przygotować miejsce do założenia uziemiacza przenośnego o maksymalnym przekroju 120mm2 na fazę. W przypadku, gdy wartość obliczeniowego prądu zwarciowego w tym miejscu dla układu sprzęgła międzysekcyjnego lub zasilania kablowego z innej rozdzielni przekraczać będzie dopuszczalną obciążalność dla uziemiacza przenośnego o maksymalnym przekroju 120mm2 na fazę należy zastosować przedział z rozłącznikiem szybkim zabudowanym w sposób opisany wyżej.

 4. W przypadku uziemiania podrozdzielnic stosować zasadę, że uziemiamy przyłącza na zasilaniu rozdzielni oraz szyny zbiorcze rozdzielni przy pomocy uziemiaczy przenośnych o maksymalnym przekroju 120mm2 na fazę.

 5. Rodzaj i ilość uziemiaczy przenośnych, które będą dostarczone w ramach umowy jako wyposażenie rozdzielni powinna zapewnić jednoczesne uziemienie przynajmniej po jednej sekcji z rozdzielni dwusekcyjnych oraz rozdzielni jednosekcyjnych na danej stacji.

 6. Typ uziemiaczy przenośnych rodzaj uchwytów oraz długość linek powinien być dopasowany na etapie montażu rozdzielni u producenta w sposób zapewniający bezpieczne, zgodne z przepisami założenie tych uziemiaczy przez personel eksploatacji.

 7. Do przechowywania uziemiaczy przenośnych przewidzieć szafę pancerną umiejscowioną w pomieszczeniu rozdzielni.

 8. Każdy uziemiacz przenośny powinien mieć zamocowaną tabliczkę znamionową z opisanym przekrojem, oraz oznaczeniami KKS rozdzielni do których może być stosowany.

 9. Należy przyjąć zasadę, że stosujemy uziemiacze przenośne o przekroju 120mm2 jako linki pojedyncze na każdą fazę lub uziemiacze przenośne o przekroju 50mm2 jako uziemiacz trzy fazowy.

 10. Przedziały uziemników szybkich odpowiednio w sposób jednoznaczny oznaczyć na elewacji rozdzielni. Opisać miejsca zakładania uziemiaczy przenośnych na elewacji rozdzielni.

 11. Zaciski uziemiające zamocowane na szynach fazowych osłonić – osłona łatwo demontowalna, aby po otwarciu drzwi przedziału zachowany był stopień ochrony IP20

 12. System stałego napięcia pomocniczego będzie izolowany.

Wyposażenie dodatkowe

 1. Wraz z rozdzielnicą będzie dostarczony komplet narzędzi niezbędnych do prawidłowego montażu i obsługi.

 2. Zestaw narzędzi będzie obejmował, co najmniej:

 • podnośnik wózkowy do obsługi członów wysuwnych,

 • uchwyty do wymiany wkładek topikowych bezpieczników mocy, jeżeli zabudowa rozłączników bezpiecznikowych wymusza zastosowanie niestandardowych uchwytów należy dostarczyć dane producent i rysunki konstrukcyjne,

 • stojak dla zestawu narzędzi,

 • stół do obsługi członów wysuwnych (analogiczny jak dla rozdz. SN) na dwa wyłączniki

 • tester sygnałów IEC 61850 dla sprawdzania sterowników polowych IED

 • tester wyzwalacza wyłączników mocy

 1. W pomieszczeniach rozdzielnic zostanie zainstalowane stanowisko sprzętu BHP. Stanowisko będzie wyposażone w sprzęt wymagany do bezpiecznej obsługi urządzeń oraz podstawowe wyposażenie jak dielektryczne półbuty i kalosze gumowe, okulary, drążek izolacyjny ze wskaźnikiem napięcia (dwie sztuki dla każdego pomieszczenia), uziemiacze, podesty izolacyjne, apteczka itp.

 2. Dostarczony przez Wykonawcę zestaw części zamiennych powinien obejmować co najmniej następujące elementy:

 • po jednej kasecie (człon wysuwny) każdego typu,

 • przekładniki prądowe i napięciowe każdego typu,

 • napęd silnikowy wyłącznika,

 • po dwie cewki załączające i wyłączające każdego typu.

 1. Dostarczona lista aparatury łączeniowej, szczegółowa lista elementów składowych konstrukcyjnych rozdzielni, modułów wysuwnych stosowanych w tych rozdzielniach (dane producenta, opis wraz z numerami zamówieniowymi), które zostały użyte przy budowie rozdzielni.

 2. W każdym pomieszczeniu rozdzielni w odrębnej szafie zabudowane zostaną wózki uziemiające odpowiednie do każdego typu członu wysuwnego (min 20%).

 3. W każdym pomieszczeniu ruchu elektrycznego zabudowane zostaną telefony przemysłowe do komunikacji głosowej.

Próby i badania

Próby typu

Realizator przedstawi sprawozdania z badań oferowanego typu rozdzielnicy. Badania typu powinny obejmować pełen zakres prób wymienionych w rozdziale 8.2 PN-EN-60439, oraz dodatkowo badania rozdzielnicy w warunkach łuku powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego. Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z p.8.2 PN-IEC 439+AC przez renomowaną jednostkę badawczą dla całej rozdzielnicy, jak również dla każdego z zastosowanych zestawów (modułów).Pozostałe protokoły badań

Następujące aparaty i urządzenia zainstalowane w rozdzielnicy będą posiadały indywidualne protokoły badań dotyczące danego aparatu/urządzenia, które będą potwierdzały wymagane parametry znamionowe:  • wyłączniki mocy,

  • przekładniki prądowe,

  • przekładniki napięciowe,

  • zespoły zabezpieczeń,

  • urządzenia pomiarowe,

  • inne aparaty i urządzenia – na życzenie i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Badania w zakładzie Producenta, przygotowanie produkcji, proces produkcyjny

 1. Producent zgodnie z wewnętrznym systemem jakości przeprowadzi kontrolę wejściową wszystkich elementów rozdzielnicy. W cyklu produkcyjnym będą wykonane badania międzyoperacyjne, a w szczególności badania powłok antykorozyjnych. Zamawiający będzie mógł brać udział w w/w badaniach oraz będzie mógł przeprowadzać inspekcje cyklu produkcyjnego. Producent powiadomi pisemnie Zamawiającego i Przedstawiciela Elektrowni Turów o zakończonym procesie produkcji rozdzielni i gotowości do przeprowadzenia prób fabrycznych.

 2. Po zakończeniu montażu Producent przeprowadzi badania wyrobu, obejmujące zakres badań wymienionych w rozdziale 8.2 normy PN  EN-60439.

Badania pomontażowe

 1. Badania pomontażowe w miejscu zainstalowania powinny obejmować co najmniej:

 • sprawdzenie poziomu izolacji obwodów głównych napięciem o częstotliwości sieciowej,

 • kontrola elementów składowych układów zabezpieczeń,

 • sprawdzenie układów pomiarowych,

 • próby funkcjonalne wszystkich elementów rozdzielnicy, w tym układów zabezpieczeń i pomiarów, blokad mechanicznych i zamkowych,

 • potwierdzenie zamienności członów wysuwnych.

 • pomiary skuteczności ochrony przeciw porażeniowej.

 1. Szczegółowy zakres prób zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie przygotowania do rozruchu.

Przekazanie rozdzielnicy Zamawiającemu

 1. Przekazanie rozdzielnicy Zamawiającemu będzie miało miejsce zgodnie z warunkami kontraktu, przy czym warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procedury przekazania powinno być potwierdzenie przez Zamawiającego otrzymania kompletu protokołów z wyżej wymienionych prób i badań – obowiązuje język polski.

 2. Wykonawca dostarczy także instrukcję eksploatacji i konserwacji rozdzielnicy napisaną w języku polskim.


   1. Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna