Pge górnictwo I Energetyka


Podrozdzielnice niskiego napięcia (nn)Pobieranie 1.73 Mb.
Strona20/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

Podrozdzielnice niskiego napięcia (nn)


Przeznaczenie

Zasilane z rozdzielnic głównych 0,4kV podrozdzielnice 230/400VAC są przeznaczone do zasilania drobnych napędów technologicznych, zasuw itp.Zakres

Zakres zamówienia obejmuje podrozdzielnice 230/400VAC potrzeb własnych obiektu i gospodarek pomocniczych. Dokładna ilość oraz rozmieszczenie rozdzielnic zostanie sprecyzowana przez Wykonawcę na podstawie wymagań technologii (ilość oraz rozmieszczenie odbiorników elektrycznych). Podrozdzielnice 0,4kV będą lokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego, w miarę możliwości technicznych w pobliżu zasilanych odbiorników.Charakterystyka techniczna

Rozdzielnica będzie charakteryzowała się następującymi parametrami:

napięcie znamionowe łączeniowe 400V

napięcie izolacji ……………………………………………...1000

częstotliwość znamionowa……………………………………50Hz

prąd znamionowy:

ciągły do 630A *)

1-sekundowy do 60kA *)

szczytowy wytrzymywany do 100kA *)

odporność na łuk wewnętrzny 65kA/0,1s

system pracy rozdzielni TN-S

układ szyn zbiorczych L1, L2, L3, N, PE

stopień ochrony IP40

(wyjęcie modułu wysuwnego zapewni stopień ochrony minimum IP-2X)

materiał szyn miedź

napięcie sterownicze 230 VAC*) – w zależności od obliczeniowej mocy zwarciowej na szynach projektowanej rozdzielnicy

Wymagania konstrukcyjne

 1. Podrozdzielnice 0,4kV dostarczone będą:

 1. Rozdzielnice dwuczłonowe spełniać będą te same wymagania konstrukcyjne co rozdzielnice główne.

 2. Rozdzielnice będą jednosekcyjne. Każda z nich będzie posiadać:

 • pole zasilania podstawowego,

 • pole zasilania rezerwowego,

 • pola odbiorcze.

 1. Konstrukcja rozdzielnicy zapewni bezpieczeństwo obsługi odnośnie skutków termicznych i dynamicznych zwarcia łukowego.

 2. Pola zasilania podstawowego i rezerwowego wyposażone będą w:

 • rozłącznik 1-0-2,

 • przekładnik prądu w fazie L2.

 1. Rozdzielnice będą zainstalowane w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego, w których zapewniona będzie optymalną dla instalowanej aparatury temperatura i poziom czystości powietrza.

 2. Rozdzielnice, a w szczególności odpływy technologiczne wykonane będą w technologii inteligentnej, wyposażone w aparaturę sterująco-zabezpieczeniową komunikującą się systemem DCS łączem cyfrowym – należy przyjąć analogiczne kryterium jak dla rozdzielnic głównych

 3. Pola zasilające i odpływowe wyposażone zostaną zgodnie z zasadami przyjętymi dla rozdzielnic głównych.

 4. Pola stycznikowe przystosowane będą do zdalnego sterowania i sygnalizacji w systemie DCS.

 5. Szyny oraz elementy wsporcze i mocujące zostaną tak zwymiarowane i wykonane, aby wytrzymały dynamiczne i termiczne oddziaływanie prądów zwarciowych.

 6. Szafy rozdzielcze będą kompletnie zmontowane i wyposażone w aparaturę zabezpieczeniową, sterowniczą i pomiarową. Listwy zaciskowe instalowane w przedziale niskiego napięcia będą oznakowane, a przewody zaopatrzone w oznaczniki zakładane na obydwu końcach przewodu w sposób umożliwiający bezpośrednie odczytanie numeru zacisku i symbolu montażowego aparatu oraz adres drugiego końca przewodu. Listwy będą zawierać 20% rezerwy. Zostaną zastosowane listwy z zaciskami sprężynowymi (bezśrubowe) z zaciskami pomiarowymi (kontrolnymi).

 7. Odrutowanie będzie wykonane przewodami miedzianymi giętkimi w izolacji PVC na napięcie nie niższe niż 750V o przekroju 1,5mm2, jednak obwody przekładników prądowych będą wykonane przewodem o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2.

 8. Na rozdzielnicy zostaną umieszczone grawerowane tabliczki opisowe:

 • z danymi znamionowymi konkretnej rozdzielnicy,

 • z opisem poziomu napięcia,

 • mocą zwarciową i przekrojem uziemiaczy przenośnych

 • z oznaczeniem rozdzielnicy – widoczny opis,

 • z oznaczeniem numeru segmentu oraz każdego członu funkcjonalnego,

 • z nazwą zasilanego odbiornika z danego członu funkcjonalnego.

 1. Rozdzielnice będą pomalowane farbą antykorozyjną.

Wyposażenie rozdzielnic

Obwody pierwotne oraz wtórne rozdzielnic spełniać będą takie same wymagania jak dla rozdzielnic głównychUziemienia

 1. Sieć 400/230V będzie pracowała jako uziemiona. Przyjmuje się system TN–C-S.

 2. System stałego napięcia pomocniczego będzie izolowany.

 3. Podrozdzielnice 400/230V wyposażone będą w system pięcioszynowy (L1, L2, L3, N, PE),

 4. Główny przewód ochronny szyna PE stanowił będzie płaskownik miedziany zamocowany na izolatorach przymocowany do konstrukcji rozdzielnicy.

 5. Rozdzielnice powinny być dostosowane do uziemienia – uziemiaczem stałym lub przenośnym dostosowanym do parametrów zwarciowych występujących w miejscu uziemienia i zainstalowanym w sposób nie utrudniający prac serwisowo-remontowych (uziemienie wózkiem wysuwnym instalowanym w miejsce wyłącznika zasilania podstawowego lub rezerwowego uznaje się jako utrudniające prace serwisowo-remontowe).

 6. Miejsca dla zakładania uziemiaczy przenośnych lub uziemiacze stałe umożliwiać będą uziemianie:

 • szyn zbiorczych

 • szyn zasilających


   1. Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna