Pge górnictwo I Energetyka


Układy rozruchu i regulacji prędkości obrotowej napędówPobieranie 1.73 Mb.
Strona22/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

Układy rozruchu i regulacji prędkości obrotowej napędów


 1. Napędy, które ze względu na proces technologiczny wymagać będą regulacji prędkości obrotowej oraz te, których rozruch bezpośredni nie będzie dopuszczalny wyposażone zostaną w odpowiednio dobrane przetwornice częstotliwości.

 2. Przetwornice częstotliwości SN będą wyposażone w układy by-pass (obejściowe) umożliwiające bezprądowe przełączenie silnika na zasilanie bezpośrednie z rozdzielnicy SN w przypadku awarii przemiennika.

 3. W przypadku zasilania silnika SN z falownika lub bezpośrednio z rozdzielni (z układem by-pass), IED w polu rozdzielni SN musi posiadać dwa banki nastaw. Wybieranie trybu pracy musi odbywać się z nastawni, z sytemu DCS.

 4. Będą wykonane wszystkie niezbędne połączenia pomiędzy przemiennikami, a systemem sterowania i nadzoru odpowiednio bloku nr 4, 5 i 6. W systemie blokowym będą wykonane zmiany w oprogramowaniu oraz zoptymalizowane UAR związane z pracą i nowym sposobem regulacji wydajności wentylatorów spalin.

 5. Pomieszczenia, w których zostaną zainstalowane przemienniki częstotliwości będą wykonane w sposób zapewniający jego długoletnią eksploatację. Konstrukcja oraz wyposażenie pomieszczeń w instalacje pomocnicze (klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie, uziemienie) pozwolą na utrzymanie wewnętrznej temperatury i czystość powietrza zgodnie z wymaganiami producenta przemienników oraz zapewnią warunki do prawidłowej eksploatacji zainstalowanych w nim urządzeń. Drzwi wejściowe do pomieszczenia będą wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne od wewnętrznej strony.

 6. Sposób regulacji wydajności wentylatorów spalin nie spowoduje pogorszenia pracy układu wyprowadzenia spalin we wszystkich możliwych stanach pracy kotła.

Przetwornice częstotliwości SN

 1. Wymagania ogólne:

 • deklaracje zgodności z Normami UE w zakresie bezpieczeństwa CE,

 • deklaracje zgodności z Normami UE w zakresie emisji zakłóceń EMC,

 • gwarancja co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu uruchomienia,

 • serwis oraz wsparcie techniczne na terenie Polski,

 • pierwsze uruchomienie oraz rozruch przemienników prowadzony przez certyfikowanych serwisantów producenta,

 • moduł komunikacyjny Profibus lub Ethernet

 1. Przetwornice częstotliwości (falowniki) SN będą zapewniały:

 • zasilanie silników bez dodatkowych transformatorów obniżających napięcie wejściowe przed falownikiem lub podwyższających napięcie za falownikiem,

 • wyjście do podłączenie silnika 3-przewodowo, standardowymi kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego o dowolnej długości,

 • sterowanie wektorowe z enkoderem lub bez,

 • odpowiednią liczbę wejść/wyjść cyfrowych, analogowych do komunikacji z systemem DCS,

 • interfejs komunikacyjny,

 • możliwość pełnego sterowania oraz wizualizacji pracy za pomocą wej/wyj binarnych oraz łącza cyfrowego,

 • możliwość pełnego sterowania oraz wizualizacji pracy za pomocą lokalnego sterownika z wyświetlaczem LCD

 • panel obsługi w języku polskim

 • możliwość hamowania dynamicznego, z odzyskiem energii do sieci

 • małą zawartość harmonicznych prądu (typowy THD prądu < 5%)

 • optymalizację strumienia w silniku,

 • następujące funkcje programowe:

  • automatyczny ponowny rozruch po zaniku i powrocie zasilania,

  • lotny start (załączenie przekształtnika przy wirującym silniku),

 • funkcje ochronne:

  • nadnapięciowa, podnapięciowa,

  • ziemnozwarciowa,

  • zwarciowa,

  • ochrona przed utykiem,

  • ochrona termiczna silnika i przekształtnika,

  • ochrona przed pracą napędów w częstotliwościach rezonansowych,

  • wewnętrzne funkcje zabezpieczeniowe chroniące falownik i silnik wraz z kablem,

 • stopień ochrony:

  • min IP21 – dla przetwornic zabudowanych w pomieszczeniach ruchu energetycznego, lub pomieszczeniach dedykowanych dla przetwornic,

  • min IP4X – dla przetwornic zabudowanych w innych pomieszczeniach technologicznych,

 • chłodzenie:

  • powietrzne (preferowane) – przetwornice napędów newralgicznych dla działania instalacji IOS będą wyposażone w przynajmniej dwa redundantne wentylatory (każdy z wentylatorów zapewnia 100% chłodzenia) z sygnalizacją awarii wentylatora

  • wodne (przy braku możliwości realizacji danej przetwornicy z chłodzeniem powietrznym)

 1. Parametry techniczne przetwornic SN:

 • znamionowe napięcie zasilania: 6kV (-30% / +10%), 3-fazowepowinien umożliwiać pracę ze zmniejszoną mocą przy spadku napięcia zasilania do 70% napięcia znamionowego bez wyłączenia przemiennika,

 • stromość napięcia wyjściowego międzyfazowego nie większa niż 10V/usek.

 • Praca przemiennika z częstotliwością wyjściową do 75 Hz

 • Zapewnienie ciągłości pracy wentylatora w przypadku SZR na rozdzielni BBA

 • Obwód wyjściowy przemiennika dopasowany do parametrów zasilanego silnika

 • interfejs komunikacyjny z protokołem ethernetowym.

Soft-starty SN

 1. Soft-starty średniego napięcia będą zapewniały:

 • zasilanie bezpośrednie napięciem 6kV – bez dodatkowych transformatorów,

 • płynny rozruch i zatrzymanie napędu (eliminacja udarów hydraulicznych przy starcie i zatrzymaniu),

 • podłączenie silnika trój-przewodowo,

 • pełne zabezpieczenie silnika i soft-startu (przekroczenie liczby startów, za długi czas rozruchu, zabezpieczeni zwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie podprądowe, zanik fazy, zła kolejność faz, doziemienie asymetria, zwarcie tyrystorów) podczas rozruchu/zatrzymania jak i podczas pracy z by-passem,

 • możliwość pełnego sterowania oraz wizualizacji pracy za pomocą wej/wyj binarnych oraz łącza cyfrowego,

 • możliwość pełnego sterowania oraz wizualizacji pracy za pomocą lokalnego sterownika z wyświetlaczem matrycowym lub LCD

 • czas trwania rozruchu / zatrzymania: 1-30sekund,

 • dopuszczalne 2 rozruchy na godzinę (4x prąd znamionowy przez 30s),

 • stopień ochrony min IP20.

 1. Soft-starty średniego napięcia będą wyposażone w dwa styczniki próżniowe - sieciowy oraz by-pass, a normalna praca będzie odbywać się z załączonym by-passem.

 2. Będą wyposażone w moduł (oprogramowanie) kontroli, zapobiegający zjawisku „młota wodnego”

Przetwornice częstotliwości nn

 1. Przetwornica częstotliwości nn wyposażona będzie w:

 • obudowę o stopniu ochrony:

  • min IP20 – dla przetwornic zabudowanych w pomieszczeniach rozdzielnic,

  • min IP54 – dla przetwornic zabudowanych w innych pomieszczeniach technologicznych,

 • filtr przeciwzakłóceniowy radioelektroniczny RFI spełniający wymagania co najmniej klasy A1 (praca w warunkach przemysłowych),

 • filtr ograniczający wyższe harmoniczne prądu pobieranego z sieci zasilającej (dławiki AC lub DC),

 • pokrycie lakierem zabezpieczające elektronikę przed wpływem gazów agresywnych i wilgocią,

 • port szeregowy RS485 oraz opcjonalnie port WiFi lub Bluetooth,

 • gniazda umożliwiające rozszerzenia o karty magistral komunikacyjnych: Profibus, Ethernet,

 • zabezpieczenie termiczne silnika (podłączenie czujnika PTC),

 • zabezpieczenia: przed zwarciem w torze wyjściowym i doziemieniem,

 • układ zapewniający nominalne napięcie zasilania silnika przy wahaniach napięcia wejściowego +/-10%,

 • regulator PID (programowany w jednostkach procesu) oraz sterownik logiczny do programowania falownika w stanach awaryjnych,

 • funkcję "Lotnego startu",

 • funkcję Autoramping - automatycznego wydłużania/skracania czasów ramp up/down

 • funkcję Autoderating - w przypadku braku fazy zasilania/niezrównoważenia napięcia zasilania lub przekroczenia temperatury otoczenia,

 • funkcję Automatycznego Resetu

 • funkcję zabezpieczającą w przypadku braku obciążenia (np. zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy),

 • wektorowy algorytm sterowania

 • funkcję Automatycznej Optymalizacji Energii

 • funkcję automatycznego dopasowania do podłączonego silnika – przy zatrzymanym i obciążonym wale silnika

 • funkcje diagnostyki predykcyjnej kontrolujące stan zużycia wentylatorów chłodzących, wyjść przekaźnikowych oraz kontrolujące czas eksploatacji łożysk silnika

 • możliwość montażu „zero stacking” (montaż horyzontalny bez odstępów montażowych)

 • minimum trzy miejsca na dodatkowe karty rozszerzeń

 • panel operatorski umożliwiający zapis oraz przywrócenie konfiguracji napędu w przypadku awarii. Panel operatorski musi mieć funkcje ochrony hasłem możliwości zmiany konfiguracji napędu,

 • układ regulacji prędkości w zakresie 0,001% oraz dokładność regulacji momentu na poziomie ±2,0% momentu znamionowego silnika,

 • wykonanie w technologii niezawodności FMEA,

 • wbudowany sterownik PLC,

 • zegar czasu rzeczywistego,

 • certyfikat dla funkcji bezpieczeństwa funkcjonalnego o poziomie PLe/SIL3/Kat4

 • współczynnik mocy min. 0,98 w całym zakresie prędkości obrotowej

 1. Parametry techniczne przetwornicy częstotliwości nn:

 • sprawność przetwornicy wraz z filtrami przeciwzakłóceniowymi powinna wynosić co najmniej 98% przy obciążeniu znamionowym,

 • dopuszczalna minimalna temperatura pracy urządzenia ma wynosić: praca ciągła dla IP54 - 40°C, praca dorywcza 50°C, a dla IP20 praca ciągła - 50°C.

 • dopuszczalne przeciążenie prądowe przetwornic dobrane do charakterystyki zasilanych napędów.

 • dopuszczalna długość kabli ekranowanych silnikowych min. 150m (bezzakłóceniowa praca przetwornicy z kablem ekranowanym min. 150m),

 1. Dostawca zapewni uczestniczenie przedstawicieli Zamawiającego w próbach fabrycznych falowników i soft-startów SN i nn u producenta oraz zapewni szkolenie pracowników z obsługi.

 2. Dostarczona zostanie dokumentacja w języku polskim.

 3. Dostarczone zostaną części zamienne w typie i ilości uzgodnionej z Zamawiającym.

 4. Podanie napięcia silnoprądowego na przemienniki częstotliwości uzależnione będzie od zbiorczego sygnału zezwolenia na pracę urządzenia/instalacji. Załączanie i wyłączanie poszczególnych napędów powinno być realizowane jedynie odpowiednimi rozkazami wysyłanymi bezpośrednio do przemiennika częstotliwości.

 5. Zapewniona zostanie integracja pomiędzy odpowiednimi komponentami technologii w celu unifikacji systemu programowania, diagnostyki i komunikacji pomiędzy falownikami SN i nn. Możliwość podłączenia sterowników i przemienników siecią Ethernet/IP i nadzorowania z systemu DCS.


   1. Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna